Lô Tiếng Anh Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu tất cả chứa từ bỏ "lô", trong bộ từ điển giờ phauthuatcatmimat.comệt - giờ Anh. Chúng ta có thể tham khảo số đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú lô, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ lô trong bộ từ điển giờ phauthuatcatmimat.comệt - giờ đồng hồ Anh

1. Thánh chức của Phao- trên Tê-sa--ni-ca (1-12)

Paul’s ministry in Thessalonica (1-12)

2. Phao- ước xin điều gì cho đồng đội thành Cô--se?

What was Paul’s prayer for the Colossians?

3. Phao- cải đạo (34)

Paul converted (34)

4. 9 Sứ đồ dùng Phao- khuyên tín đồ Tê-sa--ni-ca: “Chớ dập tắt Thánh-Linh”.

Bạn đang xem: Lô tiếng anh là gì

9 The apostle Paul admonished the Thessalonians: “Do not put out the fire of the spirit.”

5. Làm vậy nào Phao- bao gồm thể ban đầu một hội thánh sinh hoạt Tê-sa--ni-ca?

How was Paul able to lớn start a congregation in Thessalonica?

6. 4. (a) Phao- sẽ phauthuatcatmimat.comết thư cho bạn bè thành Cô--se trong yếu tố hoàn cảnh nào?

4. (a) Under what circumstances did Paul write khổng lồ the Colossians?

7. Chúng ta lấy bố nghỉ ngơi đây.

They pick back up over here.

8. đánh giá ví và ba .

check the wallet và the backpack.

9. Mặt hàng rào (Soreg) Sa--môn

Barrier (Soreg) Colonnade

10. Lắp thêm sấy, kẹp tóc, cuốn...

Dryer, pins, perm roll...

11. Chết tại khu đất trống đó.

Dead in this vacant lot

12. Chỉ với hàng lốc thuốc:

This is just lots & lots of cigarettes:

13. Phao- bao gồm sức thuyết phục.

Paul was persuasive.

14. (thông tin giao lưu và học hỏi “Sau-lơ còn được gọi là Phao-” với “Phao-” chỗ Cv 13:9, nwtsty)

(“Saul, also called Paul” & “Paul” study notes on Ac 13:9, nwtsty)

15. Câu trả lời của Phao- đang không phản ảnh triết lý Hy Lạp (Cô--se 2:8).

Paul’s answer did not reflect Greek philosophy.

16. “Cầu-nguyện ko thôi”, sứ vật Phao- khuyến giục như thế.—1 Tê-sa--ni-ca 5:17.

“Pray incessantly,” exhorted the apostle Paul. —1 Thessalonians 5:17.

17. Chúng ta xây dựng khoảng tầm 800 cốt.

They could carry 800 tin loaves.

18. Trông giống các xi- thóc nổi.

They look lượt thích floating grain silos.

19. Bầy ta sẽ tìm sản phẩm Catoca.

We're looking for the Catoca shipment.

20. đái đệ của tớ Tiểu hồ

I'm younger brother Hulu

21. Tôi không đồng ý bất sản phẩm nào.

I didn't approve any shipment.

22. Russula aeruginea Fr., mọc bên trên cây bu-.

Russula aeruginea Fr., grows with Birch.

23. ý kiến của Phao- về chính mình

Paul’s phauthuatcatmimat.comew of Himself

24. Phao- bị giam lỏng thêm nhì năm.

Paul remained in custody for two more years.

25. Điều đó khiến Phao- thấy khó xử.

That presented Paul with a problem.

Xem thêm: Trade Promotion Là Gì ? Các Hình Thức Xúc Tiến Thương Mại 5 Chiến Lược

26. Quân quân nhân bỏ tù đồn đãi qua đêm.

The soldiers put Paul in prison for the night.

27. Sự sáng suốt của Sa--môn Lớn

The Wisdom of the Greater Solomon

28. Sa--môn đáp lại như thế nào?

How did Solomon respond?

29. Vì sao Sa--môn đề xuất can đảm?

Why did Solomon need lớn be courageous?

30. Đeo kính râm, ba- màu sắc ngụy trang.

Sunglasses, parka, camo backpack.

31. Đó là bức tường của cốt cũ

Oh, that is the old blockhouse wall.

32. Một vụ giật hàng súng railguns ư?

A heist of a shipment of railguns?

33. Lựa chọn: " & gt; - Captain: hé những thánh

Captain: Hello everybody

34. Nơi II Tê-sa--ni-ca 2:7, Phao- call đó là “sự mầu-nhiệm của điều bội-nghịch”.

At 2 Thessalonians 2:7, Paul called it “the mystery of this lawlessness.”

35. Shadowspire ao ước hàng súng railguns để gia công gì?

What does Shadowspire want with a whole shipment of railguns?

36. Cô bao gồm túi shopping với ca Ta Saks.

You got the shopping bags and the Saks catalogue.

37. Phao- nói: “Hãy lấy lẽ kính-nhường nhau”.

Paul said: “In showing honor lớn one another take the lead.”

38. Đồ lót chịu lửa và một chút ít hội.

Fireproof lingerie & a lot of aloe.

39. Để ba với ván trượt của cháu lại

So Dre, you gotta leave your backpack & skateboard here.

40. 18 Phao- không ở thọ tại Bê-rê.

18 Paul did not stay in Beroea for long.

41. Phao- phauthuatcatmimat.comết: “Chớ quở nặng người già-cả”.

“Do not severely criticize an older man,” Paul writes.

42. 7 Sa--môn sinh Rê-hô-bô-am;+

7 Solʹo·mon became father khổng lồ Re·ho·boʹam;+

43. Cuối cùng, ông cũng cài đặt được khu đất ấy.

He was also buying land.

44. Năm 1897, ông nhậm chức Hồng trường đoản cú khanh.

In 1869, Tunisia declared itself bankrupt.

45. Năm 1767, ông nhậm chức Hồng tự thừa.

In 1767, he was promoted as ‘‘Hồng lô từ thừa’’.

46. 16 Sa--môn là vị vua năng động.

16 Solomon was a very active king.

47. Không, tôi không thể trả lại sản phẩm đó.

No, I cannot return that stock.

48. B) Sứ đồ Phao- cương quyết làm gì?

(b) What was the apostle Paul determined khổng lồ do?

49. Bí quyết thỏa lòng của Phao- là gì?

What was the secret of Paul’s self-sufficiency?

50. Phao- lo về những anh em mới tin đạo ngơi nghỉ Tê-sa--ni-ca, phải ông bảo Ti-mô-thê trở lại đó.

Xem thêm: Khái Niệm Phỏng Vấn Là Gì ? Các Kiểu Phỏng Vấn Tuyển Dụng Thường Gặp

Paul was worried about the new believers in Thessalonica, so he sent Timothy back there.