March là gì

     
march nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm march giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của march.

Bạn đang xem: March là gì


Từ điển Anh Việt

march

/mɑ:tʃ/

* danh từ

March mon ba

(quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)

a line of march: con đường hành quân

to be on the march: đã hành quân

a day"s march: đoạn đường hành quân trong một ngày

a march past: cuộc điều hành qua

(nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi

the march of events: sự tiến triển của sự việc việc

the march of time: sự trôi đi của thời gian

hành khúc, khúc quân hành

* ngoại động từ

cho (quân đội...) diễu hành

đưa đi, bắt đi

the policemen march the arrested man off: công an chuyển người bị bắt đi

* nội đụng từ

đi, bước đều; diễu hành

(quân sự) hành quân

to march off

bước đi, quăng quật đi

to march out

bước đi, đi ra

to march past

diễu hành qua

* danh từ

bờ cõi, biên cương biên thuỳ

* nội động từ

giáp giới, ở ngay cạnh bờ cõi, ở tiếp biên giới

Vietnam marches with China: Việt-nam gần cạnh giới cùng với Trungquốc


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

march

* ghê tế

tháng ba


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Top 8 Kính Thực Tế Ảo Samsung J7, Kính Thực Tế Ảo Samsung J7


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang nằm trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ước ao xem.

Xem thêm: Cách Chế Biến Mực Đã Hấp Thuyền, Cách Chế Biến Mực Hấp Tuyệt Ngon


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*