Mission Là Gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ phauthuatcatmimat.com.

Bạn đang xem: Mission là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


a group of people whose job is to increase what is known about their country, organization, or religion in another country or area, or the place where such people are based:
the action of sending someone to a place to do a particular job, esp. one for a government or religious organization, or the job the person has been sent to do:
A mission is also a group of people who are sent to another place to do a particular job or to represent their country, organization, or religion, or the place where they go to do this work:
core/main/primary mission The main mission of the Home Ownership Group is to arrange loans for first time home buyers.

Xem thêm: Khái Niệm Từ Trường Đập Mạch Là Gì, Từ Trường Đập Mạch Là Gì


a trade/humanitarian/diplomatic mission State lawmakers are preparing to lead an annual energy-focused trade mission to Mexico.

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Tên Đồng Hồ Đo Điện Là: A, Tên Một Số Đồng Hồ Đo Điện Là:


The United Nation"s secretary general sent a mission which found that both sides were violating the agreement.
*

to behave in a very enthusiastic way about something that you are interested in and know a lot about but that other people might find boring

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

A class act and nerves of steel: talking about people you like and admire (2)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phauthuatcatmimat.com English phauthuatcatmimat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}