TRÌNH BÀY NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ XĂNG 2 KÌ

     

I, một số trong những khái nệm cơ bản.Bạn đang xem: bộ động cơ xăng 2 kì

1, Điểm chết của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí nhưng tại đó Pit-tông đổi chiều chuyển động, có 2 điểm chết.

Bạn đang xem: Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì

Bạn sẽ xem: Nguyên lí thao tác làm việc của hộp động cơ xăng 2 kì


*

Điểm chết trên (ĐCT) là vấn đề chết nhưng mà tại đó Pit-tông làm việc gần vai trung phong của trục khuỷu nhất (H.21.1a).

Điểm chết dưới (ĐCD) là vấn đề chết nhưng tại đó Pit-tông làm việc xa trung khu của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1b).

2, hành trình dài của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường mà lại Pit-tông đi được thân hai điểm chết (S).

Khi Pittông dịch rời được một hành trình thì trục khuỷu cù 180o.

Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích giới hạn max bởi Xilanh, nắp máy và đỉnh pit-tông khi pittông sinh hoạt ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích phòng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh khi pit-tông nghỉ ngơi ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác làm việc (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được giới hạn bởi 2 điểm chết Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu điện thoại tư vấn D là đường kính xilanh ta gồm (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp với Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình thao tác làm việc của rượu cồn cơ


*

Khi đụng cơ thao tác trong xilanh ra mắt 4 quá trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quá trình này được lặp đi tái diễn có tính chu kì .

4 quy trình đó sinh sản thành 1 quy trình , tính từ bỏ khi ban đầu quá trình nạp cho khi chấm dứt quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình ra mắt trong thời hạn một hành trình dài của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu cù 1800)

Kết luận:

Chu trình được ngừng trong 2 kì ta bao gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu quay 3600)

Chu trình được xong xuôi trong 4 kì ta có động cơ 2 kì ( trục khuỷu cù 7200 )

II, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ 4 kì

1, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD nhờ vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên trong xilanh hễ cơ:

V tăng dần.

P giảm dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên phía trong và bên phía ngoài xilanh nên không khí được hấp thụ vào xilanh rượu cồn cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ vào trục khuỷu dẫn động, cả nhì xupáp đều đóng.

Bên vào xilanh hễ cơ:

V bớt dần.

P với T tăng dần.

Cuối kì nén vòi phun vẫn phun tơi một lượng nguyên liệu điêzen vào buồng cháy hòa trộn cùng với khí nóng chế tác thành hòa khí.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Nhân Vật Người Đàn Bà Hàng Chài, Cảm Nhận Về Hình Tượng Người Đàn Bà Hàng Chài

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Trong điều kiện áp suất và ánh nắng mặt trời trong xilanh cao, trung khí tự bốc cháy tạo nên áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền làm cho trục khuỷu quay với sinh công.

Vì vậy, kì này còn được gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên trong xi lanh hễ cơ:

V giảm dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên phía trong và phía bên ngoài xilanh đề nghị không khí được thải ra cửa thải.

Trong thực tế để nạp được nhiều hơn và thải được sạch mát hơn, những xupap được bố trí mở sớm với đóng muộn rộng ,đồng thời để quá trình cháy-dãn nở ra mắt tốt hơn, vòi xịt cũng được bố trí ở phun sinh hoạt cuối kì nén, trước lúc pít-tông lên tới mức DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công vẫn sinh ra.

Để nạp được nhiều rộng và thải được sạch rộng thì các xupáp được bố trí mở sớm hơn và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí thao tác làm việc của động cơ Xăng 4 kì giống như như nguyên lí thao tác của động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở hai điểm sau:

Trong kì nạp ở động cơ Điêzen khí hấp thụ vào là không khí, ở động cơ xăng khí nạp vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và không khí)..

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình xịt nhiên liệu, ở động cơ xăng Bugi bật tia lửa năng lượng điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm kết cấu của bộ động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ cấu tạo củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa ngõ thải

4- cửa ngõ nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa ngõ quét

9- cửa quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 2 kì

a. Kì 1

Pít-tông đi từ bỏ ĐCT xuống ĐCD, trong xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải từ do, quét với thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông nghỉ ngơi ĐCT (H 21.4a), khí cháy có áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống có tác dụng trục khuỷu quay cùng sinh công, quy trình cháy dãn nở kết thúc khi pit-tông bắt đầu mở cửa quét 3 (H21.4b).

Từ khi pit-tông mở cửa thải mang đến đển khi ban đầu mở cửa ngõ quét (H 21.4c). Khí thải vào xi lanh gồm áp suất cao qua cửa ngõ thải thoát ra ngoài, giai đoạn này có cách gọi khác là giai đoạn thải từ do.

Từ lúc pit-tông xuất hiện quét cho tới khi tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí tất cả áp suất cao từ cacte qua con đường thông 8 và cửa quét đi vào xi lanh đẩy khí thải trong xi lanh qua cửa thải ra ngoài, quy trình này được gọi là tiến độ quét thải khí.

Đồng thời lúc pit-tông đi xuống ngừng hoạt động nạp tính đến khi pit-tông đến ĐCD, hoà khí vào cacte được nén đề xuất áp suất và ánh nắng mặt trời hoà khí tăng lên.

Pit-tông được sắp xếp đóng cửa nạp trước khi open quét bắt buộc hoà khí trong cacte có áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn đụng đi tự ĐCD lên ĐCT, vào xi lanh diễn ra các vượt trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, và cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa ngõ quét và cửa thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí có áp suất cao từ cạcte qua đường thông 8 và cửa ngõ quét 9 vẫn liên tiếp đi vào xi lanh. Khí thải vào xi lanh qua cửa ngõ thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí chỉ dứt khi pít-tông ngừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ lúc pit-tông đóng cửa quét mang đến khi ngừng hoạt động thải (H 21.4g) thì một trong những phần hoà khí vào xi lanh bị lọt ra cửa thải ra ngoài. Tiến độ này gọi là tiến trình lọt khí.

Từ lúc pit-tông ngừng hoạt động thải tới lúc tới ĐCT (H 21.4a) quá trình nén bắt đầu thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi bật tia lửa điện châm cháy hoà khí. Quy trình cháy bắt đầu.

Xem thêm: Cách Chuyển Từ Because Sang Because Of Và So, Công Thức Because Of

3, Nguyên lí thao tác của động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Điêzen 2 kì tương tự như nguyên lí thao tác làm việc của bộ động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở hai điểm sau:

Cuối kì nén, ở hộp động cơ Điêzen ra mắt quá trình phun nhiên liệu, ở hộp động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện.