NURSERY LÀ GÌ

     
nursery /"nə:sri/* danh từ- phòng dành riêng cho tre bú- bên trẻ- ao nuôi cá- vườn cửa ương- (nghĩa bóng) địa điểm đào tạo, vị trí nuôi chăm sóc (nghệ sĩ...)
Dưới đó là những chủng loại câu tất cả chứa trường đoản cú "nursery", trong bộ từ điển từ điển Anh - phauthuatcatmimat.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo rất nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ nursery, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nursery trong cỗ từ điển tự điển Anh - phauthuatcatmimat.comệt

1. Nursery manual available at sharingtime.lds.org

Sách học tập lớp ấu nhi bao gồm sẵn tại: sharingtime.lds.org

2. We even bought wallpaper for the nursery.

Bạn đang xem: Nursery là gì

chúng tôi còn mua giấy dán ốp tường trang hoàng chống em bé.

3. New stars are formed in a stellar “nursery

Những ngôi sao 5 cánh mới được xuất hiện trong đám mây khí

4. I was thinking maybe xanh for the nursery.

Em nghĩ có thể là màu xanh da trời nước biển.

5. We were confined lớn the nursery in the attic.

bọn ta bị nhốt trong công ty giữ trẻ trên gác lửng.

6. And every baby should have a collection of nursery rhymes !

Và yêu mếm của bọn chúng và em bé xíu nào cũng nên có một tủ đựng đồ về các bài hát ru !

7. To the Orion Nebula- now known to be a stellar nursery

tự tinh vân Orion- thời nay được biết như loại nôi của những ngôi sao

8. To the Orion Nebula - now known lớn be a stellar nursery.

trường đoản cú tinh vân Orion - ngày nay được biết như cái nôi của những ngôi sao.

9. The indications for transfusion in the nursery setting are not well defined.

đông đảo chỉ định truyền ngày tiết trong cam kết nhi phauthuatcatmimat.comện không được xác minh rõ ràng.

10. She ran her own nursery school in Enugu from 1971 to 1974.

Bà quản lý và điều hành trường mẫu giáo của mình ở Enugu từ năm 1971 mang lại 1974.

11. Been handling this since I blew up the nursery with my first chemistry set.

Tôi đã xài thứ này trường đoản cú hồi làm nổ đơn vị trẻ bởi bộ đồ dùng nghề chất hóa học của mình.

12. These nursery slopes are so steep, there is almost no standing water up here.

chúng là các dốc đứng, hầu như không có dòng nước nào chảy mang lại đây.

13. They have nursery chambers for their young, chambers for night, & chambers for the winter.

Xem thêm: Eclectic Là Gì ? Phong Cách Chiết Trung (Eclectic) Là Gì

chúng có những “phòng” giành riêng cho con non, “phòng” cho ban đêm và các “phòng” mang lại mùa đông.

14. Make a copy of page 43 in the nursery manual, and cut it into puzzle pieces.

Sao chụp trang 43 sách học của lớp ấu nhi và giảm ra thành những mảnh ghép hình.

15. I shared my nursery with other embryos and juveniles, from clams and crabs to sea urchins và anemones.

Tôi ở thông thường nhà trẻ với những phôi và các sinh đồ dùng con, từ sò, cua mang đến nhím biển cả và hải quỳ.

16. There were bread crumbs beside Shaggy, & it was the same bread Manami was given at the nursery.

tất cả vài mẩu bánh mỳ ở gần Shaggy, đó thiết yếu miếng bánh cô chuyển Manami trong nhà trẻ.

17. Mary was standing in the middle of the nursery when they opened the door a few minutes later.

Mary đã đứng trung tâm vườn ươm khi họ mở cửa một trong những ít phút sau đó.

18. The huge brood of chicks is then gathered together into a nursery by a few remaining adult birds.

trong khi đó, bè cánh chim non đông đúc được tập vừa lòng lại dưới sự chăm sóc của vài ba chim cứng cáp còn làm phauthuatcatmimat.comệc lại.

19. The unique collection of bromeliads on display was acquired from Shelldance Nursery in the United States in 1994.

tủ đựng đồ độc đáo này được thâu tóm về từ sân vườn Lan Shelldance sinh sống Hoa Kỳ vào năm 1994.

20. In addition lớn nursing the young, the mother also defends the nursery chamber và collects grass for the nest.

Ngoài bài toán nuôi dưỡng, con cháu cũng bảo đảm “phòng” âu yếm và thu thập cỏ để làm tổ.

21. A nursery is generally designated for the smallest bedroom in the house, as a baby requires very little space until at least walking age; the premise being that the room is used almost exclusively for sleep.

Xem thêm: Đối Với Hạt Cần Bảo Quản Như Thế Nào, Hạt Giống Phải Được Bảo Quản Như Thế Nào

Phòng dưỡng nhi nói bình thường là được chỉ định cho các phòng ngủ nhỏ dại nhất trong nhà vì một đứa trẻ đòi hỏi rất không nhiều không gian cho tới tuổi tập tễnh biết đi, căn hộ được sử dụng hầu hết chỉ dành riêng cho giấc ngủ của trẻ.