Overview Là Gì

     

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ phauthuatcatmimat.com.

Bạn đang xem: Overview là gì

Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một cách tự tin.


provide/give/offer an overview of sth This chart provides an overview of sales for the past six months.
A brief overview of the status of radiation oncology in developing countries will be presented in order lớn locate the study.
The final chapter gives an inspiring overview of the complex problems surrounding market and non-market economic organisation.
Nevertheless, there are good reasons for optimism in writing an overview of research on teaching reading.
Section 2 begins with an overview of the theoretical challenge, & then presents a category-theoretic framework for deriving transition systems.
It is a valuable study, both as an overview of this important but neglected period, và as a tool for future researchers.
The book has three parts : a brief introduction and a useful overview of succeeding chapters by the editors.
Combined with the lack of an overview or common examples this makes it quite difficult khổng lồ compare the four languages.
This brief overview demonstrates that there is no tradition of working with older people on housing design & management issues.
các quan điểm của những ví dụ quan trọng hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên phauthuatcatmimat.com phauthuatcatmimat.com hoặc của phauthuatcatmimat.com University Press hay của các nhà cấp cho phép.

overview

Các từ hay được sử dụng cùng cùng với overview.

Xem thêm: Ba Vợ Của Em Rể Của Chồng Chị Dâu Gọi Là Gì ? Bố Vợ Của Em Rể Của Chồng Chị Dâu Gọi Là Gì


A brief overview of the status of radiation oncology in developing countries will be presented in order to lớn locate the study.
Although the survey methodology is useful in providing a broad overview, further in-depth study of some of the findings would be useful.

Xem thêm: Cách Làm Trứng Ngâm Nước Mắm Dễ Làm Hao Cơm, Lòng Đỏ Trứng Ngâm Nước Mắm


This might make the book too comprehensive as a textbook but would provide an almost complete overview of the subject for the undergraduate students.
gần như ví dụ này từ phauthuatcatmimat.com English Corpus với từ những nguồn bên trên web. Toàn bộ những ý kiến trong số ví dụ quan yếu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên phauthuatcatmimat.com phauthuatcatmimat.com hoặc của phauthuatcatmimat.com University Press hay của tín đồ cấp phép.
*

to behave in a very enthusiastic way about something that you are interested in & know a lot about but that other people might find boring

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký cá nhân

A class act and nerves of steel: talking about people you like and admire (2)


*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập phauthuatcatmimat.com English phauthuatcatmimat.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語