Participial Phrase Là Gì

     

Phân từ và cụm phân tự là những cấu trúc dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh. Vậy nên lúc này phauthuatcatmimat.com sẽ thuộc bạn khám phá hết những đặc trưng về khái niệm, vị trí, chức năng và các cụm phân trường đoản cú phổ biến bây giờ qua bài viết Tổng vừa lòng về Phân từ và Cụm phân tự (Participle Phrase) trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Participial phrase là gì


1. Khái niệm

Cụm phân trường đoản cú hay còn được gọi “Participle Phrase” là nhóm những từ bắt đầu bằng một phân từ bây giờ hoặc phân từ quá khứ bên cạnh đó theo sau nó là tân ngữ hoặc những từ bửa nghĩa khác.

*
Cụm phân từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Thông thường, chúng được sử dụng trong các trường thích hợp mệnh đề nên rút gọn, tự đó, câu văn lâu năm trở buộc phải vắn tắt, nhỏ gọn hơn mà lại vẫn chứa đựng trọn vẹn hàm ý ban đầu. Đây cũng là 1 trong những trong những bề ngoài của một số loại câu rút gọn thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh.

Example:

Working hard all day long, she felt exhausted.Làm việc mệt mỏi một ngày dài dài, cô ấy cảm thấy kiệt sức.

The boy walked into his bedroom, singing an old tuy vậy of John Lennon.Cậu nhỏ nhắn đi vào trong phòng ngủ của mình, hát một ca khúc cũ của John Lennon.

The girl standing over there is my brother’s girlfriend.Cô gái đứng nghỉ ngơi đằng tê là nữ giới của anh trai tôi.

Bạn có thể thấy rằng, trong các ví dụ trên, mệnh đề chứa các phân từ đều có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính. Khi rút gọn gàng mệnh đề sử dụng cụm phân từ, các mệnh đề vào câu bắt buộc phải tất cả cùng chủ ngữ cùng với nhau.

2. Vị trí nhiều phân từ vào câu

Cụm phân từ bỏ trong giờ Anh có bố vị trí chủ yếu: ở đầu câu, sinh sống phía sau công ty ngữ hoặc làm việc cuối câu.


*
Vị trí của nhiều phân từ trong câu

2.1. Nhiều phân từ ở đầu câu

Example:

Looking around the house for the tenth time, the mother whose child was lost felt hopeless.Tìm kiếm xung quanh nhà đến 10 lần, người bà bầu có đứa con bị bặt tăm cảm thấy vô vọng.

Convinced by the young student’s determination khổng lồ work at his company, the director gives a second chance.Sự quyết vai trung phong của bạn sinh viên trẻ con khao khát được thiết kế việc ở doanh nghiệp này sẽ thuyết phục chủ tịch trao mang lại cậu thời cơ thứ hai.

2.2. Cụm phân từ sống phía sau chủ ngữ – chính giữa câu

Example:

The princess, kissed by the prince, woke up after a hundred years of sleeping.Công chúa, được hôn vì chưng vị hoàng tử, đang tỉnh dậy sau giấc mộng một trăm năm.

A loyal worker, having devoted khổng lồ the company for 10 years, now has retired.Một nhân viên trung thành, đã góp sức cho công ty được 10 năm, giờ đang nghỉ hưu.

2.3. Các phân từ sống cuối câu

Example:

I am not sure, but I think I saw Susie walking down the street with Marshall.Tôi cũng không chắn chắn lắm, tuy thế tôi suy nghĩ tôi đã thấy Susie cùng lượn phố với Marshall.

Hello, I believe I caught a sight of your lost son wandering around the street.Xin chào, tôi nghĩ là tôi vẫn thấy đứa bạn đi lạc loanh quanh ở con đường ABC.

3. Những loại cụm phân từ bỏ phổ biến

Phân từ tiếng Anh hoàn toàn có thể là một hễ từ V-ing (phân từ hiện nay tại) hoặc V-ed (phân từ quá khứ) xuất xắc having V-PP (phân từ hoàn thành). Bởi vì đó, gồm 3 các phân từ bỏ trong tiếng Anh tương ứng.

3.1. Cụm phân từ hiện tại tại

Cụm phân tự trong tiếng Anh này thường mang nghĩa nhà động, trái với nhiều phân từ thừa khứ, và bước đầu bằng một V-ing.

Cấu trúc:

V-ing + …, S + V

Example:

Looking into her eyes, he knew he felt in love with those mesmerizing dark brown pearls.Nhìn vào đôi mắt của cô, anh biết anh đang yêu song ngọc trai nâu đậm đầy đam mê ấy.

She laughed, telling him khổng lồ treat her for a meal.Cô ấy cười, bảo anh hãy đãi cô một bữa.

3.2. Nhiều phân từ quá khứ

Cụm phân trường đoản cú này thường mang nghĩa bị động, bước đầu bằng một phân từ vượt khứ dạng V-ed.

Cấu trúc:

V-ed + …, S + V

Example:

Taken aback by the hero’s strength, the villain plans lớn flee.Bị choáng ngợp bởi sức khỏe của vị anh hùng, tên phản nghịch diện định trốn đi.

The teacher, admired by all of her students, devoted her life lớn teaching.Người giáo viên, được tôn trọng bởi vì tất cả học viên của cô, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.

3.3. Nhiều phân từ hoàn thành

Đơn vị ngữ pháp này bắt đầu bằng một phân từ xong dạng “having + V-PP”. Chúng ta cũng có thể tham khảo bảng cồn từ bất quy tắc giúp xem dạng đúng của đụng từ vào câu.

Cấu trúc:

Having + VPP + … , S + V

Example:

Having done the laundry, my mother took a rest.Giặt phơi vật dụng xong, người mẹ tôi ngủ một lát.

We decided to lớn go to HaLong bay, having considered all options carefully.Chúng tôi đã ra quyết định đi vịnh Hạ Long, sau khi để ý đến tất cả đông đảo lựa lựa chọn kỹ càng.

Xem thêm: Cách Tải Ứng Dụng Ko Cần Icloud, Cách Tải Ứng Dụng Trên Ipad Không Cần Id Apple

4. Tính năng của nhiều phân trường đoản cú trong giờ Anh

Cụm phân từ trong tiếng Anh có thể đóng vai trò là tính trường đoản cú hay sửa chữa thay thế cho mệnh đề trạng ngữ. Cùng tìm hiểu chi tiết mỗi công dụng của các phân từ nhé!

4.1. Các phân tự trong giờ đồng hồ Anh đóng vai trò là tính từ

Khi các phân tự trong giờ đồng hồ Anh nhập vai trò là tính từ thì nó đang bổ sung ý nghĩa sâu sắc cho một các danh từ, danh tự hoặc đại từ.

Example:

The project assigned by the teacher this week is a difficult one.Dự án được giao vày giáo viên tuần này khá khó đấy.

The groups of students playing basketball are going to lớn compete against each other.Những nhóm học sinh đang nghịch bóng rổ sẽ tranh tài với nhau.

4.2. Các phân từ đóng vai trò sửa chữa thay thế cho mệnh đề trạng ngữ

Cụm phân từ hoàn toàn có thể được dùng tương tự với một mệnh đề trạng ngữ, được dùng làm thay thế cho những mệnh đề sau:


*
Các dạng mệnh đề trạng ngữ
a. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Example:

While I was walking along the country road, I saw a big bird.→ Walking along the country road, I saw a big black cat.Đang đi bộ trên con đường làng, tôi phát hiện một nhỏ mèo đen bự.

b. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Example:

Because he saw that it was raining, he put on his raincoat.Seeing that it was raining, he put on his raincoat.Thấy trời sẽ mưa, nó mặc áo mưa vào.

c. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

Example:

Although he possessed a doctoral degree, he was not really successful.Possessing a doctoral degree, he was not really successful.Dù có bằng tiến sĩ, tuy nhiên anh ta không thật sự thành công.

d. Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện

Example:

If you follow my advice, you will gain your object.→ Following my advice, you will gain your object.Nếu làm theo lời tôi, cô sẽ giành được mục đích của mình.

5. Bài xích tập các phân từ

Cùng phauthuatcatmimat.com củng cố gần như kiến thức bổ ích trên với một số bài tập ngắn sau đây nha:


*
Bài tập về các phân từ

Bài tập 1

Viết lại những câu bên dưới đây, thực hiện cụm phân tự trong giờ Anh:

1. My mother told me lớn wait for her 10 more minutes. She was doing the household chores by herself.

2. Susie & Marshall are being scolded by their parents. They had a fight và hurt each other.

3. I look around, turn on the lights, sit on the couch & turn on the TV. I think nobody is at home.

4. Their company had been doing well in recent years. It is expected lớn continue to lớn flourish.

5. Her eyes are strained. They have been exposed khổng lồ screens for too long.

Bài tập 2

Thay ráng phần in nghiêng trong các câu sau đây thành các phân từ hiện tại:

1. As our family doesn’t have enough time to lớn travel, we often stay at home.

=> ______________________________________

2. She was well-mannered and helped her grandmother in the kitchen.

=> ______________________________________

3. Susie walked home at midnight và spotted a thief.

=> ______________________________________

4. Since he didn’t feel well he refused to lớn go to the zoo.

=> ______________________________________

5. The man was sitting in a salon làm tóc near the supermarket. He was having his hair done and his beard shaved.

=> ______________________________________

Bài tập 3

Chọn đáp án đúng nhất:

1. _____their work, they went to lớn the cinema.

a. Finishing b. Having finished c. Had finished d. Finished

2. The girl_____ in front of you is naughty.

a. Stands b. Stood c. Is standing d. Standing

3. _____ their farm work, the farmers returned back home.

a. Finishing b. Finish c. Having finished d. Being finished

4. _____by the visitor, the ancient piano could not be used.

a. Broken b. Break c. Breaking d. Broke

5. After_____ dinner, I bởi vì my homework.

a. Eat b. Eating c. Eaten d. Ate

6. When_____ in international trade, letters of credit are helpful & convenient.

a. Used b. Are used c. Using d. They used

7. She swam to the shore_____ the afternoon in the water.

a. Having Spent b. Having spending

c. When spending d. Had spent

8. I think that here is someone_____ on the door.

a. Khổng lồ knock b. Knock c. Knocked d. Knocking

9. The lady_____ in black is her mom.

a. Dressed b. Dressing c. Is dressing d. In dress

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài xích tập 1My mother, doing the household chores by herself, told me khổng lồ wait for her 10 more minutes.Having had a fight and hurt each other, Susie và Marshall are being scolded by their parents.I look around, turn on the lights, sit on the couch và turn on the TV, thinking nobody is at home.Their company, having been doing well in recent years, is expected to continue to lớn flourish.Exposed khổng lồ screens for too long, her eyes are strained.Đáp án bài tập 2Not having enough time to lớn travel, we often stay at home.She was well-mannered helping her grandmother in the kitchen.Walking home at midnight Susie spotted a thief.Not feeling well, he refused lớn go to the zoo.Sitting in a salon tóc near the supermarket, the man was having his hair done và his beard shaved.

Xem thêm: Vietvoice Phần Mềm Đọc Văn Bản Tiếng Việt Trên Android, Chuyển Văn Bản Thành Giọng Nói

Đáp án bài tập 3BDCABAADB

Trên đó là Tổng đúng theo về Phân từ và Cụm phân tự (Participle Phrase) trong tiếng Anh đầy đầy đủ nhất. Mong muốn những tin tức trong bài viết có thể hỗ trợ bạn một trong những phần trong vấn đề học giờ Anh và giúp đỡ bạn sử dụng cụm phân tự – Participle Phrase thạo hơn.