PATCHES LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Patches là gì

*
*
*

patch
*

patch /pætʃ/ danh từ miếng vá miếng băng dính, miếng dung dịch cao (trên vết thương...) miếng bông đậy mắt đau nốt ruồi giả (để trang trí trên mặt) mảnh đấta patch of potatoes: một đám (mảnh) khoai màng, vết, đốm lớn mảnh thừa, mảnh vụnto strike a bad patch gặp vận bỉ, gặp mặt lúc không maynot a patch on (thông tục) không mùi gì khi đem đối chiếu với, ko thấm gót khi đem so sánh với ngoại động từto patch a tyre: vá một cái lốp dùng để làm vá, làm cho miếng vá (cho chiếc gì)it will patch the hole well enough: miếng kia đủ để vá cho mẫu lỗ thủng ráp, nối (các mảnh, những mấu vào cùng với nhau) hiện ra từng mảng lốm đốm, loang lổ (trên đồ dùng gì)to patch up vá víu, vá qua loa (nghĩa bóng) dàn xếp; thảo luận qua loa, dàn xếp trong thời điểm tạm thời (một vụ bất hoà...)
dán đắp vámiếng váhot patch: miếng vá ruột xesửa tạmpatch board: bảng sửa tạmsoft patch: sự sửa tạmvết đốmLĩnh vực: toán & tinđắp váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhnối tạmpatch board: bảng nối lâm thời (trong truyền, thông trang bị tính...)patch cable: cáp nối tạmpatch cord: dây mượt nối tạmpatch panel: bảng nối tạmLĩnh vực: năng lượng điện lạnhđường nối tạm (ở bảng nối tạm)Lĩnh vực: điện tử & viễn thôngráp nốipatch panel: tấm ráp nốiLĩnh vực: xây dựngsự sửa chữa tổng thể mặt mặt đường (ổ gà)váhot patch: cao su vá ruột xehot patch: miếng vá ruột xepatch (vs): đắp vápatch block: khối xây vápatch file: tệp vápatch level: nút vápatch panel: miếng váprogram patch: đoạn đắp vá chương trìnhaudio patch baydụng cụ kiểm soát điều hành âm tầnbald patch (enamel flaw)vết loang lổ (trên men sứ)blooping patchsự sửa tiếng lục bụcblow out patcháo đỡ tia lửa hàngreen patch distortionvết méo đốm không khôground patch areavùng cơ bản (để phân tích)hard patchsửa cứnghopping patchđốm chảyoil patchđốm dầuoil patchmàng dầuoil patchvết dầu loangpatch (v)nối (các mảnh vào nhau)patch (v)ráppatch (vs)nối tạmpatch (vs)sửa tạmpatch boardbảng nối mạchpatch boardbảng cung cấp điệnpatch corddây nốipatch corddây nối (các bộ phận)patch filetệp sửapatch levelmức sửa o đám o chỗ sửa tạm o nắp - Một team lớn hoặc một dãy máy thu sử dụng trong thăm dò địa chấn rộng mặt hàng trăm fut cùng gồm vài trăm sản phẩm công nghệ thu nối vào một kênh đơn. - Một chỗ nối ghép tạm thời. - Một tấm độn hoặc mảnh vật liệu dùng để che đậy lỗ hoặc một chỗ yếu. § patch reef : ám tiêu đốm
*Xem thêm: Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Người Ủy Quyền Tiếng Anh Là Gì

*

*

patch

Từ điển Collocation

patch noun

1 material over a hole

VERB + PATCH have Her trousers have patches all over them. | sew on

PREP. ~ on dancers with patches on their costumes

2 part of a surface that is different

ADJ. irregular | clear, coloured, dark | damp, wet | icy icy patches on the roads | bald He has a small bald patch on the crown of his head. | rough, sore

PREP. in ~es The velvet curtains were faded in patches. | ~ of There were some patches of clear blue sky. | ~ on A large damp patch had appeared on the ceiling.

PHRASES a patch of colour flowers providing little bright patches of colour around the garden

3 piece of land

ADJ. isolated an isolated patch of forest | cabbage, potato, vegetable

PREP. in a/the ~ working in his vegetable patch | on a/the ~ located on a small patch of flat ground

PHRASES a patch of grass/ground We found a nice patch of grass to lớn sit on.

4 period of time

ADJ. bad, difficult, rocky, rough, sticky | purple The team has hit a purple patch, with nine wins from their last ten games.

VERB + PATCH go through, have, hit Their business hit a sticky patch last year.

PREP. ~ of going through a patch of poor health

Từ điển WordNet


n.

a piece of cloth used as decoration or lớn mend or cover a holea short set of commands to correct a bug in a computer program

v.

provide with a patch; also used metaphorically

The field was patched with snow
Xem thêm: Lợi Ích Của Vi Sinh Vật - Lợi Ích Và Tác Hại Của Vi Khuẩn

Microsoft Computer Dictionary

n. A piece of object code that is inserted in an executable program as a temporary fix for a bug.vb. In programming, lớn repair a deficiency in the functionality of an existing routine or program, generally in response khổng lồ an unforeseen need or set of operating circumstances. Patching is a common means of adding a feature or a function khổng lồ a program until the next version of the software is released. Compare thủ thuật (definition 2), kludge (definition 2).

File Extension Dictionary

General Patch FileElonex ONEt+ Patchn tệp tin (Elonex)

English Synonym and Antonym Dictionary

patches|patched|patchingsyn.: fix mend repair service