PELVIS LÀ GÌ

     
Dưới đó là những mẫu câu có chứa từ "pelphauthuatcatmimat.coms", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - phauthuatcatmimat.comệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo gần như mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú pelphauthuatcatmimat.coms, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ pelphauthuatcatmimat.coms trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - phauthuatcatmimat.comệt

1. I have a very wide pelphauthuatcatmimat.coms.

Bạn đang xem: Pelvis là gì

Tôi có bộ xương chậu rộng lớn lắm.

2. (See the illustration of the male pelphauthuatcatmimat.coms.)

(Xem hình vẽ khung chậu của bạn nam).

3. His little elbow was stuck behind my pelphauthuatcatmimat.coms.

mẫu khuỷu tay bé nhỏ dại của nó bị kẹt cùng với xương chậu của chị.

4. Pain in the belly , lower back , or pelphauthuatcatmimat.coms .

Đau ngơi nghỉ bụng , lưng dưới , hoặc chậu hông .

5. Thirteen, go stick a needle in your girlfriend"s pelphauthuatcatmimat.coms.

Thirteen, đi chọc kim vào xương chậu nữ giới cô.

6. In April 1935 doctors discovered a tumor in Noether"s pelphauthuatcatmimat.coms.

tháng 4 năm 1935 các bác sĩ phát hiện nay một khối u trong xương chậu của Noether.

7. The pain is usually in the pelphauthuatcatmimat.coms or lower abdomen.

lần đau thường là ở size chậu hoặc bụng dưới.

8. (See the illustration of the male pelphauthuatcatmimat.coms on page 20.)

(Xem hình vẽ size chậu lũ ông chỗ trang 20).

9. It sometimes causes chronic pain in the pelphauthuatcatmimat.coms và lower back .

Đôi khi căn bệnh này có thể gây đau cùng mãn tính ở size xương chậu và thắt lưng .

10. During a training accident prior khổng lồ filming, Waltz injured his pelphauthuatcatmimat.coms.

trong một tai nạn lúc chơi trước lúc quay phim, Waltz bị chấn thương xương chậu.

11. They are located in the pelphauthuatcatmimat.coms , one on each side of the uterus .

Chúng nằm ở khung xương chậu , 2 bên tử cung .

12. In a split second, I lost all sensation & movement below my pelphauthuatcatmimat.coms.

Trong tích tắc trượt ngã, tôi mất toàn bộ cảm hứng và cử động phần bên dưới xương chậu.

13. It is located in the pelphauthuatcatmimat.coms, under the urinary bladder and in front of the rectum.

Nó phía bên trong khung chậu, dưới bàng quang và trước trực tràng.

14. Bleeding control may be achieved by using a pelphauthuatcatmimat.comc binder or bed-sheet to tư vấn the pelphauthuatcatmimat.coms.

kiểm soát chảy máu rất có thể đạt được bằng cách sử dụng một hóa học kết dính khung chậu hoặc tấm ga trải nệm để cung ứng xương chậu.

Xem thêm: Dementia Là Gì - Bệnh Alzheimer'S Là Gì

15. The answers lie in the workings of the bladder, an oval pouch that sits inside the pelphauthuatcatmimat.coms.

Câu vấn đáp nằm ở phép tắc của bàng quang, một túi hình bầu dục phía trong khung chậu.

16. There Noh Hong-chul thrust his pelphauthuatcatmimat.coms while Psy was rapping below him as the elevator door closes.

Noh Hong-chul rung lắc hông trong những khi Psy đang ở bên dưới anh ta khi góc cửa thang đồ vật đóng lại.

17. You may experience engagement , which is when the baby drops into the mother "s pelphauthuatcatmimat.coms in preparation for labor .

bạn cũng có thể có cảm xúc sa bụng , khi nhỏ xíu đã xuống form chậu của bà bầu để chuẩn bị cho cơn đau đẻ .

18. Because your baby is engaged in your pelphauthuatcatmimat.coms , your bladder is extremely compressed , making frequent bathroom trips a necessity .

vị thai nhi bây giờ đã tụt xuống size xương chậu nên bàng quang của công ty bị chèn ép không ít , chính là lý do khiến cho bạn đi tiểu liên tục hơn .

19. Bikutsi music is characterized by an up-tempo 6/8 rhythm, danced with energetic pulsations of shoulders and/or pelphauthuatcatmimat.coms.

Nhạc Bikutsi được đặc trưng bởi một nhịp up-tempo 6/8, khiêu vũ với rung động trẻ trung và tràn đầy năng lượng của vai và/hoặc khung xương chậu.

20. & by the way, it"s no accident that the drone body toàn thân looks just like the pelphauthuatcatmimat.coms of a flying squirrel.

Nhân tiện, chưa phải ngẫu nhiên mà mẫu khung máy bay trông giống như xương chậu của một bé sóc bay.

21. The structure of much of the skeleton of Ankylosaurus, including most of the pelphauthuatcatmimat.coms, tail, và feet, is still unknown.

phần lớn bộ xương Ankylosaurus, bao gồm phần bự khung chậu, đuôi cùng chân, hiện vẫn không được biết.

22. And actually, by the over of the day, I had a reasonable skull, a moderately good vertebrae và half of a pelphauthuatcatmimat.coms.

và cuối cùng, tôi đã tất cả một vỏ hộp sọ hơi là hợp lí một form xương sống chuẩn và một nửa size xương chậu

23. But when they "re between 2 and 6 years old , the muscles in their arms , legs , and pelphauthuatcatmimat.coms ( hips ) begin lớn get weaker .

tuy thế khi chúng lên 2 mang đến 6 tuổi thì cơ sống cánh tay , ống quyển , cùng khung xương chậu ( hông ) ban đầu yếu đi .

24. The ribs form a cage that shelters the heart , lungs , liver , và spleen , and the pelphauthuatcatmimat.coms helps protect the bladder , intestines , and in girls , the reproductive organs .

Xương sườn sản xuất thành lồng đậy tim , phổi , gan , với lách ; khung xương chậu giúp đảm bảo an toàn bàng quang , ruột , cùng cả cơ quan tạo nên của phái con gái .

25. Successful operations include a titanium pelphauthuatcatmimat.coms implanted into a British patient, titanium lower jaw transplanted khổng lồ a Dutch patient, & a plastic tracheal splint for an American infant.

chuyển động thành công bao hàm titan xương chậu cấy vào một bệnh nhân người Anh, titan thấp rộng hàm cấy ghép cho người mắc bệnh Bỉ và một nhựa khí quản nẹp cho một trẻ sơ sinh Mỹ..

26. It is based on TV4-1 khổng lồ TV4-36, consisting of a partial pelphauthuatcatmimat.coms, several back vertebrae and a tail vertebra, ribs, and an upper arm bone (humerus).

Nó dựa vào TV4-1 đến TV4-36, bao gồm một trong những phần xương chậu, một số đốt sống sống lưng và một đốt xương sống đuôi, xương sườn, với một xương cánh tay trên (humerus).

27. Endometriosis is a condition in which the tissue that lines the uterus develops outside the uterus , usually on other reproductive organs inside the pelphauthuatcatmimat.coms or in the abdominal caphauthuatcatmimat.comty .

Xem thêm: Nấm Keo Có Tác Dụng Gì - Công Dụng Của Nấm Tràm Và 5 Cách Chế Biến Độc Đáo

Lạc nội mạc tử cung là bệnh trong đó các tế bào lót tử cung phát triển bên phía ngoài tử cung , thường là trên những cơ quan sinh sản khác trong xương chậu hoặc trong khoang bụng .