PHÉP CHIA LẤY PHẦN NGUYÊN TRONG C

     
Chúng ta cùng cho với bài học tiếp sau trong khóa đào tạo và huấn luyện lập trình C++ trực tuyến hướng thực hành.

Bạn đang xem: Phép chia lấy phần nguyên trong c

Bạn đang xem: phân tách lấy phần dư trong c

Bạn vẫn xem: Phép phân chia lấy phần dư trong c

Trong bài học hôm nay, họ sẽ học cách sử dụng các phép toán cơ bản như phép cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy phần dư, căn bậc 2, lũy thừa, quý hiếm tuyệt đối, ... Vận dụng trên những kiểu tài liệu số cơ phiên bản (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã tư tưởng sẵn một số trong những toán tử toán học cơ phiên bản cho những phép tính thông dụng (+, -, *, /, ...), một số phép toán phức tạp hơn như căn bậc 2, lũy thừa, ... Chưa xuất hiện toán tử được định nghĩa, vì thế bọn họ sẽ thực hiện thêm tủ sách cmath để tính hiệu quả các phép toán trên.

Các toán tử toán học sẽ được khái niệm trong C++

Các toán tử toán học tập được phân thành hai loại: Toán tử một ngôi (unary operators) với toán tử nhị ngôi (binary operators).

Toán tử một ngôi (unary operators) là toán tử chỉ đi cùng rất một toán hạng để sản xuất thành biểu thức tất cả nghĩa.Toán tử nhị ngôi (binary operators) là toán tử hay được sử dụng kèm với hai toán hạng để tạo thành một biểu thức gồm nghĩa.

Trong ngữ điệu lập trình C++, một toán hạng rất có thể là một giá trị hoặc một biến đổi (variable).

Toán tử một ngôi

Có nhị toán tử một ngôi trong C++:


*

Sử dụng toán tử cộng một ngôi trước một cực hiếm thì công dụng trả về giá trị dương, ngược lại, ta nhận giá tốt trị âm. Ví dụ:


*

Chạy lại lịch trình trên cùng nhập trường đoản cú bàn phím vào trong 1 giá trị âm, ta được kết quả:


*

Giá trị ban đầu nhập vào là -100. Khi thực hiện toán tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử nhì ngôi

Ngôn ngữ C++ định nghĩa cho họ 5 toán tử toán học nhì ngôi như bảng bên dưới:


*

Phép toán Modulus (%) có nghĩa là thực hiện nay phép phân chia hai số nhưng lại chỉ đem phần dư. Phép toán Modulus (%) chỉ chất nhận được thực hiện với hai giá trị số nguyên.

Chúng ta thuộc viết một chương trình in ra tác dụng của các phép toán sử dụng toán tử hai ngôi trong C++:


*

Chạy lịch trình trên, nhập vào giá bán trị đến x là 9, nhập giá bán trị mang đến y là 5 và xem kết quả.

Chương trình cho công dụng của các biểu thức như mong đợi, ngoại trừ công dụng của phép phân chia (/).

Khi triển khai tính giá trị biểu thức 9 / 5 vào toán học, bọn họ được kết quả là 1.8, nhưng vì chưng kiểu tài liệu của nhì biến chúng ta sử dụng là int (kiểu số nguyên) nên kết quả cũng trả về một quý hiếm số nguyên (bị mất phần thập phân).

Để xử lý vấn đề này họ có nhì cách:

Sử dụng kiểu tài liệu số thực (float, double, ...) đến biến.Ép kiểu.Sử dụng static_cast để triển khai phép phân chia hai số nguyên

Sử dụng static_cast là một cách để ép kiểu dữ liệu trong C++. Ép kiểu sẽ tạo nên ra một giá chỉ trị xuất phát điểm từ 1 giá trị có kiểu tài liệu khác.

Cú pháp áp dụng static_cast:

static_cast(expression)static_cast hoàn toàn có thể nhận một biểu thức có tác dụng đầu vào, gửi nó thành bất kể kiểu dữ liệu cơ bạn dạng gì mà new_type mô tả.

Các bạn cùng xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về phong thái sử dụng static_cast

Để lấy giá trị kiểu float của biến chuyển x, bọn họ viết static_cast(x). Trong lịch trình trên, chỉ việc ép kiểu đến một biến chuyển x là đủ để thực hiện phép phân tách trả về số thực.

Cùng xem tác dụng chương trình:

Chúng ta đã nhận được tác dụng đúng.

Có một xem xét khi thực hiện phép chia hai số nguyên có chứa quý giá âm vào C++. Trước phiên phiên bản C++11, compiler từ ý có tác dụng tròn lên hoặc xuống. Ví dụ như -5 / 2 đang được công dụng là -3 hoặc -2 tùy vào biện pháp mà compiler có tác dụng tròn số.

Toán tử gán (assignment operator)

Phép gán cũng là giữa những toán tử toán học tập được C++ định nghĩa. Phép gán có tính năng đưa quý hiếm của một con số, một biểu thức hoặc lấy cực hiếm của một đổi thay khác để đưa vào biến hóa được gán.

Cú pháp thực hiện toán tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá trị luôn luôn luôn nằm cạnh trái toán tử "=".

Xem thêm: Khi Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol (No, Hai

Riêng cùng với 5 dòng lệnh gán cuối cùng, họ có một giải pháp viết tắt khác gọn ghẽ hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách cần sử dụng này có ý nghĩa sâu sắc hoàn toàn kiểu như với biện pháp viết làm việc trên.

Ý nghĩa của các toán tử này các chúng ta có thể tra ngơi nghỉ bảng bên dưới:

Sử dụng thư viện cmath

Thư viện cmath có mang cho họ một số hàm giám sát và đo lường và đổi khác toán học cơ bản. Để sử dụng thư viện này, các bạn chỉ đề xuất thêm cái

#include

tại phần khai báo thư viện trong chương trình.

Một số hàm tính lũy thừa, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các chúng ta chưa rất cần được hiểu về kiểu cách khai báo hàm pow như trên. Về khía cạnh ý nghĩa, giá chỉ trị đầu tiên (base) được gửi vào hàm pow là cơ số, cực hiếm thứ nhì (exponent) là số mũ, cực hiếm trả về là lũy quá cơ số base nón exponent.

Ví dụ:

Các chúng ta cùng viết lấy ví dụ trên vào Visual studio và chạy lịch trình để xem kết quả mà hàm pow trả về.

Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía bên trên là phần khai báo hàm sqrt trong thư viện cmath, hàm này nhận vào trong 1 giá trị số thực (float, double, long double) và trả về cực hiếm là căn bậc 2 của quý giá mà chúng ta đưa vào.

Sau đó là ví dụ mẫu về cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc 2:

Kết quả họ thu được như sau:

Một số các chất giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào một giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt cho góc mà bạn muốn tính con đường cosine, và trả về cực hiếm là cosine của góc angle đó.

Ví dụ như sau:

Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào một giá trị số thực angle (đơn vị radian) đại diện thay mặt cho góc mà bạn muốn tính mặt đường sine, với trả về giá chỉ trị trên phố sine của góc angle đó.

Ví dụ mẫu:

Ngoài ra, chúng ta còn có nhiều hàm khác như tan, atan, ... đã được định nghĩa bên phía trong thư viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs đang nhận vào một giá trị số thực x (kiểu float, double hoặc long double) và trả về giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của x.

Các bạn cùng thử tuân theo ví dụ mẫu để triển khai quen cùng với cách sử dụng hàm abs.

Giá trị lúc đầu được khởi làm cho biến x là -5.0, giá chỉ trị hoàn hảo nhất được trả về trải qua hàm abs là 5.0.

Do số lượng các hàm toán học được định nghĩa rất nhiều, đề xuất mình xin dẫn đường liên kết hướng dẫn sử dụng những hàm trong tủ sách cmath để các bạn có thể tiện tham khảo khi phải thiết.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học hôm nay, bọn họ học bí quyết sử dụng những toán tử toán học tập trong C++, một vài cách thực hiện phép gán (với toán tử ""=""), và một số trong những hàm hổ trợ đo lường trong thư viện cmath.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Cảm Nhận Của Em Về Chị Dậu Trong Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

Mọi vướng mắc cần lời giải trong khóa huấn luyện này có thể được giải đáp bằng cách đặt câu hỏi tại forum diễn đàn.

www.phauthuatcatmimat.com.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview