Phiếu xuất kho tiếng anh là gì

     

Phiếu nhập kho giờ Anh là gì? Phiếu xuất kho tiếng Anh là gì? có những loại chủng loại phiếu nhập kho nào phổ biến? Cùng tò mò với chúng tôi nhé!

Phiếu nhập kho giờ đồng hồ Anh là gì?

Phiếu nhập kho trong giờ Anh được điện thoại tư vấn là “Goods received note” giỏi “Inventory receiving voucher”. Nó là loại bệnh từ dùng để ghi chép với theo dõi tình trạng tài sản của doanh nghiệp. Bạn ta phụ thuộc nó nhằm làm báo cáo định kỳ; sổ cụ thể nguyên – vật liệu, dụng cụ…; bảng xuất nhập tồn kho…


*

Phiếu nhập kho giờ Anh là gì?

Ngoài phiếu nhập kho, họ cũng nên mày mò luôn về “người anh em” phiếu xuất kho của nó. Các từ tương tự trong tiếng Anh của “phiếu xuất kho” là “Goods delivery note” giỏi “Inventory delivery voucher”. Nó là văn phiên bản dùng để theo dõi tình trạng các nguyên – đồ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hóa… đang xuất ngoài kho của doanh nghiệp. Nó là các đại lý để doanh nghiệp thực hiện hạch toán chi tiêu và thực hiện định mức tiêu tốn vật tư.Bạn đã xem: Xuất kho giờ anh

Các nhiều từ giờ Anh khác tương quan đến ngành kho vận

Sau khi bạn đã cầm được phiếu nhập kho giờ Anh là gì, shop chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho bạn một số từ vựng giờ đồng hồ Anh khác tương quan đến nghành nghề kho vận nhé!

Warehouse: bên kho Bonded warehouse: Kho ngoại quan Stockkeeper / storekeeper: chủ kho Goods receipt: Nhập kho Goods Issue: Xuất kho Detention: chi phí lưu kho Demurrage / Storage Charge: giá tiền lưu kho bãi Inventory report: báo cáo tồn kho Storage locations: địa chỉ lưu kho Warehouse card: Thẻ kho Cash receipt: Phiếu thu Receipt: Giấy biên nhấn Remittance Advice: Phiếu báo giao dịch thanh toán Certificate of origin: Giấy triệu chứng nhận nguồn gốc hàng hóa Certificate of Inspection: Giấy chứng nhận kiểm định unique hàng hóa
*

Các các tiếng Anh liên quan đến nghành nghề kho vận

Materials: Nguyên – đồ dùng liệu: Equipment: đồ vật Invoice: Hóa 1-1 Waybill: Vận đối kháng Quotation: báo giá Order: Đơn hàng Contract: đúng theo đồng Stevedoring: vấn đề bốc, toá hàng Consolidation or Groupage: câu hỏi gom mặt hàng Post Goods Receipt: nhập hàng lên khối hệ thống Stock take: Kiểm kê Maintenance Cost: ngân sách bảo dưỡng Warranty Costs: bỏ ra phí bảo hành Customs declaration: Khai báo thương chính Delivery Order: Lệnh giao hàng Expired date: Ngày hết thời gian sử dụng (của mặt hàng hóa)

Một số mẫu mã phiếu nhập kho thường xuyên gặp

Sau khi bạn đã tra cứu hiểu hoàn thành về phiếu nhập kho giờ Anh là gì và các thuật ngữ tiếng Anh tương quan đến kho vận khác, họ hãy cùng xem một số mẫu phiếu nhập kho phổ biến hiện giờ nhé!

Mẫu phiếu nhập kho bởi Tiếng Việt

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày… tháng… năm…

Số: …

Nợ:….. Có:…..

Bạn đang xem: Phiếu xuất kho tiếng anh là gì

– Họ cùng tên tín đồ giao: …..

– Theo …số … ngày …tháng …năm … của …

Nhập tại kho: … Địa điểm: …

STT
Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, nguyên tắc sản phẩm, sản phẩm hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo triệu chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền (viết bởi chữ):…

– Số triệu chứng từ cội kèm theo:…

Ngày … tháng… năm…

Người lập phiếu Người ship hàng Thủ kho kế toán tài chính trưởng (hoặc bộ phận có nhu yếu nhập)

(Ký, chúng ta tên) (Ký, họ tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho bằng tiếng Anh

Division:…Department:…

Form no.: 01-VT

WAREHOUSE RECEIPT

Date…Month…Year…

No.: …

Debit: Credit: 
Full name of the deliverer: … According to… No…Date…month…year…of…

Input in stock: … Location

No.

Xem thêm: Làm Cách Xem Kho Lưu Trữ Tin Trên Facebook, Cách Xem Kho Lưu Trữ Tin Trên Facebook Máy Tính

Name, trademark, specifications, unique of materials, tools of product, goods Code Unit Quantity Unit price Amount
According to document Actually imported
A B C D 1 2 3 4
Total x x x x x
Total amount (In words): …. The number of original documents attached:…

Date…Month…Year…

Prepared by Deliverer Storekeeper Chief accountant

(Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name) (Or the department needs to input)

 (Signature, Full name)

Mẫu phiếu nhập kho tuy vậy ngữ

Đơn vị:…Division:…

Bộ phận:…

Department:…

Mẫu số 01 – VT

Form no.: 01-VT

PHIẾU NHẬP KHO

WAREHOUSE RECEIPT

Ngày… tháng… năm…

Date…….Month……Year………..

Số: …

No.: …

Nợ/Debit….

Có/Credit

….

Xem thêm: 100+ Tên Bạn Có Ý Nghĩa Gì Facebook, Tên Bạn Có Ý Nghĩa Gì Vậy

– Họ với tên tín đồ giao: …

Full name of the deliverer: …

– Theo … số … ngày … mon …năm … của …

According to… No… Date… Month… Year… of…

Nhập trên kho: … địa điểm …

Input in stock: … Location

STT

No.

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, luật sản phẩm, hàng hóaName, trademark, specifications, chất lượng of materials, tools of product, goods Mã sốCode Đơn vị tínhUnit Số lượngQuantity Đơn giáUnit price Thành tiền

Amount

Theo chứng từ

According to document

Thực nhập

Actually imported

A B C D 1 2 3 4
CộngTotal x x x x x
– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…

Total amount (In words): …

– Số hội chứng từ nơi bắt đầu kèm theo:…

The number of original documents attached:…

Ngày … tháng… năm…

Date…Month…Year…

Người lập phiếu Người ship hàng Thủ kho kế toán tài chính trưởng

Prepared by Deliverer Storekeeper Chief accountant

(Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, bọn họ tên)

(Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name) (Signature, Full name)

Qua nội dung bài viết trên đây, chắc rằng bạn đã ráng được phiếu nhập kho giờ Anh là gì và một trong những thông tin hữu ích khác. Hy vọng đây đó là những kỹ năng nghiệp vụ kế toán mà bạn đang tìm kiếm!