Phòng Giáo Dục Huyện Đan Phượng

     

1. Phòng giáo dục và Đào chế tạo huyện Đan Phượng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng huyện Đan Phượng; góp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo và giảng dạy ở địa phương với thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng, chủ tịch Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng với theo cách thức của pháp luật.

Bạn đang xem: Phòng giáo dục huyện đan phượng

2. Phòng giáo dục và Đào sản xuất huyện Đan Phượng gồm tư biện pháp pháp nhân, gồm con vết và tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban quần chúng huyện Đan Phượng, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, hướng dẫn, chất vấn về chăm môn, nghiệp vụ của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ cùng quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng:

a) Dự thảo những văn phiên bản hướng dẫn thực hiện cơ chế thiết yếu sách, pháp luật, những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động giáo dục làm việc địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, chiến lược 05 năm, thường niên và chương trình, nội dung cải tân hành chủ yếu nhà nước về lĩnh vực giáo dục ngơi nghỉ địa phương;

c) Dự thảo quy hướng mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có không ít cấp học, trong đó không có cấp học tập trung học tập phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; ngôi trường mầm non, nhà trẻ, team trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi phổ biến là cơ sở giáo dục đào tạo mầm non) sinh sống địa phương theo phía dẫn của Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra và Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng.

2. Trình quản trị Ủy ban quần chúng huyện Đan Phượng dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập), sáp nhập, phân chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo (bao gồm cả những cơ sở giáo dục đào tạo có sự chi tiêu của những tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: trường trung học tập cơ sở; ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học; trong đó không tồn tại cấp học trung học tập phổ thông; ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú; trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú không tồn tại cấp trung học tập phổ thông; trường tè học; cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; thừa nhận việc thành lập trung vai trung phong học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) trực thuộc thẩm quyền thống trị của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

3. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các văn phiên bản quy phi pháp luật, chương trình, kế hoạch trở nên tân tiến giáo dục sinh sống địa phương, các cơ chế, chế độ về làng mạc hội hóa giáo dục sau khoản thời gian được cơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt; huy động, cai quản lý, sử dụng những nguồn lực để cải tiến và phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lao lý và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức triển khai chương trình, nội dung, kế hoạch, chăm môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, thịnh hành giáo dục, xóa mù chữ; công tác làm việc tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, hội chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán chi phí giáo dục sản phẩm năm; ra quyết định phân bổ, giao dự toán chi chi tiêu giáo dục cho các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban quần chúng huyện Đan Phượng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối phù hợp với Phòng Tài chủ yếu - kế hoạch cùng cấp cho xác định, bằng phẳng ngân sách nhà nước đưa ra cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; phía dẫn, kiểm tra câu hỏi sử dụng ngân sách nhà nước và những nguồn thu hợp pháp khác đến giáo dục so với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng.

6. Bình chọn chuyên ngành theo hướng dẫn của điều tra Sở giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên trong các chuyển động kiểm tra, điều tra về giáo dục và huấn luyện ở địa phương.

8. Desgin kế hoạch với tổ chức tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền làm chủ của Ủy ban quần chúng. # huyện Đan Phượng sau khi được cơ quan tất cả thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức triển khai ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học technology tiên tiến, tổng kết ghê nghiệm, ý tưởng của địa phương trong nghành giáo dục.

Xem thêm: Bài Viết Về Kỳ Nghỉ Hè Bằng Tiếng Anh Viết Về Kỳ Nghỉ Hè (4 Mẫu)

10. Tổ chức thực hiện công tác chế tạo và nhân nổi bật tiên tiến, công tác thi đua, tán dương về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Đan Phượng.

11. Thực hiện cải tân hành chính, công tác làm việc thực hành, huyết kiệm, phòng kháng tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại, tố cáo, đề xuất có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của lao lý và cắt cử của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng.

12. Góp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tiến hành và chịu trách nhiệm về bài toán thẩm định, đăng ký, cấp những loại giấy tờ thuộc phạm vi, nhiệm vụ và thẩm quyền của phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra theo giải pháp của pháp luật và theo cắt cử của Ủy ban quần chúng. # huyện Đan Phượng.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng thống trị nhà nước đối với các hội, tổ chức triển khai phi chủ yếu phủ vận động về nghành giáo dục và huấn luyện và đào tạo trên địa phận huyện theo biện pháp của pháp luật.

14. Phía dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về làm chủ giáo dục và đào tạo so với cán bộ, công chức làng được cắt cử phụ trách, theo dõi và quan sát công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu tổ chức ngạch công chức, vị trí câu hỏi làm; thực hiện cơ chế tiền lương và thiết yếu sách, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức nằm trong phạm vi làm chủ theo điều khoản của pháp luật và theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của Ủy ban quần chúng. # huyện Đan Phượng.

16. Quản lý và phụ trách về tài chính, tài sản, đại lý vật hóa học được giao theo luật pháp của pháp luật và của Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng.

17. Tiến hành công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ với hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức triển khai và hoạt động giáo dục theo phía dẫn của Sở giáo dục và Đào chế tạo và Ủy ban quần chúng huyện Đan Phượng.

Xem thêm: Dung Dịch Phenol Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không ? Phenol Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không

18. Tiến hành các nhiệm vụ khác do quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đan Phượng giao với theo vẻ ngoài của pháp luật.