Phrase Là Gì

     

Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất phổ biến trong tiếng Anh nhưng nó cũng tạo ra rất nhiều khó khăn mang lại bạn khi làm bài xích tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng vào thực tế. Trong bài viết này, phauthuatcatmimat.com sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp các thành phần, phương pháp sử dụng… của cụm danh từ để những bạn bao gồm thể sử dụng chúng trong giao tiếp và làm bài bác tập một bí quyết dễ dàng, chuẩn xác nhé.

Bạn đang xem: Phrase là gì

Đang xem: Phrase là gì


Contents

4 4. Những thành phần trong cụm danh từ:

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

Cụm danh từ là một đội từ vào đó bao gồm mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng bao bọc để bổ nghĩa mang lại nó.

*
*
*
*

– Danh từ đếm được:là những danh từ tất cả thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: girl, boy, book, table, pen, bottle, house

– Danh từ ko đếm được:là những danh từ không đếm được bằng đơn vị

Ví dụ: rice, water, salt, sugar, furniture, homework

– Danh từ số ít:chỉ gồm một sự vật, sự việc

Ví dụ: a man, a dog, a board, a girl

– Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ: dogs, men, women, bags, erasers, buses

– Danh từ riêng:tên riêng biệt của người, vật, địa danh

Ví dụ: Annie, Susan, Tim, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

– Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật bình thường chung


Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

– Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi tên những vật không thể thấy được nhưng chỉ cảm nhận được

Ví dụ: love, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

– Danh từ cụ thể:

Ví dụ: leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

Làm bài tập Danh từ đếm được cùng không đếm được vào tiếng Anh

Làm bài xích tập Danh từ số ít cùng số nhiều vào tiếng Anh

4.3 các bổ nghĩa vùng sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía sau danh từ có thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm bổ nghĩa mang đến danh từ.

Xem thêm: Trên Tay Realme Gt Neo 2 Bao Nhiêu Tiền, Realme Gt Neo2

Ví dụ: A manwithblack hair, the dogbehindthe fence

Làm bài tập Cụm giới từ vào tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

– Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động

Ví dụ:

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

– Cụm thừa khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm thừa khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện lúc rút gọn mệnh đề quan tiền hệ dạng bị động

Ví dụ:

The booksentto me (The book which is sent khổng lồ me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ hay còn gọi là mệnh đề quan lại hệ (adjective clause), được cần sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

The girlwho you talked to is my girlfriend.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Boulevard Là Gì Trong Tiếng Việt? (Từ Điển Anh

The bookthat you sent khổng lồ me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ gồm thể bao gồm chức năng làm chủ ngữ xuất xắc tân ngữ:

1,That sophisticated womanis beautiful. (That sophisticated womanlà một cụm danh từ tất cả chức năng làm chủ ngữ.)

2, I likethe book that you bought. (the book that you boughtlà một cụm danh từ bao gồm chức năng có tác dụng tân ngữ.)


Previous: form size Tủ Lavabo + 800 chủng loại Lavabo Đẹp, độ cao Lavabo Tiêu Chuẩn hiện thời Là Bao Nhiêu