PRESSURE LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
pressure
*
pressure<"pre∫ə(r)>danh từ sức ép, áp suất, áp lực đè nén ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), atmospheric pressure áp suất khí quyển a band of low pressure is moving across the country một luồng khí áp thấp đang dịch chuyển ngang qua nước nhà the pressure of the crowd against the barriers sức xay của đám đông đè lên các rào chắn the pressure of the water caused the wall of the dam lớn crack áp lực đè nén của nước tạo cho tường của con đập sứt mẻ under the pressure of public opinion dưới sức xay của dư luận quần bọn chúng the tyre is too hard - reduce the pressure a bit lốp căng thừa - hãy giảm bớt áp suất đi một chút your blood pressure is too high áp suất máu của anh cao quá to bring pressure khổng lồ bear upon somebody (nghĩa bóng) dùng sức ép so với ai sự đè nặng, sự nghiền buộc, sự thúc bách; cảnh quẩn quanh bách financial pressure tài bao gồm quẩn bách the pressures of city life forced him lớn move khổng lồ the country sự căng thẳng mệt mỏi của đời sống city đã buộc ông ta phải dọn về làm việc nông xóm sự vội vã, sự cấp cho bách, sự gấp, sự cấp bách to write hastily & under pressure viết gấp vã trong thực trạng cấp bách; bị ép buộc phải viết vội vàng vã (điện học) ứng suất high pressure áp suất cao (nghĩa bóng) sự tích cực hết sức; sự nhiệt huyết hết sức, sự khẩn trương hết sức to work at high pressure thao tác làm việc hết mức độ khẩn trương to lớn put pressure on somebody (to vì chưng something) thúc bách/thúc ép ai làm điều gì under pressure (về chất lỏng) chịu đựng sức ép; bị nén lại the gas is stored under pressure in the tank khí đựngtrong bồn được nén lại to lớn work under pressure bị nghiền buộc thao tác làm việc she"s constantly under pressure and it"s affecting her health cô ta luôn chịu mức độ ép stress và điều đó tác động đến sức khoẻ cô ta lớn put somebody under pressure (to do something) thúc bách ai có tác dụng điều gìngoại rượu cồn từ như pressurize (vật lí) áp lực, áp suất consolidation p áp lực củng nuốm liên hệ p. áp lực nặng nề tiếp xúc dynamic(al) p. áp lực động lực hydrostatic phường áp lực thuỷ tĩnh impact phường áp suất toàn phần kinetic p. áp suất động stagnation phường áp lực đình trệ static phường áp lực tĩnh water phường thuỷ áp
*
/"preʃə/ danh trường đoản cú mức độ ép, áp lực đè nén ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng)), áp suất atmospheric pressure áp suất quyển khí low pressure áp suất tốt under the pressure of public opinion bên dưới sức xay của dư luận quần bọn chúng to lớn bring pressure khổng lồ bear upon somebody; to lớn put pressure upon somebody (nghĩa bóng) cần sử dụng sức ép so với ai sự đè nặng, sự ép buộc, sự thúc bách; cảnh quẩn bách financial pressure tài bao gồm quẩn bách sự vội vàng vã, sự cung cấp bách, sự gấp, sự cần thiết write hastily và under pressure viết gấp vã trong thực trạng cấp bách; bị ép đề nghị viết vội vàng vã (điện học) ứng suất !high pressure áp suất cao (nghĩa bóng) sự tích cực hết sức; sự hăng hái hết sức, sự khẩn trương rất là khổng lồ work at high pressure làm việc hết sức tích cực, làm việc hết mức độ khẩn trương hăng hái
*