Pursuing Là Gì

     
pursuing giờ Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu mã và giải đáp cách thực hiện pursuing trong giờ Anh .

Bạn đang xem: Pursuing là gì


Thông tin thuật ngữ pursuing giờ đồng hồ Anh

Từ điển Anh Việt

*
pursuing(phát âm rất có thể chưa chuẩn)
Hình ảnh cho thuật ngữ pursuing
Chủ đề Chủ đề giờ Anh chuyên ngành


Định nghĩa – Khái niệm

pursuing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, có mang và lý giải cách sử dụng từ pursuing trong giờ Anh. Sau khi đọc ngừng nội dung này chắc hẳn chắn bạn sẽ biết tự pursuing giờ Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Ghé 7 Địa Điểm Du Lịch Kiên Giang Tuyệt Đẹp Nhất Định Phải Đến

pursue /pə’sju:/

* ngoại rượu cồn từ– theo, đuổi theo, xua đuổi bắt, truy nã nã, truy tìm kích=to pursue the enemy+ xua bắt kẻ địch, tầm nã kích kẻ địch– (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dẻo dẳng=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho đến lúc chết– theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, tiến hành đến cùng=to pursue a plan+ theo đuổi một kế hoạch=to pursue one’s road+ đi theo con phố của mình=to pursue the policy of peace+ theo đuổi chế độ hoà bình=to pursue one’s studies+ thường xuyên việc học tập tập=to pursue a subject+ thường xuyên nói (thảo luận) về một vấn đề– đi tìm, mưu cầu=to pursue pleasure+ đi tìm thú vui=to pursue happiness+ mưu ước hạnh phúc

* nội động từ– (+ after) đuổi theo– theo đuổi, tiếp tục

pursue– theo đuổiThuật ngữ tương quan tới pursuingTóm lại nội dung ý nghĩa của pursuing trong giờ đồng hồ Anh

pursuing tất cả nghĩa là: pursue /pə’sju:/* ngoại đụng từ- theo, đuổi theo, xua đuổi bắt, tróc nã nã, tróc nã kích=to pursue the enemy+ xua bắt kẻ địch, truy vấn kích kẻ địch- (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dẻo dẳng=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ bệnh tật dai dẳng mâi cho tới lúc chết- theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, thực hiện đến cùng=to pursue a plan+ đeo đuổi một kế hoạch=to pursue one’s road+ đi theo tuyến đường của mình=to pursue the policy of peace+ theo đuổi cơ chế hoà bình=to pursue one’s studies+ thường xuyên việc học tập=to pursue a subject+ liên tục nói (thảo luận) về một vấn đề- đi tìm, mưu cầu=to pursue pleasure+ đi tìm thú vui=to pursue happiness+ mưu ước hạnh phúc* nội động từ- (+ after) xua đuổi theo- theo đuổi, tiếp tụcpursue- theo đuổi

Đây là biện pháp dùng pursuing tiếng Anh. Đây là 1 thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cheers Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cheer Trong Tiếng Việt

Cùng học tập tiếng Anh

Hôm nay các bạn đã học tập được thuật ngữ pursuing giờ đồng hồ Anh là gì? với từ bỏ Điển Số rồi đề xuất không? Hãy truy vấn tudienso.com để tra cứu vớt thông tin các thuật ngữ chuyên ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một trong những website giải thích ý nghĩa sâu sắc từ điển siêng ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chủ yếu trên thay giới.

Từ điển Việt Anh

pursue /pə’sju:/* ngoại động từ- theo giờ đồng hồ Anh là gì? xua theo giờ đồng hồ Anh là gì? đuổi bắt tiếng Anh là gì? truy nã tiếng Anh là gì? truy nã kích=to pursue the enemy+ xua đuổi bắt địch thủ tiếng Anh là gì? truy nã kích kẻ địch- (nghĩa bóng) treo đẳng giờ đồng hồ Anh là gì? cứ dính lấy dai dẳng=diseases pursue him till death+ hắn ta cứ mắc bệnh dai dẳng mâi cho tới lúc chết- theo tiếng Anh là gì? đi theo tiếng Anh là gì? theo xua tiếng Anh là gì? theo đuổi tiếng Anh là gì? liên tiếp tiếng Anh là gì? thực hiện đến cùng=to pursue a plan+ theo đuổi một kế hoạch=to pursue one’s road+ đi theo con đường của mình=to pursue the policy of peace+ theo đuổi chính sách hoà bình=to pursue one’s studies+ tiếp tục việc học tập=to pursue a subject+ tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề- đi tìm kiếm tiếng Anh là gì? mưu cầu=to pursue pleasure+ đi kiếm thú vui=to pursue happiness+ mưu cầu hạnh phúc* nội động từ- (+ after) đuổi theo- theo xua tiếng Anh là gì? tiếp tụcpursue- theo xua đuổi