Receivable Accountant Là Gì

     

Trước kia có nhiều bạn đang hỏi mình về các từ viết tắt trong những văn bạn dạng các 1-1 từ giờ đồng hồ Anhtrong ngành kế toán tài chủ yếu nói tầm thường hômhnay tôiđã tập đúng theo lại một trong những các thuật ngữ đặc biệt giúp các chúng ta có thể tra cứu một cách dễ ợt hơn. Mời các bạn tham khảo.Bạn sẽ xem: Receivable accountant là gì

a.d; a/d

after date

sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày

a.m

ante meridiem

buổi sáng (giờ)

A.P

accounts payable

khoản nên trả

A.R

accounts receivable

khoản nên thu

A.w.

bairway bill

vận đơn hàng không

A/A

articles of association

các điều lệ của hiệp hội

A/c;

A/Caccount current

tài khoản vãng lai

a/c;

acc;acctaccount

tài khoản

a/o

account of

tài khoản của

A/p

account paid

tài khoản sẽ thanh toán

a/r; A/R

all risks (insurance)

mọi rủi ro khủng hoảng (bảo hiểm)

a/s

at sight

khi xuất trình (thanh toán ăn năn phiếu séc, L/C)

a/s

after sight

từ…. Ngày khi xuất trình

A/S; A.S

account sales

tài khoản chào bán hàng

a/w

actual weight

trọng lượng thực

aar; AAR

against all risks

đề phòng các rủi ro

Acc

accepted, acceptance

được đồng ý trả, việc đồng ý hối phiếu

ad

advertisement

quảng cáo

ad val

ad valorem

theo giá

ADB

Asian Development Bank

Ngân hàng cách tân và phát triển Châu Á

amt

amount

lượng, số lượng, số tiền

App

approximate

xấp xỉ, ngay gần đúng

appro

approval

thông qua

ASAP

as soon as possible

càng nhanh chóng càng tốt

avdp

avoir – du – poids

hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ

Ave

avenue

đại lộ

Bank of England

ngân mặt hàng Anh

B.B

bill – book

sổ hối hận phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương phiếu

B.H

bill of health

giấy chứng nhận kiểm dịch

B.O

branch office

văn phòng đưa ra nhánh

B.O

buyer”s option

quyền chọn lọc của fan mua

b.p

by procuration

do sự ủy quyền

B.P

bills payable

hối phiếu yêu cầu trả

B/D

bank draft

chi phiếu rút tiền sinh sống ngân hàng

b/d; b.d

brought down

mang xuống (kế toán)

B/E

bill of entry

bản kê khai chi tiết ở hải quan

B/E; b/e

bill of exchange

hối phiếu mến mại

b/f; b.f; bf

brought forward

mang sang (kế toán)

B/L

bill of lading

vận đơn

b/o

brought over

mang sang trọng (kế toán)

B/S

balance sheet

bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán

B/V

book value

giá trị hạch toán

bal

balance

số dư, sự cân bằn

bar; bbl

barrel

thùng

bbls/d

barrels per day

thùng/ngày

bdl

bundle

Bk

bank

ngân hàng

BOP

balance of payment

cán cân thanh toán

BOT

balance of trade

cán cân nặng thương mại

BR

bills receivable

hối phiếu nên thu

BR

bank rate

tỷ suất ngân hàng

Bros

brothers

anh em (dùng trong tên các hãng)

bu

bushel

giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo)

c & f, C & F;c.f

cost and freight

giá hàng với cước phí

C.A

chartered accountant

chuyên viên kế toán

c.a.f

cost, assurance & freight

giá hàng, bảo hiểm và cước phí

C.B

cash book

sổ thu chi, sổ chi phí mặt

C.B.D

cash before delivery

trả tiền trước lúc giao hàng

C.I.A

cash in advance

tiền trả trước

c.i.f và c

cost, insurance, freightand commission

giá hàng, bảo hiểm, cước giá thành vàhoa hồng

c.i.f & e

cost, insurance, freightand exchange

giá hàng, bảo hiểm, cước tổn phí vàhối đoái

c.i.f & c

cost, insurance, freightand interest

giá hàng, bảo hiểm, cước chi phí và lãi cho người mua

c.i.f; C.I.F

cost, insurance and freight

giá hàng, bảo hiểm và cước phí

c.i

car load

xe đầy, toa đầy (hàng hóa)

C.O.D

cash on delivery

trả chi phí khi dấn hàng

C.P.A

certified public accountant

giám định viên kế toán

C.W.O; c.w.o

cash with order

trả tiền lúc để hàng

c/d

carried down

mang xuống (kế toán)

c/f

carried forward

mang sang trọng (kế toán)

C/N

credit note

giấy báo có

C/N

circular note

chi phiếu du ngoạn (lưu động)

c/o

care of

nhờ chuyển

C/P

charter -party

hợp đồng thuê tàu

C/R; C.R

at company”s risk

rủi ro do doanh nghiệp vận đưa chịu

C/T

cable transfer

điện đưa tiền

c/w

commercial weight

trọng lượng yêu đương mại

CA

chief accountant

kế toán trưởng

CA

commercial agent

đại diện mến mại

CAD

cash against documents

trả tiền để nhận hội chứng từ

cd;

cum divcum divident

kể cả chi phí lãi cổ phần

cf

confer

đối chiếu với, so sánh với

cge pd

carriage paid

cảng tầm giá đã trả

ch.fwd

charges forward

trả tiền ngay trong khi nhận hàng

ch.pd

charges paid

chi giá tiền đã trả

ch.ppd

charges prepaid

chi giá tiền đã trả trước

Change

exchange

thị trường bệnh khoán

chq

cheque

séc

Co

company

công ty

consol

consolidated

tăng cường vốn

contents

nội dung

conv

conversion

sự chuyển đổi (hối phiếu, hội chứng khoán)

COR

cargo outtum report

biên bản hàng hỏng hỏng, đổ vỡ

Corp

corporation

công ty

COS

cash on shipment

trả tiền khi xếp mặt hàng xuống tàu

CP

carriage paid

cước sẽ trả

CPI

consumer price index

chỉ số giá thành lẻ

CQ

commercial quality

chất lượng yêu mến mại

cr

credit

tín dụng

Cr

creditor

chủ nợ, trái chủ

cum

cumulative

tích lũy

curr.; curt

current

hiện tại, hiện nay thời

LÀM BÀI chạy thử MIỄN PHÍ— CLICK HERE—

ĐĂNG KÝ tức thì ĐỂ LÀM BÀI test VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ


*

ĐĂNG KÝ tức thì TẠI ĐÂY

Antoree English được thành lập và hoạt động tại Singapore vì Antoree International Pte.Ltd với mô hình học trực tuyến đường 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học tập và fan dạy tiếng anh trên toàn cầm giới.