Records là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

record
*

record /"rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ sơto be on record: được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã làm được ghi vào hồ sơ)it is on record that...

Bạn đang xem: Records là gì

: trong sử tất cả ghi chép rằng... biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách di tích, đài, bia, đồ vật kỷ niệm lý lịchto have a clean record: bao gồm lý định kỳ trong sạch (thể dục,thể thao) kỷ lụcto break (beat) a record: phá kỷ lụcto achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớito hold a record: duy trì một kỷ lụcworld record: kỷ lục cố kỉnh giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) cao nhất, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: cùng với một vận tốc cao nhấtto bear record khổng lồ something xác thực (xác nhận) việc gìto keep to the record đi đúng vào việc gìoff the record không chủ yếu thứcto travel out of the record đi ra phía bên ngoài đề ngoại hễ từ ghi, ghi chépto record the proceeding of an assembly: ghi biên bạn dạng hội nghị thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: cái đo nhiệt độ chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)to record one"s vote bầu, bỏ phiếu
bản tường trìnhbiên bảnofficial record: biên phiên bản chính thứccông văn giấy tờ lưu trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của ân hận phiếu nhấn trảaudition record: thu thanh kiểm trabook record: ghi chép bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo đồ vật tự thời giancolumnar record: sự ghi chép những cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi hàng giaoduplicate record: sự ghi thành nhị bảnevidence record: sự ghi chép chứng cứoccurred cost record: biên chép về chi phí phát sinhpay history record: sổ biên chép lương cũpseudo passenger name record: giả bản ghi thương hiệu hành kháchpurchase record: ghi chép những nghiệp vụ download bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một 1-1 đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi bán hàngrecord of goods sold: sổ ghi mặt hàng bánsale record: ghi chép bán hàngghi âm (vào đĩa hát, thứ ghi âm)ghi chépbook record: ghi chép trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chép những cộtevidence record: sự ghi chép chứng cứoccurred cost record: ghi chép về túi tiền phát sinhpay history record: sổ ghi chép lương cũpurchase record: ghi chép các nghiệp vụ download bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chép buôn bán hàngghi chúhồ sơdividend record: hồ sơ cổ tứcemployee"s earning record: hồ nước sơ thu nhập cá nhân của bạn lao độngfor the record: nhằm lập hồ nước sơhealth record: làm hồ sơ y tếmedical record: hồ sơ y tếpassenger name record: hồ sơ list hành kháchpersonal record: làm hồ sơ cá nhânpersonnel record: làm hồ sơ nhân sựproduction record: hồ sơ sản xuấtqualification record: làm hồ sơ tư giải pháp chuyên mônrecord management: làm chủ hồ sơ (quảng cáo)record management: làm chủ hồ sơstock record: hồ sơ bệnh khoánstockholder of record: cổ đông trong hồ nước sơtransaction control header record: phiếu hồ nước sơ gồm tiêu đề để kiểm soát và điều hành giao dịch tải bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục trước đó chưa từng cócourt of record: tòa ký kết lụchistorical growth record: kỷ lục tăng trưởng kế hoạch sửrecord breaker (record-breaker): thành tựu phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): tín đồ phá kỷ lục. Record breaker (record-breaker): sự kiện tạo nên kỷ lụcrecord figure: số lượng kỷ lụcrecord high: kỷ lục tối đa lịch sửrecord low: kỷ lục rẻ nhất định kỳ sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá kỷ lụcrecord sale figures: doanh số bán kỷ lụcrecord sales figures: doanh thu kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): thành tích phá kỷ lụcthành tích cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ thương phiếubatch header recordsố sách tập hợp những danh mục thiết yếu 1columnar recordsổ sách những cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordbáo cáo tầm giá tổndaily collection record booksổ nhật cam kết thu tiềndate of recordngày đăng ký sở hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu sức khoẻhealth recordphiếu sức khỏeholder of recordngười giữ đầu tư và chứng khoán như vào sổmedical recordphiếu sức khoẻ <"rekɔ:d> danh từ o sự ghi chép o bản ghi o tập hợp số liệu động từ o ghi § core record : bản ghi mẫu lõi (số lượng , nguồn gốc và đặc điểm của mẫu lõi) § drilling record : báo cáo khoan, lý lịch lỗ khoan § earthquake record : sự ghi động đất § lost record : bảng ghi tổn thất; (địa chất) con gián đoạn địa tầng, vắng mặt địa tầng § safety record : sự ghi bình yên § seismic record : sự ghi động đất § seimographic record : sự ghi động đất, sự ghi địa chấn § synthetic record : sự ghi tổng hợp, băng địa chấn tổng hợp § unmodulated record : sự ghi chưa điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời gian ghi

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded


*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 tài khoản

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive, detailed, extensive, systematic | verbatim | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | check, consult I checked the records but nobody of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | file | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the latest public figure khổng lồ go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive No record exists of a battle on this site. | go back The university records go back as far as the 13th century.

PREP. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children"s progress

PHRASES access lớn the records Under the law, every citizen has access khổng lồ their official records. | put/set the record straight She called a press conference to set the record straight about her disappearance.

2 best result, highest level, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, track, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon"s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | speed

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, set She has just mix a new world record. | beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stand His mile record stood for twelve years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest cấp độ ever). There was a record number of candidates for the post.

PREP. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got to lớn work in record time.

3 sb"s performance in a particular area

ADJ. past, track | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive, magnificent, outstanding, proven, remarkable, unique, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to lớn her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government"s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline"s accident record makes it among the safest.

VERB + RECORD have, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-free record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able khổng lồ compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes khổng lồ quality, our record speaks for itself.

PREP. ~ among They have the worst human-rights record among member countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The ideal candidate will have a proven track record in project management. | ~ on the government"s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have no problem passing the exam. | on sb"s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen to, play, put on I"ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | giảm giá The band signed their first record deal a year after forming. | collection | shop | library | player | sleeve

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem Chỉ Số Huyết Áp Người Già Bao Nhiêu Là Bình Thường ?

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses và ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago set the homicide record

a document that can serve as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Xếp Hàn Quốc, Cách Làm Bánh Xếp (Mandu) Truyền Thống Hàn Quốc


Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name & type. Unlike an array, whose elements all represent the same type of information and are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information and are accessed by name. A record can be accessed as a collective unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. To lớn retain information, usually in a file.

English Synonym và Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe các mục log mark down note post register tabulate write