RELATIVE CLAUSE LÀ GÌ

     

b/ Cách sử dụng mệnh đề quan tiền hệ khẳng định :

Đại từ quan hệ sửa chữa thay thế cho danh từ

e.g: + The students work very hard. They come from japan

---> The students who/ that comes from japan work very hard.

Bạn đang xem: Relative clause là gì

+ The shop is closed today. It sells that kind of bread.

---> The siêu thị which/ that sells that kinds of bread is closed today

Mệnh đề quan tiền hệ xác minh thường lép vế the + noun. Ngòai ra chúng có thể được sử dụng sau mạo từ bỏ a, an + danh từ hoặc danh từ bỏ số nhiều không tồn tại the, và phần đông đại từ như all, none, anybody, somebody,....e.g: + I lượt thích the ruler which my friend bought from Laos very much

+ Somebody who must be a naughty boy made my window broken when i was not at home. 3. Mệnh đề quan tiền hệ xác minh thường được để ngay sau the+ danh trường đoản cú hoặc đại từ, nhưng nhiều khi chúng bị bóc tách ra vày một từ hoặc 1 nhiều từ ( hay là trạng ngữ). e.g: I saw something in the newspaper which would interest you.

vệt phẩy không được dùng trong mệnh đề quan hệ tình dục xác định bọn họ không thể bỏ được mệnh đề dục tình trong câu vì như vậy làm nghĩa của câu ko rõ ràng. Whom là một trong từ rất trọng thể và chỉ được áp dụng trong văn viết. Bạn cũng có thể sử dụng who/ that hoặc loại bỏ đi cũng được!

e.g: -The man whom we are talking about is a successfull businessman.

-The man (who/ that) we are talking about is a successfull businessman.

That thường xuyên theo sau các từ như something, anything, everything, nothing, all cùng trong so sánh bậc nhấte.g: + Is there anything that we must pay attention to?

+ It is the most delicious that i"ve ever tasted 8. Gíơi từ trong mệnh đề quan liêu hệa. Giới từ thường xuyên được đặt ở cuối mệnh đề quan liêu hệ.e.g: + The beautiful girl smiled. I was looking at her

---> The beautiful girl that/ who i was looking at smiled.

+ The room was untidy. The young boy lived in it.

---> The room which the young boy lived in was untidy

trong văn viết hoặc để miêu tả ý một cách trang trọng, giới tự thường để trước đại từ quan tiền hệ.e.g: +The girl at whom i was looking smiled

+ The room in which the young boy lived was untidy.

II.Non-defining Relative Clauses ( Mệnh đề quan hệ tình dục không xác định)

a/ Definition (định nghĩa):

Mệnh đề tình dục không khẳng định được dùng để làm bổ nghĩa cho một danh từ bỏ được đề cập mang đến trong câu. Nó mang đến ta biết tin tức thêm về người, về việc vật, một hiện tượng nào đó được biểu lộ ở danh từ cơ mà nó ngã nghĩa.

e.g: + William Shakespeare, who was in Stratford-on-Avon, wrote the play "Romeo & Juliet"

b/ Cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

1. Mệnh đề quan hệ không xác minh luôn được tách bóc ra ngoài phần còn sót lại của câu = vết phẩy.e.g: + Mr John, who is the vice-president of our University, is going to LonDon next week.

+ This church, which is very quiet, is famous for its peaceful atmosphere.

Xem thêm: Loa Vi Tính 5.1 Công Suất Lớn Đáng Mua Nhất Hiện Nay, Loa Vi Tính 5

2. Trong mệnh đề dục tình không xác định, ta không dùng that sửa chữa cho who, whom, hoặc which

3. Bọn họ không được phép quăng quật đại từ quan tiền hệ, ngay cả khi nó là tân ngữ của cồn từ trong mệnh đề tình dục không xác định.

e.g: + He told me about Susan, who he just met at a party

He told me about Susan, he just met at a party

4. Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định rất có thể được mở đầu bằng các cụm từ như all of, many of + Đại từ quan hệ

Vài nhiều từ rất có thể sử dụng

All of

Some of

Many of

A few of

Each of

Neither of

Either of

None of

Many of

Much of

One,two,...of

Most of

E.g: There were a lot of students gathering at the hall, all of whom looked excited.

+ He was studying all the cameras in the shop, some of which attracted him

5. Đại từ dục tình which đứng sinh sống đầu mệnh đề quan hệ tình dục không xác định có thể được dùng làm chỉ tòan bộ thông tin trong phần trước của câu.

e.g: +He keeps asking a lot of questions, which annoys me.

+ She passed the exam without any difficulty, which surprised everyone.

Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM.... Không bắt buộc ngẫu nhiên nhưng ngừơi ta coi Relative pronoun : WHO ,WHICH ,WHOM....là 1 trong những " tứ trụ" trong cấu tạo câu giờ đồng hồ Anh ( cùng rất : câu trần thuật , phân chia động từ ,câu bị động ) .Hầu như trong bài bác văn, bài text nào cũng rất nhiều dính dáng mang đến nó. Bởi vì đó những em nên chăm chú học kỹ cấu tạo này nhé thường thì khi bắt đầu học tiếng Anh bọn họ biết mang lại WHO ,WHICH .. Như thể chữ hỏi trong câu hỏi :- Who bởi vì you lượt thích ? mình muốn ai ?chữ WHO ở đây là có nghĩa là AI với đựoc cần sử dụng trong thắc mắc .- Which màu sắc do you like : red or xanh ? mình thích màu như thế nào : xanh giỏi đỏ ?WHICH trong câu này có nghĩa là " NÀO " và cũng rất được dùng làm cho chữ hỏi .Nhưng bây giờ chúng ta làm cho quen với một giải pháp dùng trọn vẹn khác của rất nhiều chữ này. Chữ WHO không tức là AI với chữ WHICH cũng không tức là NÀO, mà cả nhị đều tức là :MÀ ( hoặc thỉnh thoảng không dịch cũng đựơc ), và đặt biệt là chúng chưa phải dùng đến câu hỏi. Fan ta call nhóm này là : relative pronoun tạm bợ dịch là : liên quan đại danh từ, hoặc đại từ quan hệ nam nữ . Ở đây họ thống nhất gọi là đại từ quan hệ mang đến nó gọn gàng nhé . Vậy các chữ này dùng để triển khai gì? và cách làm dùng ra sao ?Khi ta gồm hai câu đơn lẻ mà trong đó chúng bao gồm cùng một danh từ thì bạn ta rất có thể nối bọn chúng lại với nhau, cùng ngừoi ta dùng "đại từ tình dục " nhằm nối 2 câu.Ví dụ trong tiếng Việt mình nhé, ta bao gồm 2 câu :Tôi đã làm mất quyển sách .Bạn đến tôi quyển sách đó tháng trước .Nối lại như sau :Tôi đã làm mất đi quyển sách mà các bạn cho tôi tháng trước .Cái chữ " nhưng " trong tiếng Việt chính là đại từ quan lại hệ nhưng mà ta chuẩn bị học đấy .Vậy có không ít chữ : WHO , WHICH , THAT .. Làm sao biết bao giờ dùng chữ nào ?Trước tiên các em hãy học thuộc cách dùng của bọn chúng như dưới đây nhé :

WHO : dùng ráng cho chủ từ - ngừoi WHOM : dùng rứa cho túc từ bỏ - ngừoi WHICH : dùng rứa cho nhà từ lẫn túc tự - vậtWHEN : dùng cầm cố cho thời hạn WHERE : dùng cố cho nơi chốn THAT : dùng rứa cho tất cả các chữ trên ( tất cả 2 ngoại lệ coi phần dưới )WHOSE : dùng cầm cho sở hửu ,người / vật dụng OF WHICH : dùng núm cho sở hửu thiết bị WHY : dùng cố cho vì sao ( reason /cause )

CÁCH GIẢI BÀI TẬP DÙNG ĐẠI TỪ quan liêu HỆ WHO ,WHICH...

DẠNG 1 : NỐI 2 CÂUDạng này đề bài bác người ta mang lại 2 câu riêng biệt và yêu ước mình dùng đại từ tình dục nối bọn chúng lại cùng với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

Bước 1 :Chọn 2 từ giống như nhau ở hai câu :Câu đầu cần chọn danh từ, câu sau thường xuyên là đại trường đoản cú ( he ,she ,it ,they ...)ví dụ :The man is my father. You met him yesterday.BƯỚC 2 :Thế who,which... Vào chữ đã chọn ở câu sau, rồi đem (who ,which ..) ra đầu câu The man is my father. You met him yesterday.Ta thấy him là người, làm cho túc từ nên thế whom vào -> The man is my father.You met whom yesterday.Đem whom ra đầu câu -> The man is my father. Whom You met yesterday.Bước 3 :Đem nguyên câu sau để ngay vùng sau danh từ đã lựa chọn ở câu trước The man is my father. Whom You met yesterday-> The man whom You met yesterday is my father

DẠNG 2 : ĐIỀN VÀO CHỔ TRỐNG Dạng này đề bài bác người ta cho sẳn một câu đã có nối với nhau mà lại chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ nam nữ vào. Công việc làm dạng này như sau:+ quan sát danh từ phía trứơc (kế bên chỗ trống) xem tín đồ hay vật ( hoặc cả nhị ):- Nếu đồ dùng thì ta điền WHICH / THAT The dog __________ runs .....( thấy phiá trứoc là dog đề xuất dùng WHICH / THAT)Nếu là : REASON, CAUSE thì dùng WHYThe reason ________ he came ... ( dùng WHY )-Nếu là thơì gian thì dùng WHEN-Nếu là xứ sở thì sử dụng WHERE Lưu ý : - WHEN , WHERE , WHY không làm chủ từ, cho nên nếu ta thấy phía sau chưa tồn tại chủ tự thì ta buộc phải dùng WHICH / THAT chứ không được sử dụng WHEN , WHERE , WHY.Do you know the thành phố _______ is near here ?Ta phân biệt city là địa điểm chốn, tuy vậy chớ tất tả mà điền WHERE vào nhé ( mẫu này bị dán bẩy các lắm đấy ! ). Hãy chú ý tiếp phía sau với ta thấy ngoại trừ nó là IS ( cồn từ ) có nghĩa là chữ IS đó chưa xuất hiện chủ từ, cùng chữ mà lại ta điền vào sẽ cai quản từ cho nó -> tất yêu điền WHERE mà buộc phải dùng WHICH /THAT ( nếu không bị cấm kỵ )-> vì chưng you know the đô thị __WHICH / THAT_____ is near here ?- nếu như ta thấy ví dụ là thời gian, xứ sở nhưng coi kỹ phía sau hễ từ fan ta bao gồm chừa lại giới từ giỏi không, nếu bao gồm thì ko đựoc cần sử dụng WHEN , WHERE, WHY mà buộc phải dùng WHICH / THATThe house ________ I live in is nice .Ta thấy house là vị trí chốn, tuy vậy chớ vội vàng điền WHERE nhé, chú ý sau thấy ngừoi ta còn chừa lại giới từ bỏ IN phải phải dùng WHICH /THAT-> The house ___which/that_____ I live in is nice Nhưng đôi lúc ngưoì ta lại lấy giới từ lên để trứoc thì cũng ko đựoc cần sử dụng WHERE nữa đấy :The house in ___which_____ I live is nice - ví như là NGƯỜI thì ta tiếp tục nhìn vùng sau xem bao gồm chủ từ chưa ? nếu gồm chủ trường đoản cú rồi thì ta sử dụng WHOM / THAT, nếu chưa xuất hiện chủ trường đoản cú thì ta điền WHO / THAT.- xem xét : giả dụ thấy phía sau ngoại trừ chổ trống là 1 trong những danh từ đơn độc thì yêu cầu xem xét nghĩa xem liệu có phải là sở hửu không, nếu buộc phải thì cần sử dụng WHOSE .The man ________son studies at .....Ta thấy chữ SON đứng một mình không tồn tại a ,the ,.. Gì cả yêu cầu nghi là sở hửu, dịch demo thấy đúng là sở hửu sử dụng WHOSE (người lũ ông mà con trai của ông ta . .. )=> The man ____( whose )____son studies at .....- trường hợp phía trứoc vừa có fan + vật dụng thì đề nghị dùng THAT The man và his dog THAT ....cách dùng WHOSE với OF WHICH WHOSE : dùng cả cho tất cả những người và trang bị This is the book .Its cover is nice -> This is the book whose cover is nice .-> This is the book the cover of which is nice WHOSE :đứng trứoc danh tự OF WHICH : lép vế danh trường đoản cú ( danh từ bỏ đó bắt buộc thêm THE )OF WHICH : chỉ cần sử dụng cho vật ,không sử dụng cho người.This is the man . His son is my friend.-> This is the man the son of which is my friend.( không đúng )-> This is the man whose son is my friend.( đúng )NHỮNG LƯU Ý khi DÙNG ĐẠI TỪ quan HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM.... )1.Khi nào cần sử dụng dấu phẩy ?Khi danh từ đứng trước who ,which,whom... Là :+ Danh từ riêng rẽ ,tên Ha Noi, which ....Mary, who is ...+ tất cả this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :This book, which ....+ tất cả sở hửu đứng trước danh từ :My mother, who is ....+ Là vật dụng duy nhất người nào cũng biết : Sun ( khía cạnh trời ), moon ( phương diện trăng )The Sun, which ...2. Đặt lốt phẩy chỗ nào ?- trường hợp mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 vết phẩy đặt tại đầu cùng cuối mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - giả dụ mệnh đề quan hệ ở cuối thì cần sử dụng một vết phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề sử dụng dấu chấm .This is my mother, who is a cook .3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ giới tính WHO ,WHICH ,WHOM...- lúc nó có tác dụng túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới tự ( whose không được vứt ) This is the book which I buy.Ta thấy which là túc trường đoản cú ( công ty từ là I ,động tự là buy ) ,phía trước không tồn tại phẩy giỏi giới trường đoản cú gì cả nên hoàn toàn có thể bỏ which đi :-> This is the book I buy.This is my book , which I bought 2 years ago.Trước chữ which có dấu phẩy phải không thể bỏ được .This is the house in which I live .Trước which có giới từ bỏ in yêu cầu cũng không quăng quật which đựơc .This is the man who lives near my house.Who là công ty từ ( của hễ từ lives ) đề nghị không thể vứt nó được .

Xem thêm: Cách Làm Mic Bị Rè Trên Điện Thoại, Nguyên Nhân Khiến Điện Thoại Lỗi Mic

4. Bao giờ KHÔNG ĐƯỢC sử dụng THAT :- lúc phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới trường đoản cú : This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vị phía trước gồm dấu phẩy -.> không được dùng THAT mà phải dùng which This is the house in that I live .(sai) bởi vì phía trước có giới tự in -> không được sử dụng THAT mà nên dùng which5. Lúc nào bắt buộc sử dụng THAT- khi danh từ nhưng mà nó sửa chữa thay thế gồm 2 danh tự trở lên trong các số ấy vừa có ngừơi vừa có vật The men và the horses that ....That thay thế sửa chữa cho : fan và ngựa chiến 6. Khi nào nên sử dụng THAT- khi đầu câu là IT trong dạng nhấn mạnh (Cleft sentences) It is My father that made the table.- khi đứng trước đó là : all, both, each, many, most, neither, none, part, someone, something, so sánh nhất There is something that must be done This the most beautiful girl that I"ve ever met.

*
(Giao diện trang web học tiếng anh qua phim công dụng phauthuatcatmimat.com )
(Video một video song ngữ bên trên website phauthuatcatmimat.com )

Học trải nghiệm luôn Tại Đây