RUGGED LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "rugged", trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với tự rugged, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ rugged trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh

1. This place is rugged.”

2. The Rugged Olive Tree

3. Rugged indiphauthuatcatmimat.comdualism forged America"sfrontier society.

Bạn đang xem: Rugged là gì

4. Rugby players must be rugged.

5. The path rugged and steep?

6. Rugged, lace-up work boot.

7. He loves the rugged outdoor life .

8. We crossed the rugged mountain heights.

9. Football players must be rugged.

10. They sailed along the rugged coastline.

11. Madagascar has a rugged mountain spine.

12. Ann admired his rugged good looks.

13. I am a very rugged man.

14. The coastline is rugged & harsh.

15. He looks pretty rugged to lớn me.

16. She fell for his rugged good looks.

17. Metal bossed shields are cheap and rugged.

18. He loved the rugged landscape of the West.

19. She was attracted by his rugged good looks.

20. The tribal are vast, rugged, và often ungoverned.

Xem thêm: Điện Thoại Sạc Không Vào Pin Iphone Không Vào? 5 Cách Khắc Phục Nhanh Nhất

21. Universal Carbide Tip works great on rugged terrain.

22. We were hobbled through the rugged depression.

23. The countryside around here is very rugged.

24. Rugged die cast aluminum flange và cover.

25. Jeeps are rugged vehicles, designed for rough conditions.

26. Và turn the rugged terrain into màn chơi land.

27. Rugged sandstone cliffs rose up from the beach.

28. The path khổng lồ glory is always rugged.

29. Such rugged terrain has isolated the mountain people.

30. His rugged good looks made him irresistible lớn women.

31. The Rocky Mountains have rugged mountains và roads.

32. They admired the rugged beauty of the coastline.

33. Frozen mountain road. Rugged terrain on all sides.

34. The scenery throughout the rugged mountain areas is dramatic.

35. There is a small rugged path through the fields.

Xem thêm: Iphone 6S Và 6S Plus Có Dung Lượng Pin 6S Plus Và 6 Plus, Pin Remax, Proda Dung Lượng Cao Cho Iphone 6 Plus

36. For millions of Americans motorcycles represent freedom, rugged indiphauthuatcatmimat.comdualism.