SẢN XUẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Các công ty lớn trong ngành sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc chế tạo ra những sản phẩm, hàng hóa nhằm mục tiêu đáp ứng cực tốt nhu mong của tín đồ tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập gớm tế, cũng tương tự các doanh nghiệp lớn ngày càng không ngừng mở rộng các chuyển động giao thương quốc tế thì việc phải thường xuyên giao tiếp với đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để vận động giao thương nước ngoài diễn ra tác dụng đòi hỏi các bạn phải nắm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành nghề dịch vụ sản xuất.Bạn đang xem: sản xuất tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh thường gặp gỡ trong ngành cấp dưỡng để chúng ta đang thao tác làm việc trong ngành chế tạo hoặc là yêu dấu ngành sản xuất tất cả sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường cải tiến và phát triển sự nghiệp của mình.Bạn đã xem: quá trình sản xuất giờ đồng hồ anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quá trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.

Bạn đang xem: Sản xuất tiếng anh là gì

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của người sử dụng sẽ được đưa vào chế tạo vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects to resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đã sản xuất trở lại sau nhị tháng.

Số lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của người tiêu dùng tăng đều một trong những năm qua.

Bắt đầu / xong xuôi sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled lớn go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ ban đầu / kết thúc sản xuất vào cuối năm.


*

Các nhiều từ đi với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / xong xuôi sản xuất

Production cost: chi tiêu sản xuất, túi tiền sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: kế hoạch sản xuất

Production schedule: định kỳ trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: vận động sản xuất

Production step: công đoạn sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động đối với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách làm sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: lắp thêm sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials khổng lồ maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa công dụng sử dụng nguyên liệu để về tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên trang bị liệu, cũng như giá cả sản xuất cùng phân phối.

We've got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải trao đổi về các nguyên liệu cần để cung ứng ra các thành phầm của chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi giá tiền nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung cấp và nguyên vật liệu gián tiếp.

Các các từ đi cùng với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: vật liệu chính

3. Factory: đơn vị máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi tất cả 20 nhà máy trên toàn thế giới

I work in hai Phong factory

Tôi thao tác tại xí nghiệp Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá cao các tiêu chuẩn an toàn tại đơn vị máy.

The company plans khổng lồ shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty bao gồm kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy và cắt giảm 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi bộ vào tuần trước đó vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các cụm từ đi cùng với factory thường xuyên gặp:

Factory accounting: kế toán bên máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: auto hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá chỉ xuất xưởng

Factory manager: người đứng đầu nhà máy

Factory overhead: chi phí chung của phòng máy

Factory layout: sắp xếp sắp đặt trong bên máy

Aggregate at factory: giá chỉ xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi làm việc cho một công ty chuyên cung ứng đồ chơi.

Xem thêm: Bauhaus Là Gì ? (Lịch Sử & Phát Triển) 4 Đặc Trưng Nổi Bật, Ấn Tượng

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi chế tạo các linh kiện cho xí nghiệp sản xuất xe hơi tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các cụm từ đi với manufacture thường xuyên gặp:

Wholesale manufacture: cung cấp quy mô lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở cấp độ nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years to develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới hai năm để phân phát triển.

The manufacturer had lớn withdraw the hàng hóa because of a design fault.

Nhà phân phối đã đề nghị thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more unique products over the coming year.

Công ty mong muốn muốn cải cách và phát triển nhiều sản phẩm unique hơn những năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: thành phầm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, sản phẩm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm unique cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: dòng sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC to lớn ensure good chất lượng of products.

Giữ tương tác với QA & QC để bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Làm vấn đề với những nhà hỗ trợ trong việc tùy chỉnh thiết lập một khối hệ thống nhằm đảm bảo an toàn việc hỗ trợ kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các nhiều từ đi với quality thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu chất lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo vệ chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng unique của bên sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, cai quản chất lượng

Quality control department: phòng bình chọn chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total unique control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities to lớn make improvement for cost efficiency to maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để cải tiến hiệu quả giá cả nhằm buổi tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào làm cho nhân viên cấp dưỡng để nâng cao năng suất của công ty.

Các nhiều từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự gia tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: hiệu suất sản xuất

Productivity tools: phương pháp tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng to hàng tồn kho trong thời hạn dài hay không tốt cho bạn vì giá cả lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào thời điểm cuối tháng.

Các cụm từ đi cùng với Inventory hay gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: làm chủ hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho gửi bán

Inventory pricing: phương pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch sắm sửa máy móc, thứ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cung cấp của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa định kỳ, bảo dưỡng máy móc, khối hệ thống thiết bị ở trong nhà máy.

Các nhiều từ đi với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: trang bị sản xuất

Equipment & infrastructure: trang lắp thêm và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ bán buôn thiết bị

Stand-by equipment: đồ vật dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying to reduce manufacturing cycle time.

Các doanh nghiệp đang cố gắng làm giảm thời gian của chu kỳ luân hồi sản xuất.

Xem thêm: Xâm Nhập Máy Tính Qua Ip, Cách Xâm Nhập Máy Tính Người Khác Qua Mạng Wifi

Lập chiến lược và chỉ huy các thành phần kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.