SAO KÊ NGÂN HÀNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng thiên tài chính ngân hàng phần 1 , phauthuatcatmimat.com xin share phần 2 cùng với 38 từ thường chạm chán nhất khi các bạn sử dụng và thanh toán giao dịch với những ngân hàng.Bạn sẽ xem: Sao kê giờ đồng hồ anh là gì

chúng ta cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): giao dịch thanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu đồng ý thanh toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tra soát bạn ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch thanh toán không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không phát âm được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ vạc nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi dùng tiền mặt

21.


Bạn đang xem: Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì


Xem thêm: Các Bước Sơ Cứu Và Cách Xử Lý Trẻ Sơ Sinh Bị Sặc Sữa, Chăm Sóc Và Xử Trí Khi Trẻ Sơ Sinh Bị Sặc Sữa

Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Ngân hàng card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): thiết bị rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của phauthuatcatmimat.com tại trên đây để nâng cao và bổ sung cập nhật kiến thức tiếng Anh của bản thân mình nhé! Chúc chúng ta thành công
Xem thêm: Tại Sao Điện Thoại Samsung Không Kết Nối Được Wifi, Page Not Found

*

“Tiếng Anh bồi” có cân xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại hơi nhiều. Cho dù bị...