Sau giới từ to là gì

     

Trong tiếng Anh có rất nhiều loại từ bỏ như danh từ, tính từ cùng trạng từ, đụng từ, giới từ, liên từ. Mỗi nhiều loại từ lại đảm nhiệm một công dụng trong câu? bây giờ du học tập New Vision sẽ share với chúng ta về giới trường đoản cú trong tiếng Anh. Vậy sau giới tự là gì? Giới từ bỏ là gì?

1. Giới từ là gì? Sau giới từ là gì?


*

Giới tự trong giờ đồng hồ Anh

Giới tự được dùng để bổ nghĩa mang lại danh từ, đụng từ với chúng dùng làm nối danh tự hoặc đại từ bỏ với từ bỏ đứng trước nó.Bạn đang xem: Sau giới từ to lớn là gì, phương pháp dùng giới từ như thế nào? giới tự (preposition)

2. Vị trí của giới từ trong câu

Giới từ gồm vị trí rất thiêng hoạt vào câu giờ đồng hồ Anh. Coi phần văn bản dưới các bạn sẽ biết sau giới trường đoản cú là gì?

– Sau giới từ bỏ là danh từ hoặc đại từ

Ví dụ: She went to lớn school at the age of six

He usually visits me on Sundays


*

Cách cần sử dụng của giới từ bỏ at, on, in

– Một vài trường hợp giới trường đoản cú lại đứng sau động trường đoản cú (trừ sau “but” với “except” ) và hễ từ phải để ở dạng V-ing.

Bạn đang xem: Sau giới từ to là gì

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt tại trước đại từ bỏ hoặc đặt ở cuối câu với một số trong những trường đúng theo dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ hoàn toàn có thể là một từ đơn lẻ như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới tự cũng rất có thể là một các từ như: in spite of, on trương mục of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược bỏ “to”và “for” trước tân ngữ gián tiếp. đối chiếu 2 câu dưới đây.

I gave the book khổng lồ TomI gave Tom the book

– Tân ngữ loại gián tiếp hoàn toàn có thể đặt trước với giới trường đoản cú “to” bị lược bỏ

– chúng ta cũng có thể sử dụng kết cấu này với những động từ bỏ sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the maps to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 khổng lồ Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, bọn họ cũng hoàn toàn có thể lược vứt “for”. Kết cấu này hoàn toàn có thể được áp dụng với những động trường đoản cú sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Công dụng của giới từ


*

Sau giới tự là gì?

– Giới trường đoản cú kết hợp với danh trường đoản cú (hoặc đại từ) để tạo thành thành một các từ. Cụm từ đó rất có thể là:

Ngữ tính từ (bổ nghĩa cho một danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t like the sound of a jet engine

Ngữ trạng từ bỏ (bổ nghĩa cho 1 động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: cần phân biệt hai tác dụng này. Thuộc một cụm từ, hoàn toàn có thể ở trường đúng theo này là ngữ trạng từ, sinh sống trường hợp kì cục là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the xuất hiện air. (trạng ngữ, bổ nghĩa mang lại động từ bỏ “does”)

Exercies in the xuất hiện air are healthy. (tính từ, bửa nghĩa mang đến danh từ “exercises”)

Một số từ rất có thể vừa dùng làm giới từ, vừa dùng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt tính năng của những từ kia trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door and he came in (phó từ).

4. Luật lệ hình tam giác để nhớ những giới từ trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta hay được dùng ba giới từ bỏ chỉ thời hạn đó là “in”, “on”, “at”, nhiều bạn háy quên giới từ bỏ này. Giải pháp học qua hình tam giác sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý vấn đề này. Bạn hãy tưởng tượng sử dụng “in”, “on”, “at” như 1 tam giác ngược hoặc loại phễu. Dòng phễu này thanh lọc dần các cụm từ bỏ chỉ thời gian, vị trí với quy tắc sút dần nút độ thông thường chung, tăng nhiều mức độ cố kỉnh thể.

– Giới trường đoản cú “in” là đỉnh của loại phễu

Với ý nghĩa sâu sắc chỉ đa số thứ lớn nhất, phổ biến nhất. Với “in” thường được dùng trước hầu hết từ chỉ thời hạn khái quát độc nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” sử dụng cho những vị trí lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Xem thêm: Tìm Việc Làm Cho Học Sinh Cấp 2 Tốt Nhất, Top 7 Việc Làm Thêm Cho Học Sinh Cấp 2 Tốt Nhất

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời hạn từ chung nhát cho tới week (tuần), vị trí từ thông thường nhất cho tới thị trấn, buôn bản xóm bên cạnh in the morning, afternoon, evening. Chiếc phễu lọc dần những cụm tự chỉ thời gian, vị trí giúp chúng ta sử dụng đúng chuẩn các trạng từ bỏ “in”, “on”, “at”.

– Giới trường đoản cú “on”- phần duy trì của phễu

Về “on” dùng cho ngày thay thể, hoặc một thời gian nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường hòa hợp ngoại lệ: on my luch break.

Về vị trí “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như mặt đường phố, kho bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” dùng cho mốc thời gian nhỏ tuổi hơn week cho tới ngày, dịp, vị trí là những vùng.

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó kèm theo với thời hạn và địa điểm ví dụ nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường vừa lòng ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Nghĩa Của " Take Into Account Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng

Như vậy, giải pháp dùng giới từ bỏ thời gian, vị trí của bố giới từ “in”, “on”, “at” tuân theo phép tắc hình phễu, kế bên một vài ngoại lệ như trên.