Sau Responsible For Là Gì

     

Responsible đi với giới trường đoản cú nào? responsible đi cùng với giới trường đoản cú gì ?Responsible to or for? là câu hỏi của rất nhiều người khi tham gia học tiếng Anh. Bài viết này, phauthuatcatmimat.com sẽ giải đáp thắc mắc của những bạn.

Bạn đang xem: Sau responsible for là gì

*
*
responsible to

Chỉ không đến 1% số trường hợp sử dụng responsible in:


Mills is responsible in my eyes.

Not very responsible in my view but.

You will be responsible in the Judgment Day.

He had become responsible in the order for the distribution of international aid.

Yeo Ok và Soo nam giới are both responsible in some way for the state of their marriage.

It takes two khổng lồ tango, India is equally responsible in this arms race, but spare Mr.

But it was that sex education including education about contraceptives that made us responsible in our choices.

Southerly flow ahead of a cold front off khổng lồ our NW will be responsible in the early November warm temperatures.

Please be responsible in the posting your comments, as any deemed khổng lồ be deemed libelous, derogatory or indecent.

It sounds lượt thích the dominatrix was very responsible in the use of condoms on toys, dental dams và rubber gloves.


Cấu trúc Responsible

Có những phương pháp sử dụng cấu tạo Responsible khác nhau. Trường đoản cú Responsible có thể đứng riêng rẽ hoặc đứng trước danh từ.

1. Responsible for + Ving

Cách sử dụng kết cấu Responsible đầu tiên là nói ai hay dòng gì chịu trách nhiệm cho việc làm cái gi đó.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

John is responsible for vacuuming the floor & Jake is responsible for dusting the furniture.John chịu trách nhiệm hút vết mờ do bụi sàn nhà còn Jake phụ trách lau bụi đồ nội thất.We are responsible for taking care of the baby.Chúng tôi chịu đựng trách nhiệm quan tâm cho đứa bé.

2. Responsible to lớn sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng rất có thể sử dụng cùng với danh từ hoặc cụm danh trường đoản cú khi hy vọng nói ai hay mẫu gì phụ trách trước ai trong một nhóm hoặc tổ chức triển khai được phân loại cấp bậc (cho việc gì, loại gì).

Xem thêm: Từ Gg Lol Là Gì Trong Liên Quân, Lol, Facebook, Zalo, Viber Chát Hay Gặp?

S + be responsible + to sb (+ for N)

Ví dụ:

Jane was responsible to lớn the director of the company. She was excellent.Jane đã phụ trách trước giám đốc công ty. Cô ấy đã có tác dụng xuất sắc.My teacher told me that I was going to lớn be responsible for class for the next two periods.Cô giáo của tôi bảo là tớ đã phụ trách tình hình phần bên trong hai huyết tới.

3. Các cụm từ thường đi với Responsible 

Có một số cụm từ đi cùng kết cấu Responsible hay được dùng như bên dưới đây.

Cấu trúc khôn cùng phổ biến thứ nhất cũng tức là (ai, mẫu gì) chịu trách nhiệm cho ai, việc gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh trường đoản cú Responsibility nghĩa là trách nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Ví dụ:

You have khổng lồ take responsibility for watching out for your child.Anh phải chịu trách nhiệm trông giữ người con của mình. Fine, I will take responsibility for my actions.Được rồi, tôi sẽ phụ trách cho những hành vi của mình.

Để bảo rằng ai đổ lỗi/trách nhiệm mang đến ai vì chuyện gì, việc gì, ta dùng kết cấu Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

Everyone holds her responsible for the project’s failure.Tất cả mọi fan đổ lỗi mang đến chị ấy vì sự thua kém của dự án.Don’t hold me responsible for your mistake.Đừng đổ lỗi mang đến tôi vì sai lạc của bạn.

Bài tập về Responsible trong giờ đồng hồ Anh

Như thường xuyên lệ, mang đến lúc thử xem các bạn hiểu kết cấu Responsible cho tới đâu bằng phương pháp làm bài bác tập rồi! sau khoản thời gian làm, các bạn hãy kiểm tra giải đáp và trường đoản cú chấm điểm, kế tiếp đọc lại những kiến thức ở phần đã có tác dụng sai để nhớ bài xích hơn nhé.

Điền nhiều từ phù hợp vào khu vực trống và phân tách thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

am responsible for the main role.

Tôi phụ trách cho vai chính.

Xem thêm: Pg Là Gì? Vg Là Gì ? Cách Điều Chỉnh Tỉ Lệ Vg Pg Trong Tinh Dầu

Lisa __________ the CEO because she is a secretary.Daniel và London __________ locking the doors.They __________ writing reports every month.Last night, people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I don’t want to lớn work there because if I did, I __________ Ms. Lan. She is very strict.No one wants to lớn __________ what happened.My neighbors __________ all the noises.Đáp án:is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible for