Sơ đồ tư duy ancol

     

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI ANCOL

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC


TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ ANCOL

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI ANCOL

1. Định nghĩa

Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm hiđroxyl -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no(1).

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy ancol

2. Phân loại

a) Ancol no, đơn chức, mạch hở

Phân tử gồm một team -OH liên kết với gốc ankyl:CnH2n+1−OH

b) Ancol ko no, đơn chức, mạch hở

Phân tử tất cả một nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của gốc hiđrocacbon không no.

c) Ancol thơm, đơn chức

Phân tử bao gồm nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen.

d) Ancol vòng no, đơn chức

Phân tử bao gồm một nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc gốc hiđrocacbon vòng no.

e) Ancol đa chức

Phân tử bao gồm hai xuất xắc nhiều team -OH ancol.

Xem thêm: Khi Nói Về Đột Biến Gen Có Bao Nhiêu Phát Biểu Sau Đây Đúng ?I

II. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Đồng phân

Các ancol no, mạch hở, đơn chức bao gồm đồng phân mạch cacbon cùng đồng phân vị trí đội chức -OH (trong mạch cacbon).

2. Danh pháp

a) thương hiệu thông thường

Ancol + thương hiệu gốc ankyl + ic

b) Tên cố thế

Tên hiđrocacbon tương ứng với mạch chủ yếu + số chỉ vị trí team OH + ol

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các ancol là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường. Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biệt của các ancol tăng theo chiều tăng của phân tử khối ; ngược lại độ tung trong nước của bọn chúng lại giảm khi phân tử khối tăng

Các ancol tất cả nhiệt độ sôi cao hơn các hiđrocacbon gồm cùng phân tử khối hoặc đồng phân ete của nó là vì giữa những phân tử ancol có liên kết hiđro(1).

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế H của đội OH

a) Tính chất bình thường của ancol

* Tác dụng với kim loại kiềm

Natri phản ứng với etanol giải phóng khí hiđro.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng (-1 1), Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

2C2H5−O−H+2Na→2C2H5−ONa+H2

b) Tính chất đặc trưng của glixerol

Thí nghiệm:

Cho vào nhì ống nghiệm, mỗi ống 3 - 4 giọt dung dịchCuSO42% và 2 - 3 ml dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ. Trong cả nhì ống nghiệm đều bao gồm kết tủa xanh củaCu(OH)2:

*

Tiếp tục nhỏ vào ống thứ nhất 3 - 4 giọt etanol, vào ống thứ nhị 3 - 4 giọt glixerol. Lắc nhẹ cả nhì ống nghiệm. Trong ống (1): kết tủa ko tan. Trong ống (2): kết tủa rã tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng(II) glixerat.