So Sánh Hơn Của Friendly

     

Trong giờ Anh, khi họ so sánh đồ vật, người hay thậm chí còn những ý định thì họ thường hay được sử dụng câu so sánh nhằm nói lên sự khác biệt của chúng.

Bạn đang xem: So sánh hơn của friendly

Các các loại câu so sánh trong tiếng Anh:

So sánh bằng

Cấu trúc áp dụng là as …. As

S + V + as + adj/ adv + as + noun/ pronoun

Nếu là đậy định, as trang bị nhất hoàn toàn có thể thay bằng so (chỉ để dễ đọc – informal English)Sau as phải là một trong những đại trường đoản cú nhân xưng nhà ngữ, không được là 1 tân ngữ (Lỗi cơ bản)

Danh từ cũng hoàn toàn có thể được dùng làm so sánh vào trường phù hợp này, nhưng yêu cầu nhớ trước lúc so sanh phải bảo đảm rằng danh từ bỏ đó phải có các tính từ tương đương.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

So sánh rộng kém

Trong loại so sánh này bạn ta chia làm hai dạng: tính từ và phó từ ngắn (đọc lên chỉ tất cả một vần). Tính từ cùng phó từ lâu năm (2 vần trở lên).Đối cùng với tính từ với phó từ bỏ ngắn chỉ cần cộng đuôi er.Đối cùng với tính từ bỏ ngắn chỉ có một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp hai phụ âm cuối nhằm tránh thay đổi cách đọc.Đối cùng với tính từ bỏ tận thuộc là y, dù là 2 vần vẫn bị xem như là tính từ ngắn và bắt buộc đổi thànhY-IER (happy- happier; dry- drier; pretty- prettier).Trường hợp quánh biệt: better; friendly-friendlier than/ more friendly than.Đối cùng với tính từ với phó tự dài đề xuất dùng more/less. tính từ Sau THAN đề nghị là đại trường đoản cú nhân xưng công ty ngữ, không được là tân ngữ. Công thức:

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

*

Khi so sánh một người/ một đồ vật với tất cả những bạn hoặc đồ dùng khác buộc phải thêm elsesau anything/anybody…

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

Để nhấn mạnh vấn đề so sánh, có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mineHe speaks English much more rapidly than he does Spanish.

Danh từ bỏ cũng rất có thể dùng để đối chiếu bằng hoặc hơn thế kém, nhưng lại trước khi đối chiếu phải khẳng định xem sẽ là danh tự đếm được hay không đếm được, bởi đằng trước bọn chúng có một số trong những định ngữ dùng với 2 một số loại danh từ đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father.February has fewer day than March.Their jobs allow them less freedom than ours does.

Lưu ý : Đằng sau as với than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu như nó trùng phù hợp với chủ ngữ thiết bị nhất, nhất là khi hễ từ sau than vàas sinh hoạt dạng bị động. Lúc này than cùng as còn tồn tại thêm tính năng của một đại từ quan liêu hệ nạm thế.

Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).Anne is going to join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

*Hoặc những tân ngữ cũng có thể có thể bị nockout bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau THAN với AS:

Don’t thảm bại your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go lớn (Incorrect: as I go khổng lồ him).

So sánh phù hợp lý

Khi so sánh nên nhớ: những mục dùng để so sánh phải tương đương nhau: người-người, vật-vật.Bởi vậy mục so sánh hợp lý sẽ là:Sở hữu cách

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh những bức tranh với những người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor’s = instructor’s drawings)

Dùng thêm that of mang đến danh từ bỏ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này đối chiếu salary với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho các danh từ bỏ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)

So sánh quánh biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthest

little less leastmuch more mostmany more mostgood better bestwellbad worse worstbadly

Lưu ý: farther : cần sử dụng cho khoảng cách

further : dùng cho thông tin hoặc một trong những trường hòa hợp trừu tượng khácThe distance from your house to lớn school is farther than that of mine.If you want more/further information, please hotline to the agent.Next year he will come khổng lồ the U.S for his further (= more) education

So sánh đa bội

Tương đương cấu trúc tiếng Việt: vội vàng rưỡi, vội hai…Không được sử dụng so sánh hơn kém cơ mà sử dụng đối chiếu bằng, khi so sánh phải khẳng định danh từ bỏ là đếm được hay là không đếm được, vày đằng trước bọn chúng cómany/much

This encyclopedy costs twice as much as the other one.

Xem thêm: Văn Biểu Cảm Về Con Vật Nuôi, Top 13 Bài Văn Biểu Cảm Về Một Con Vật Nuôi

Ex:Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp tân tiến ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ được cho phép dùng so sánh hơn kém cho gấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc một nửa thì hoàn hảo nhất không.

Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy… chỉ được dùng trong khẩu ngữ, ko được dùng để viết.

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

So sánh kép

Là loại đối chiếu với cấu trúc: Càng… càng…Các Adj/Adv so sánh phải đứng sống đầu câu, trước chúng phải bao gồm The

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

The hotter it is, the more miserable I feel.

Nếu duy nhất vế có Adj/Adv đối chiếu thì vế còn lại rất có thể dùng The more

The more + S + V + the + comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

Sau The more ngơi nghỉ vế thiết bị nhất rất có thể có that dẫu vậy không tuyệt nhất thiết.

The more (that) you study, the smarter you will become.

The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có thành ngữ it is thì quăng quật chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc nếu như cả nhị vế mọi là khổng lồ be thì vứt đi

The closer khổng lồ one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng… hơn), not… any the more… (chẳng… hơn… tí nào), none the more… (chẳng chút nào) dùng nhằm nhấn khôn cùng mạnh cho các tính tự hoặc phó từ bỏ được mang ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được sử dụng với những tính tự trừu tượng:

Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used khổng lồ come round khổng lồ breakfast. (các sáng nhà nhật trời thiệt đẹp. Tôi lại càng thích đều sáng chủ nhật đó hơn nữu do Sue thường ghé qua ăn sáng.)He didn’t seem to be any the worse for his experience. (Anh ta càng hơi hơn lên vì những kinh nghiệm của mình.)He explained it all carefully, but I was still none the wiser. (Anh ta giải thích tổng thể điều đó cẩn thận nhưng tôi vẫn ko sáng ra một chút nào cả.)

Cấu trúc No sooner…than = Vừa mới…thì đã

Chỉ cần sử dụng cho thời thừa khứ và thời hiện tại tại, không sử dụng cho thời Tương lai.No sooner đứng nghỉ ngơi đầu một mệnh đề, theo sau nó là 1 trong những trợ rượu cồn từ hòn đảo lên trước chủ ngữ để nhận mạnh, than đứng sinh hoạt đầu mệnh đề còn lại:

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V

No sooner had we started out for California than it started lớn rain. (Past)

Một ví dụ ở thời hiện tại (will được mang sang sử dụng cho hiện tại tại)

No sooner will he arrive than he want lớn leave.(Present)

Một kết cấu tương đương cấu trúc này: No sooner … than … = Hardly/Scarely … when

Vd: Scarely had they felt in love each other when they got maried.

Lưu ý: No longer … = not … anymore = ko … nữa, cần sử dụng theo cấu trúc: S + no longer + Positive Verb

So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật

Khi so sánh giữa trung tâm của 2 con người hoặc 2 vật, chỉ được dùng đối chiếu hơn kém, không được dùng đối chiếu bậc nhất, tuy nhiên trong một số dạng văn nói và cả văn viết vẫn gật đầu đồng ý so sánh bậc nhất. (Lỗi cơ bản).Trước adj cùng adv so sánh phải bao gồm the, vào câu có thành ngữ of the two + nounthành ngữ rất có thể đứng đầu hoặc cuối câu.Of the two shirts, this one is the prettier

So sánh bậc nhất

Dùng khi so sánh 3 bạn hoặc 3 trang bị trở lên:Đối cùng với tính từ cùng phó tự ngắn dùng đuôi est.Đối cùng với tính từ với phó từ bỏ dài cần sử dụng most hoặc least.Đằng trước so sánh phải gồm the.Dùng giới trường đoản cú in với danh trường đoản cú số ít.

John is the tallest boy in the family

Dùng giới từ bỏ of với danh từ bỏ số nhiều

Deana is the shortest of the three sisters

Sau thành ngữ One of the + so sánh số 1 + noun phải đảm bảo chắc chắn rằngnoun nên là số nhiều, và động từ buộc phải chia ở số ít.

One of the greatest tennis players in the world is Johnson.

Xem thêm: Top 24 Bài Văn Cảm Nghĩ Về Mẹ Hay Nhất, Cảm Nghĩ Về Mẹ Của Em (29 Mẫu)

Một số các tính từ bỏ hoặc phó từ có tính tuyệt vời nhất thì cấm dùng so sánh bậc nhất, hạn chế dùng đối chiếu hơn kém, nếu bắt buộc dùng thì bỏ more:

unique/ extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/Prime/ Primary

His drawings are perfect than mine.preferable to Sb/Sth… = được hâm mộ hơn…superior khổng lồ Sb/Sth… = khôn cùng việt hơn…inferior to lớn Sb/Sth… = hạ đẳng hơn…

Nguồn: internet