Soạn anh 11 unit 1

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi địa điểm trống bởi một từ/ nhiều từ say mê hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit 1

 Practise reciting the poem on the next page and discuss the question: “What vì chưng you think of the friend in the poem?"

(Làm việc theo cặp. Thực hành đọc bài thơ sinh hoạt trang tiếp theo và bàn thảo câu hỏi: "Bạn suy nghĩ gì về người các bạn trong bài xích thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài xích thơ:

Bạn tất cả một người bạn

Sáng tác vị Carole King

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn yêu cầu sự quan tâm

Và chẳng bao gồm gì đúng chuẩn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi sẽ sớm đến mặt bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm đen tối nhất chỗ bạn;

Chỉ buộc phải gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi đã chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả các gì bạn phải là call tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn bao gồm một người bạn!

Lời giải bỏ ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi suy nghĩ người bạn trong bài thơ là một người chúng ta thật sự.)


While bài bác đọc

WHILE YOU READ

Read the passage the do the tasks that follow.

(Hãy phát âm đoạn văn này với làm những bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship lớn be close and lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first chất lượng is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, and no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people bởi vì not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal lớn each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vì chưng not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Mọi người ai cũng có một trong những người thân quen biết, nhưng mà không ai có nhiều bạn cả, chính vì tình bạn bè thiết thật sự thì không có nhiều, và có khá nhiều người dường như không thể đã đạt được tình bạn. Để mang lại tình chúng ta được thân mật và bền vững, cả nhị người chúng ta phải có một số phẩm hóa học rất đặc biệt.

Phẩm chất thứ nhất là tính ko ích kỉ. Một người chỉ biết suy xét lợi ích và cảm giác của riêng biệt mình không thể là 1 người chúng ta thật sự được. Tình các bạn là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa trên cơ sở cho và nhận, và không có tình bạn nào có thể trường tồn, nếu như như chỉ có một bên cho với một bên nhận.

Tính kiên cường là phẩm chất thứ nhị của tình bạn. Một số người dường như không bao gồm tính kiên định. Họ nhiệt huyết theo đuổi một sở thích, tuy thế chẳng bao thọ sau họ cảm thấy chán nó và bước đầu cảm thấy bị thu hút bởi một phương châm mới làm sao đó. Những người không lập trường và không bền chí như vậy thì không thể có được tình bạn bền vững lâu dài được.

Lòng trung thành là phẩm chất quan trọng thứ ba. Hai người các bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải biết nhau vượt tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì nghi hoặc giữa họ. Bọn họ đừng nghĩ các về đa số người sẵn sàng tin vào những tin đồn thổi đại, đều chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. Hầu hết ai tiện lợi bị tác động bởi các lời xì xào quan trọng nào là những người dân bạn tốt.

Sự tin tưởng chắc rằng là phẩm chất thứ tư. Bạn bè phải tất cả sự tin cẩn lẫn nhau để mỗi người hoàn toàn có thể cảm thấy bình yên khi kể lẫn nhau về những kín riêng bốn của mình, tuy thế lại có những người nhiều chuyện quan trọng giữ bí mật chuyện của bản thân hoặc của người khác. Những người như vậy đang không khi nào kết các bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa bạn bè phải tất cả sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông do mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu ước và ước mơ của nhau. Với ở đâu không có sự thông cảm nhau, thì sinh sống đó không tồn tại tình bạn.


While Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi nơi trống bởi một từ/ nhiều từ phù hợp hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal khổng lồ incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không tồn tại khả năng 

3. Unselfish (adj): ko ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): chúng ta bè

6. Give-and-take: mang đến và nhận

7. Loyal to lớn (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải đưa ra tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn xuất sắc nên được dựa vào sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem to be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Soạn Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Soạn Văn 10 Trang 15 Kết Nối Tri Thức

(Trẻ con có vẻ như như tự chúng không có khả năng làm vấn đề một phương pháp yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là một trong người không ích kỷ. Anh ấy luôn giúp sức mọi fan mà không nghĩ đến lợi ích cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, and a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người đơn giản dễ dàng mà chúng ta biết, cùng một người bạn là người có mối quan tiền hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has to lớn be some give-and-take.

(Bạn cần yếu lúc nào thì cũng khăng khăng theo ý mình - yêu cầu có sự nhường nhịn nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc mặc dù có nhiều thay đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác làm việc củ mình.)

7. He started to lớn get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đi đến Anh nhiều lần.)


While Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt tương thích nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn xuất hiện khi chúng ta cần new là người chúng ta thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những đk của tình các bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những điểm lưu ý của một người chúng ta tốt)

D. Friends và acquaintances

(Bạn bè và bạn quen)

Lời giải đưa ra tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first quality for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là gì với nó bao gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

2. Why are changeable & uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người dân hay biến hóa và không bền chí không thể bao gồm tình chúng ta thật sự?)

3. What is the third chất lượng for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất thứ tía của tình bạn sống động là ai với nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải tất cả sự tin yêu lẫn nhau thân hai người bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người dân nhiều chuyện tất yêu kết các bạn được bền lâu?)

6. What is the last chất lượng for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn sống động là gì với nó có thể cho mình biết điều gì?)


Lời giải chi tiết:

1. The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất trước tiên của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta hiểu được một bạn chỉ biết xem xét lợi ích và cảm giác của riêng rẽ mình không thể là 1 trong những người chúng ta thực sự được.)

2. Changeable and uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, & they feel the attraction of some new objects.

(Những tín đồ hay thay đổi và không bền chí không thể có tình chúng ta thật sự bởi vì họ hăng hái theo đuổi một sở thích, tuy nhiên chẳng bao thọ họ cảm thấy chán nó và bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi một số mục tiêu mới nào đó.)

3. The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to lớn each other, & they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn sống động là lòng trung thành. Nó mang đến ta biết rằng hai người chúng ta phải trung thành với nhau, với họ phải biết nhau thừa tường tận cho nỗi không tồn tại điều gì nghi ngại giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants khổng lồ feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải có sự tin cẩn lẫn nhau thân hai người bạn vì họ có nhu cầu cảm thấy bình an khi kể cho những người kia nghe những kín đáo thầm kín đáo của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những fan nhiều chuyện cần yếu kết các bạn được bền vững vì họ không thể giữ bí mật chuyện của bản thân hoặc của người khác.)

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó đến ta hiểu được để trở nên một người các bạn thật sự, bạn phải cảm thông với bạn của mình, nghỉ ngơi đâu không tồn tại sự thông cảm cho nhau giữa các bạn bè, thì ở đó sẽ không tồn tại tình chúng ta chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why vì chưng we need to lớn have friends?" Then report ... .

(Làm vấn đề theo cặp. Luận bàn câu hỏi: "Tại sao họ cần có bạn bè?" tiếp đến tường thuật công dụng phần đàm luận của bạn với lớp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need to have friends. Why bởi vì you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can chia sẻ with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us and will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need khổng lồ have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Nói Không Với Tệ Nạn Xã Hội (Bài Viết Số 7 Đề Số 3)

(Trong cuộc sống thường ngày hiện nay, nhỏ người cần có bạn. Tại sao họ cần gồm bạn? Đầu tiên, ko thể khước từ rằng bạn bè chia sẻ với bọn họ không chỉ là thú vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với bọn họ và sẽ luôn kề bên chúng ta khi chúng ta cần. Sản phẩm công nghệ hai, đồng đội có đa số điểm chung mà luôn làm cho chúng ta vui vẻ. Họ rất có thể cho bọn họ lời răn dạy khi chúng ta gặp rặc rối. Con tín đồ không thể sống tách rời nhau, cuộc sống là một cộng đồng. Vì đó, chúng ta cần phải có không ít bạn hơn. Tuy nhiên, họ cũng đề xuất học từ bỏ họ hầu như gì nhưng mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need lớn have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you & I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired và disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to lớn a standstill & we don"t know how khổng lồ solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral tư vấn to us. By their side, we feel safe và comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift to lớn humans. They can bring joyfulness lớn our life when we are dying from boredom và sadness. Vị we have so much reason to lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need lớn respect them.

(Bạn đã có lần hỏi bản thân rằng nếu như bạn chỉ từ một mình trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì vẫn xảy ra? tất cả lẽ bạn sẽ cảm thấy tất cả những điều tệ hại trong cuộc sống đời thường này. Bọn họ cần đồng đội trong cuộc sống này cũng chính vì rất các lý do. Không có ai trên trái đất này sống một mình cô đơn. Nhắc cả các bạn và tôi hầu như cần bằng hữu bên cạnh. Cuộc sống vốn không công bình và không dễ dàng. Đôi lúc, chúng ta cảm thấy căng thẳng và thất vọng. Đôi lúc họ mất kiểm soát và điều hành trong cuộc sống. Họ không biết phải giải quyết vấn đề của mình như cố gắng nào. Đây là cơ hội mà bọn họ cần chúng ta bè. Bọn họ sẽ đưa ra sự ủng hộ nhiệt tình. Lân cận họ, bọn họ cảm thấy bình yên và thoải mái mà không thể cảm xúc được từ những người khác. Bạn bè là món quà giành cho con người. Bạn mang về niềm vui đến cuộc sống khi bọn họ buồn và đau khổ. Họ có quá nhiều lý do để để sở hữu những người bạn trong cuộc sống đời thường phải không? đúng vậy, đương nhiên rồi. Anh em đóng một phương châm trong cuộc sống mà họ cần tôn kính họ.)