Sóng Truyền Trên Dây Với Vận Tốc 4M/S

     

Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s tần số sóng thay đổi từ 22Hz mang đến 26 Hz. Điểm M giải pháp nguồn một đọan 28cm luôn dao đụng vuông pha với nguồn khoảng cách hai điểm ngay gần nhau độc nhất trên phương truyền xê dịch ngược pha là:

A.

Bạn đang xem: Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s

8cm

B. 16cm

C. 1,6cm

D. 160cm


*

Đáp án A

+ Độ lệch sóng giữa M với nguồn 


Sóng truyền trên dây với tốc độ 4 m/s tần số sóng chuyển đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách nguồn một đọan 28 cm luôn luôn dao động vuông pha với nguồn khoảng cách hai điểm gần nhau tốt nhất trên phương truyền xấp xỉ ngược pha là: A. 8 cm. B. 16 cm. C. 1,6 cm. D. 160 cm.

Sóng truyền trên dây với gia tốc 4 m/s tần số sóng chuyển đổi từ 22 Hz mang lại 26 Hz. Điểm M phương pháp nguồn một đọan 28 cm luôn luôn dao cồn vuông pha với nguồn khoảng cách hai điểm gần nhau tốt nhất trên phương truyền dao động ngược pha là:

A. 8 cm.

B. 16 cm.

C. 1,6 cm.

D. 160 cm.


Một sóng cơ học truyền bên trên dây với vận tốc v = 4m/s, tần số sóng biến hóa từ 22Hz mang lại 26Hz. Điểm M bên trên dây, phương pháp nguồn 28cm luôn luôn dao động lệch pha vuông góc cùng với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là A. λ= 160cm B. λ= 1,6cm C. λ= 16cm D. λ= 100cm

Một sóng cơ học truyền bên trên dây với vận tốc v = 4m/s, tần số sóng thay đổi từ 22Hz mang đến 26Hz. Điểm M trên dây, cách nguồn 28cm luôn dao động lệch sóng vuông góc với nguồn. Cách sóng truyền bên trên dây là

A. λ= 160cm

B. λ= 1,6cm

C. λ= 16cm

D. λ= 100cm


Sóng truyền trên dây với tốc độ 4 m/s tần số sóng chuyển đổi từ 22 Hz cho 26 Hz. Điểm M biện pháp nguồn một đoạn 28 cm luôn luôn dao rượu cồn vuông trộn với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là

A. 160 cm.

B. 1,6 cm.

C. 16 cm.

D. 100 cm.


Tại điểm S trên mặt nước yên ổn tĩnh gồm nguồn xê dịch điều hòa theo phương trực tiếp đứng cùng với tần số f. Khi đó trên khía cạnh nước hình thành hệ sóng tròn đồng trọng điểm S. Tại hai điểm M, N nằm phương pháp nhau 5 cm trên tuyến đường thẳng đi qua S luôn luôn dao động ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 80 cm/s với tần số của nguồn dao động biến đổi trong khoảng chừng từ 48 Hz mang đến 64 Hz. Tần số xê dịch của mối cung cấp là A. 48 Hz. B. 54 Hz. C. 56 Hz. D. 64 Hz.

Tại điểm S xung quanh nước lặng tĩnh tất cả nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng với tần số f. Lúc ấy trên mặt nước ra đời hệ sóng tròn đồng trung khu S. Tại hai điểm M, N nằm giải pháp nhau 5 cm trên tuyến đường thẳng đi qua S luôn dao hễ ngược trộn với nhau. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của mối cung cấp dao động biến đổi trong khoảng chừng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là

A. 48 Hz.

B.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Xao Xuyến, Bồi Hồi Để Nói Vè Tình Cảm Của Em Với Làng Quê

54 Hz.

C. 56 Hz.

D. 64 Hz.


Tại điểm S trên mặt nước im tĩnh tất cả nguồn xê dịch điều hoà theo phương trực tiếp đứng cùng với tần số f. Khi ấy trên khía cạnh nước sinh ra hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn luôn dao cồn ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động đổi khác trong khoảng tầm từ 48 Hz mang đến 64 Hz. Tần số xấp xỉ của mối cung cấp là A. 56 Hz. B. 64 Hz. C. 54 Hz. D. 48 Hz.

Tại điểm S cùng bề mặt nước im tĩnh bao gồm nguồn xấp xỉ điều hoà theo phương trực tiếp đứng với tần số f. Khi ấy trên mặt nước sinh ra hệ sóng tròn đồng vai trung phong S. Tại nhì điểm M, N nằm bí quyết nhau 5 cm trê tuyến phố thẳng đi qua S luôn luôn dao rượu cồn ngược trộn với nhau. Biết vận tốc truyền sóng xung quanh nước là 80 cm/s với tần số của mối cung cấp dao động biến đổi trong khoảng chừng từ 48 Hz mang đến 64 Hz. Tần số xấp xỉ của nguồn là

A. 56 Hz.

B. 64 Hz.

C. 54 Hz.

D. 48 Hz.


Một sóng cơ truyền bên trên một sợi dây bọn hồi dài, nguồn sóng O giao động với phương trình (tần số f ko đổi), điểm M bên trên dây bí quyết nguồn O 25 cm lệch pha với mối cung cấp O một góc với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng bên trên dây nằm trong tầm từ 15 Hz đến 33 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây là A. Trăng tròn Hz B. 25 Hz C. 28 Hz D. 24 Hz

Một sóng cơ truyền trên một tua dây lũ hồi dài, mối cung cấp sóng O giao động với phương trình

*
(tần số f ko đổi), điểm M trên dây phương pháp nguồn O 25 cm lệch sóng với mối cung cấp O một góc 
*
 với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong khoảng từ 15 Hz mang lại 33 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng bên trên dây là

A. 20 Hz

B. 25 Hz

C. 28 Hz

D.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Con Cò Mà Đi Ăn Đêm, Con Cò Mà Đi Ăn Đêm

24 Hz


Tại điểm S xung quanh nước yên tĩnh gồm nguồn xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng cùng với tần số f. Lúc ấy trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng trung ương S. Tại nhì điểm M, N nằm giải pháp nhau 5cm trê tuyến phố thẳng trải qua S luôn dao cồn ngược trộn với nhau. Biết tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động đổi khác trong khoảng chừng từ 48Hz mang lại 64Hz. Tần số dao động của mối cung cấp là A. 64Hz B. 48Hz C. 54Hz D. 56Hz

Tại điểm S xung quanh nước lặng tĩnh bao gồm nguồn xê dịch điều hoà theo phương thẳng đứng cùng với tần số f. Khi ấy trên phương diện nước hình thành hệ sóng tròn đồng chổ chính giữa S. Tại nhị điểm M, N nằm giải pháp nhau 5cm trên tuyến đường thẳng đi qua S luôn dao cồn ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động biến hóa trong khoảng tầm từ 48Hz cho 64Hz. Tần số giao động của mối cung cấp là

A. 64Hz

B. 48Hz

C. 54Hz

D. 56Hz


Một sóng ngang truyền bên trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s với tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại nhì điểm trên dây phương pháp nhau 25 cm luôn luôn dao hễ ngược trộn nhau. Cách sóng trên dây là


Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số đôi mươi Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s mang lại 1 m/s. Hotline A cùng B là nhì điểm nằm ở Ox, ở cùng bên so với O và cách nhau 10 cm. Hai thành phần môi trường tại A cùng B luôn luôn dao đụng ngược trộn với nhau. Vận tốc truyền sóng là A. 100 cm/s B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 90 cm/s.

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O cùng với tần số đôi mươi Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong vòng từ 0,7 m/s cho 1 m/s. Hotline A với B là nhì điểm nằm trên Ox, ở cùng một bên so với O và phương pháp nhau 10 cm. Hai bộ phận môi trường trên A với B luôn luôn dao đụng ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là