Suspense Account Là Gì

     

Thông tin nguồn vào cho tiến trình lập báo cáo tài đó là thông tin về những nghiệp vụ tài chính (Business Transactions). Quá trình lập report tài chính gồm 4 cách cơ bản: tích lũy chứng trường đoản cú (Documenting), Ghi nhận tin tức kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), trình diễn thông tin (Presenting).

Bạn đang xem: Suspense account là gì

Bạn đang xem: Suspense trương mục là gì

Tại cách tổng thích hợp thông tin, sau khi phản ánh các tài khoản khớp ứng từ sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry) lên sổ dòng (Ledgers), kế toán vẫn tổng hợp dữ liệu và trình bày thông tin lên bảng cân đối thử (Trial Balance). Bảng cân đối thử (Trial Balance) là cửa hàng để kế toán tài chính lập và trình diễn các báo cáo tài chính (Financial Statements).

Phạm vi bài bác học dưới đây sẽ triệu tập vào quá trình từ Bảng bằng vận thử (Trial Balance) nhằm kế toán lập các báo cáo tài thiết yếu (Financial Statements).

Xem thêm: Geforce Mx330 Vs Geforce Gtx 1050 (Mobile) Vs Intel Iris Xe, Geforce Gtx 1050 Ti Vs Iris Xe Max Graphics

I. Mục tiêu

Bảng phẳng phiu thử (The trial balance)Chuẩn bị report tài thiết yếu từ bảng bằng phẳng thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng cân đối thử (The Trial Balance)

Bảng bằng vận thử (Trial balance) là list tập hợp những tài khoản trên sổ loại (Ledgers accounts) được trình bày dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) và tất cả (Credit).Trên bảng phẳng phiu thử, Tổng bên Nợ (Total Debits) = Tổng bên có (Total Credits)Ví dụ về bảng cân đối thử:
*

Quy trình lập bảng bằng phẳng thử:


*

Bước 1: Tập hợp những tài khoản sổ dòng (Collecting ledger accounts)

Bước 2: phẳng phiu các tài khoản sổ mẫu (Balancing ledger accounts)

Khi bằng vận các tài khoản sẽ có được các trường hòa hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: không thực hiện điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: thông tin tài khoản có số dư NợTổng có > Tổng Nợ: thông tin tài khoản có số dư Có

Ví dụ:


*

Tài khoản bao gồm trên tất cả số dư Nợ là $2,000.

Số dư Nợ kỳ này sẽ tiến hành chuyển sang trọng kỳ sau là khoản dư Có thời điểm đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối với các tài khoản gồm số dư cuối kỳ bên tất cả thì được ghi nhận ngược lại.

Xem thêm: Uống Nghệ Tươi Có Tác Dụng Gì, Có Nên Uống Hàng Ngày Ko? Ăn Nghệ Tươi Có Ích Với Bệnh Dạ Dày

Bước 3: Tập hợp các số dư (Collecting the balances)

Bước 4: Xử lý những khoản không bằng vận giữa Nợ và bao gồm (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng bằng vận thử hoàn toàn có thể được thực hiện để khám nghiệm sự đúng mực của vấn đề ghi nhận những nghiệp vụ kế toán. Nếu phía 2 bên Nợ và có chênh lệch thì chắc chắn rằng lỗi phát sinh trong câu hỏi ghi nhận những tài khoản.Tuy nhiên bảng cân đối thử không những ra được những lỗi sau:
*

Chữa lỗi trên Bảng bằng phẳng thử:

Mở một tài khoản trong thời điểm tạm thời (suspense account) nhằm ghi nhận thêm những khoản không cân đốiKế toán sẽ khám nghiệm lại để tìm ra những lỗiChuẩn bị nhật ký kết (a journal) để chữa lỗi bằng phương pháp ghi thừa nhận vào tài khoản trong thời điểm tạm thời và những tài khoản gồm lỗi khớp ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to telephone trương mục as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn chỉnh bị báo cáo tài thiết yếu từ bảng bằng phẳng thử (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Statement of Profit or Loss)

- báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:Là báo cáo tài thiết yếu tổng hợp, trình bày tài năng sinh lời với thực trạng chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lập báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh (SPL) từ Bảng phẳng phiu thử:

Kế toán sử dụng thông tin tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh” (P/L a/c hoặc SPL) để tổng hợp những tài khoản tương quan đến thu nhập cá nhân (Income) và túi tiền (Expenses)
*

Các thông tin tài khoản liên quan liêu đến thu nhập cá nhân và ngân sách chi tiêu đồng thời cuối kỳ được kết đưa vào thông tin tài khoản “Xác định tác dụng kinh doanh”
Các thông tin tài khoản liên quan tiền đến thu nhập và túi tiền không có số dư cuối kỳ

- Ví dụ:


b. Bảng bằng vận kế toán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng vận kế toán: Là một report tài chính ở 1 thời điểm độc nhất định, tóm tắt ngăn nắp về hầu như gì mà lại doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản - Assets) và phần đông gì nhưng mà doanh nghiệp nợ (các số tiền nợ - Liabilities) ở 1 thời điểm nhất định

- Lập Bảng bằng vận kế toán (BS) từ Bảng bằng phẳng thử:

Kế toán tập đúng theo số dư của các tài khoản tương quan đến tài sản và Nợ yêu cầu trả theo 2 cột Nợ và tất cả như bên trên Bảng phẳng phiu thửĐối với những tài khoản có tác động ảnh hưởng tới nguồn ngân sách (Capital): “Rút vốn” (Drawings) và “Xác định kết quả kinh doanh” (SPL), kế toán triển khai kết đưa sang tài khoản nguồn chi phí như sau: