TÀI KHOẢN 331 LÀ GÌ

     
2.2. Lúc mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa chưa trả chi phí người bán về nhập kho nếu công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:


Bạn đang xem: Tài khoản 331 là gì

2.3. Nếu đơn vị thực hiện đầu tư chi tiêu XDCB theo cách tiến hành giao thầu lúc nhận cân nặng xây lắp dứt bàn giao của bên nhận thầu xây lắp:
2.4. Khi công ty lớn ứng trước chi phí hoặc thanh toán giao dịch số tiền đề nghị trả cho người bán trang bị tư, sản phẩm hóa, người hỗ trợ dịch vụ, người nhận thầu:


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Spike Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Spike Trong Tiếng Việt

2.6. Khi thừa nhận lại chi phí do bạn bán trả lại lại số chi phí ứng trước vì không hỗ trợ được hàng hóa, dịch vụ, ghi:
2.8. Cảm nhận chiết khấu giao dịch khi tải vật tư, hàng hóa do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán giao dịch và trừ vào số tiền nợ phải trả bạn bán


Xem thêm: Nên Trồng Mít Thái Hay Mít Malaysia, Cây Mít Malaysia

2.11. Tại thời gian lập BCTC, số dư nợ yêu cầu trả người buôn bán là khoản mục bao gồm gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình vào cuối kỳ của bank thương mại, khu vực doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch

Tài khoản 331 – bắt buộc trả người bán là một trong tài khoản đặc biệt quan trọng dùng để phản ánh thực trạng thanh toán về những khoản nợ bắt buộc trả của doanh nghiệp cho những người bán thiết bị tư, sản phẩm hóa, người hỗ trợ dịch vụ, người phân phối TSCĐ, BĐSĐT, những khoản đầu tư tài chính…

Bài viết bên dưới đây, phauthuatcatmimat.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – nên trả người buôn bán theo thông tư 200.

Bài tham khảo tại: Chi tiết biện pháp hạch toán thông tin tài khoản 331 – Nợ bắt buộc trả theo thông bốn 200

*

1. Kết cấu tài khoản 331 – đề xuất trả bạn bán

1.1. Mặt Nợ

Phản ánh số tiền đang trả cho người bán thứ tư, mặt hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp.Số tiền ứng trước chi phí hàng cho những người bán, công ty cung cấp, đơn vị thầu xây lắp tuy thế chưa cảm nhận vật tư, sản phẩm hóa, dịch vụ, cân nặng sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao.Số tiền người bán chấp thuận ưu đãi giảm giá hàng hóa và dịch vụ đã giao theo vừa lòng đồng.Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại dịch vụ được người bán chấp thuận cho khách hàng giảm trừ vào số tiền nợ phải trả cho người bán.Giá trị đồ gia dụng tư, sản phẩm & hàng hóa thiếu hụt, yếu phẩm hóa học khi bình chọn và vẫn trả lại cho tất cả những người bán.Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính lớn hơn giá thực tiễn của hàng hóa, trang bị tư, dịch vụ đã nhận khi gồm hóa đơn hoặc thông báo giá bao gồm thức.Đánh giá những khoản đề xuất trả cho những người bán là khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ (tỷ giá chỉ ngoại tệ bớt so cùng với tỷ giá chỉ ghi sổ)

1.2. Mặt Có

Số tiền yêu cầu trả cho những người bán trang bị tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ với nhà thầu dìm xây lắp,Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính bé dại hơn giá thực tế của số hàng hóa, vật dụng tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận được khi có hóa đơn hoặc làm giá chính thức.Đánh giá chỉ lại những khoản cần trả cho người bán là khoản mục nước ngoài tệ gồm gốc ngoại tệ (tỷ giá bán ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).Tài khoản 331 – yêu cầu trả người bán vừa hoàn toàn có thể có số dư bên Nợ vừa có số dư mặt Có.Số dư mặt Nợ: phản ánh số tiền vẫn ứng trước cho tất cả những người bán hoặc số tiền đang trả nhiều hơn thế nữa số đề nghị trả cho tất cả những người bán theo chi tiết từng đối tượng. Khi lập BCTC cần lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người dùng phản ánh ở thông tin tài khoản này để ghi chỉ tiêu bên “Tài sản” tốt “Nợ nên trả”.Số dư mặt Có: Số tiền còn nợ người buôn bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, bạn nhận thầu xây lắp.

2. Giải pháp hạch toán tài khoản 331 – cần trả tín đồ bán

2.1. Lúc mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa chưa thanh toán cho những người bán mà vật tư, sản phẩm & hàng hóa đã về nhập kho vào trường đúng theo hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liên tiếp hoặc lúc mua TSCĐ

Nếu mua sắm chọn lựa nội địa, hạch toán:

Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211… (giá chưa bao hàm thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – buộc phải trả người chào bán (tổng giá bán thanh toán cho tất cả những người bán)

Nếu nhập khẩu mặt hàng hóa, thiết bị tư, bội phản ánh quý giá hàng nhập khẩu bao hàm cả thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế BVMT (nếu có):

Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211…

Có TK 331 – bắt buộc trả fan bán

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường

2.2. Lúc mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa chưa trả chi phí người chào bán về nhập kho nếu công ty hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:Nếu mua hàng nội địa

Nợ TK 611 – mua sắm chọn lựa (giá chưa bao gồm thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – phải trả người buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán cho tất cả những người bán)

Nếu mua sắm và chọn lựa hóa nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 611 – download hàng

Có TK 331 – nên trả bạn bán

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi trường

2.3. Nếu đơn vị chức năng thực hiện đầu tư XDCB theo thủ tục giao thầu khi nhận cân nặng xây lắp xong bàn giao của bên nhận thầu xây lắp:

Nợ TK 241 – tạo ra cơ phiên bản dở dang (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 – yêu cầu trả bạn bán

2.4. Khi công ty ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền yêu cầu trả cho người bán trang bị tư, sản phẩm hóa, người hỗ trợ dịch vụ, tín đồ nhận thầu:

Nợ TK 331 – yêu cầu trả người bán

Có TK 111, 112, 341…

2.5. Trường hợp ứng trước chi phí hàng cho những người bán bằng ngoại tệ

Ghi nhấn số tiền ứng trước cho những người bán bởi ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước

Nếu bên gồm của tài khoản tiền thực hiện tỷ giá ghi sổ:

Nợ TK 331 – đề nghị trả người bán (tỷ giá thanh toán thực tế)

Nợ TK 635 – ngân sách tài chính (nếu lỗ tỷ giá)

Có TK 111, 112 (tỷ giá chỉ ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chủ yếu (nếu phát tăng lãi tỷ giá)

Nếu bên gồm của tài khoản tiền thực hiện tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế

Nợ TK 331 – đề nghị trả người bán

Có TK 111, 112…

2.6. Khi nhận lại tiền do tín đồ bán hoàn lại lại số tiền ứng trước bởi không cung ứng được mặt hàng hóa, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 111, 112…

Có TK 331 – cần trả tín đồ bán

2.7. Khi nhận dịch vụ cung ứng như ngân sách chi tiêu vận chuyển, điện nước, điện thoại, internet, dịch vụ thương mại kiểm toán, bốn vấn, quảng cáo…

Nợ TK 156, 241, 242, 635, 811

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – yêu cầu trả fan bán

2.8. Nhận được chiết khấu thanh toán giao dịch khi cài vật tư, hàng hóa do giao dịch thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và trừ vào số tiền nợ phải trả bạn bán

Nợ TK 331 – đề xuất trả fan bán

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

2.9. Nếu trang bị tư, sản phẩm & hàng hóa mua vào nên trả lại được người cung cấp chấp thuận giảm ngay được tính trừ vào số tiền nợ phải trả:

Nợ TK 331 – phải trả người bán

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 152, 153, 156, 611…

2.10. Nếu các khoản nợ yêu cầu trả người cung cấp không xác định được công ty nợ hoặc chủ nợ không đòi, được cách xử trí làm tăng các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 331 – yêu cầu trả bạn bán

Có TK 711 – các khoản thu nhập khác

2.11. Tại thời gian lập BCTC, số dư nợ yêu cầu trả người buôn bán là khoản mục bao gồm gốc nước ngoài tệ được review theo tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại, địa điểm doanh nghiệp liên tiếp có giao dịchNếu tỷ giá bán ngoại tệ giảm so cùng với tỷ giá ghi sổ kế toán

Nợ TK 331 – đề nghị trả bạn bán

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái