TÀI KHOẢN ĐỐI ỨNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Tổng hợp Ứng dụng Vay tiền online từ 500k10 triệu chỉ cần CMND -> tại đây
*
*
*
*
*
*
*
*
Các thức thể hiện quan hệ đối ứng trong sổ kép

Nguyên tắc ghi sổ kép

Để có thể cập nhật rõ ràng các nghiệp vụ quan hệ đối ứng khác nhau. Bộ phận kế toán cần phải tuân thủ các nguyên tắc cập nhập sổ kép như sau:

Cần phải cập nhật đồng thời 2 dạng tài khoản kế toán trở lên trong nghiệp vụ phát sinh.Phải ghi đúng mối quan hệ đối ứng của nghiệp vụ kế toán.Các tổng số tiền phát sinh của bên nợ luôn bằng tổng số tiền phát sinh của bên có đối với các tài khoản có phát sinh quan hệ đối ứng tài khoản.

Trùng từ ghi sổ kép

Để cập nhật quan hệ đối ứng tài khoản, các kế toán viên cần phải tuân theo đúng trình tự như sau:

Đầu tiên, bộ phận kế toán cần xác định đúng thời điểm ghi sổ kép, giá trị ghi sổ. Tùy thuộc vào các thỏa thuận mua bán mà những nghiệp vụ kế toán này được ghi sổ cho đến khi khách nhận được hàng.Tiếp theo, các kế toán viên cần xác định rõ những nghiệp vụ phát sinh nào được ghi vào mục nợ, những nghiệp vụ nào được ghi vào mục có với số tiền tương ứng trong mỗi tài khoản.Cuối cùng, kế toán viên cần mở đủ tài khoản để có thể ghi rõ các định khoản nhất định.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản giúp bạn hiểu được tài khoản đối ứng là gì cùng những đặc điểm cơ bản của loại tài khoản quan trọng này. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp được những kiến thức nghiệp vụ bổ ích cho bạn dành cho các kế toán viên.

kimsa88
cf68