Thúc phụ là gì

     
*

Tiếng xưng hô của người việt nam rất đa dạng, một đại từ nhân xưng gồm thể chứa nhiều cách xưng hô không giống nhau. Ở ngôi thứ nhất số ít người ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi thứ nhất số những thì nói: bọn chúng ta, bọn chúng tao, chúng mình, bầy tao…Đại từ nghỉ ngơi ngôi máy hai, thứ bố cũng vậy.

Bạn đang xem: Thúc phụ là gì

Trong quan hệ tình dục gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng vô cùng phong phú, bao gồm cả phương ngữ. Tỉ dụ như tiếng gọi cha mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa kể những tiếng đã không còn được sử dụng ngày này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về kiểu cách xưng hô của vợ ck đã tất cả trên 70 cách: anh – em, ông chồng – bà xã, tôi – mình, ông xã ơi – bà xã ơi…

Vào thời phong kiến, cách xưng hô của người việt nam cũng nhiều mẫu mã không hèn và rất nhiều gì, do thực trạng lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Điều này miêu tả rõ qua phần nhiều văn bạn dạng Nôm. Vào chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết giống như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết hệt nhau và thuộc nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá khác một chút, song vẫn cùng nghĩa với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói do đó không tức là dân ta xào nấu hoàn toàn phương pháp viết và xưng hô của fan Trung Hoa, bằng chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết không giống chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái gồm hai biện pháp viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Ở đây, công ty chúng tôi xin ra mắt cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, buôn bản hội thời phong loài kiến ở nước ta, tương ứng với cách xưng hô và thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ đời ông nội trở lên hai đời nữa).

Ông tổ trước tiên hoặc người khai sáng sủa tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông ráng ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông cố gắng ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông cầm cố (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà núm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông vắt (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà cầm (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà mẹ của bố mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng hotline bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội đã chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vk đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vk đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại vẫn chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại vẫn chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, nói một cách khác làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng thân phụ mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết chưa chôn:cố phụ故父.

Cha bị tiêu diệt đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha chết đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng chủ yếu và máy gọi bà xã lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ trang bị (con dòng thiết yếu và thứ gọi vợ nhỏ tuổi của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, bà mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị phụ thân từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người chị em đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng người cư tang bà mẹ tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ kêu bà xã lớn của thân phụ là:đích mẫu嫡母.

Vợ nhỏ nhắn của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng người mẹ mình đối với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ bố mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi cha người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng chị em người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh trường đoản cú đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng hotline em gái xuất xắc chị của mẹ:di nương姨娘, có cách gọi khác làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi chị em của bạn bè hoặc của người sử dụng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi tín đồ thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ thân của người lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi phụ thân của bạn bè hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng gọi em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi chị em của đồng đội hoặc của chúng ta đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh cùng em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng hotline anh khi thì thầm với bạn khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, con đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em chúng ta (con cô, con cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người bầy anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em chúng ta (con cô, bé cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi bạn khác một phương pháp thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của người khác (tiếng tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình so với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng người anh điện thoại tư vấn em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu hotline em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng để gọi các người thân, thường dùng cho hàng dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, đái muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn điện thoại tư vấn là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - thời trước chị em thuộc lấy một chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - thời xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái người khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người ông xã gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là con đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, người vợ tế女婿.

Người rể hiền hậu tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và bé rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người đàn ông ở rể nơi nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa đồng đội rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa anh em rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng lũ bà call chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách call thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, bà xã lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, bao gồm thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để gọi người vợ chủ nhân).

Vợ sau, vk lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, người vợ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, vợ hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ck bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân thể nội賤內.

Vợ (người chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi fan vợ:nội tướng內相.

Từ gọi họ hàng mặt vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ này thường xuyên hiểu có tác dụng làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, có cách gọi khác là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng hệt như ông già nên cha vợ được gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vk (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn được gọi là ngoại mẫu外母.

Mẹ vk (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vk (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, nước ngoài huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, tiểu cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh với em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của fan anh:tự phụ姒婦.

Vợ của tín đồ em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ck (tiếng hotline vợ ông chồng người khác một giải pháp lịch sự):hiền phòng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người vợ gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng tá công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông chồng (cách bé dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ call mẹ ck là: đại gia大家.

Anh chồng (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tiểu thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ck (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng call người vk của anh em vợ mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người khác nhằm chỉ người bà xã của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc chưng trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi chung chú với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(mình tự xưng là con đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình đối với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú tín đồ khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ vương mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình từ bỏ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của người anh phụ vương mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ thân mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ thân mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu và cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, nói một cách khác là cấm妗.

Từ hotline chungcô, thím hay bác bỏ gái:chư mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô bố là tam di三姨, cô tư là tứ di四姨).

Cô (chị, em gái của cha):cô姑,thân cô親姑, đường cô堂姑.

Xem thêm: 4 Thiết Kế Nghiên Cứu Đoàn Hệ Là Gì, Y CầN Thæ¡, Ưu Và Nhược Điểm Của Nghiên Cứu Đoàn Hệ

Tiếng tôn xưng người cô bự tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu tự xưng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị tuyệt em gái mẹ):di姨.

Dì (chị giỏi em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng fan dì bự tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con loại (cha mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vk lớn:đích tử嫡子.

Con của vợ nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ con đầu lòng, các con khác gọi là đưa ra tử支子).

Con thiết bị hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = máy hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của loại thứ (vợ nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai sản phẩm hai của chiếc thứ (vợ nhỏ):thứ sản phẩm công nghệ tử次庶子.

Con trai thứ ba của dòng thứ (vợ nhỏ):tam trang bị tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, đồ vật tử次子.

Con trai của bà xã hai, bà xã ba, vk tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở trên đây viết không giống chữ “thứ”次trong nam nhi kế (cũng hotline là lắp thêm nam次男hay lắp thêm tử次子).

Con trai thứ tía (kế thiết bị nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai đồ vật tư:tứ nam四男: còn gọi là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, cháu nó (khiêm từ- tiếng bố mẹ xưng conmình với người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái máy hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vk hai, vk ba, vk tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho phụ nữ thứ hai).

Con gái đồ vật ba:tam nữ三女.

Con gái lắp thêm tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa tồn tại chồng:sương nữ孀女.

Con gái không lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã bao gồm chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng phụ nữ người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và đàn bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con mồ côi cả cha và bà bầu tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con không cha mẹ cha:孤子cô tử (người để tang phụ thân mà chị em còn sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vợ lẽ:thứ tử庶子.

Con trường đoản cú xưng với cha mẹ là:nhi兒.

Con tự xưng với phụ thân ghẻ là:chấp tử執子.

Cha mẹ gọi con cháu là:nhi兒.

Tiếng gọi người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi bé của anh em mình:hiền điệt賢姪, thế điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con tín đồ khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hư hỏng:bại tử敗子.

Con của ông xã hoặc bà xã trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng tự xưng của bé (trai với gái) đối với cha mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi đàn ông của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vk cả hay nhỏ của bà xã cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha người mẹ không cùng huyết thống chủng tộc):hỗn máu nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh hay em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối mẫu xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là nhỏ của bằng hữu họ (con cô, con cậu nhỏ dì) hoặc người mẹ họ (con cô, nhỏ cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi bằng cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời máy tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi các người thân, hay được dùng cho hàng bên dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú và bác tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ xưng với chưng của phụ thân là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai tín đồ khác:lệnh điệt令姪.

Vợ cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của con cháu nội hay con cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, con của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học (tiếng xưng hô tỏ ý tôn thờ hoặc thân mật):lão sư老師.

Người thanh nữ sư phụ trách bảo ban con bên quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người bầy bà nuôi dậy con cái thay cho người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học trò:đệ tử弟子, vật dụng đệ徒弟. Môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em nhà chiếc dõi học hành đỗ đạt:thư hương thơm môn đệ書香門第.

Học trả hoặc quan viên tự xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng gọi sư phụ của bạn khác:lệnh sư令師.

Tiếng hotline anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng call em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng điện thoại tư vấn học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi nhỏ em, thứ đệ tín đồ khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học tập trò kính xưng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy vẫn chết:tiên sư先師.

Người thứ nhất sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó gọi là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học thuộc thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học cùng thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học thuộc thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người đàn ông trẻ tuổi:sĩ phu士夫.

Người đàn ông thông dâm với những người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và bầy bà góa:cô quả孤寡.

Người bầy bà có ck đánh trận địa điểm xa:chinh phụ征婦.

Người lũ bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ chủ nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thanh nữ đã có chồng:phu nhân夫人.

Tiếng điện thoại tư vấn chung bọn bà nhỏ gái:cô姑.

Tục gọi phụ nữ chưa ông xã là:cô姑.

Tiếng tự xưng hoặc xưng hotline người nàng khác:cô姑.

Tiếng điện thoại tư vấn tôn trọng giành cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi tín đồ nữ:cô nương姑娘.

Cô nương bên (tiếng xưng gọi bạn khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng thiếu phụ đã có ông chồng và ngang tuổi cùng với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với đàn bà ngang mặt hàng hoặc tất cả tuổi gần bằng tuổi phụ thân mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con nhỏ dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, bé xíu gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất phụ vương mẹ, không người nào che chở:cô lộ孤露.

Trẻ không cha mẹ (mất thân phụ hoặc mất cả cha và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, lũ trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô cùng với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú bé nhỏ nhà (tiếng xưng gọi fan khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người bầy ông to tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ gọi lũ ông lớn tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên bản thân mà bao gồm tuổi gọi là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi bọn ông lớn tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (tiếng hotline thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng fan nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của fan nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với người ít tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng hotline thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người cô bé tự xưng với những người ngang hàng):muội妹.

Con trai, bọn ông trong thân thích, cùng lứa mà nhỏ tuổi tuổi hơn mình call là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người lũ ông đứng tuổi hoặc hơn tuổi phụ thân mình:lão bá老伯.

Tiếng call người nhỏ tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ tín đồ tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi người sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ bạn vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng tín đồ trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới so với bậc bên trên hoặc những người ngang vai kính xưng cùng nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, còn gọi làcố giao故交, rứa tri故知.

Bạn bè thuộc chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết có tác dụng anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để gọi bạn bè bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh các bạn nhân đức (tiếng kính xưng giữa chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng đồng đội tôn xưng cùng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ bọn em này (tiếng từ xưng khiêm tốn với các bạn bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng làm gọi bạn bè nhỏ tuổi rộng mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng nhằm gọi phụ thân của đồng đội hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với vợ của người sử dụng hoặc đối với thiếu phụ nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi vk bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể đồ đệ Phật điện thoại tư vấn là:tăng-già僧伽(theo cách thức định tư vị sư trở lên mới gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo có đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng công ty sư già tự xưng:lão nạp老衲.

Tiếng nhà sư phái mạnh tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc công ty sư phái nam tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng nàng đạo sĩ từ bỏ xưng:bần đạo貧道.

Tiếng sư ni tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ con gái xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng bên tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ từ bỏ xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà bé bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà nhỏ bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học giả, bên nghệ thuật có tài lớn:đại sư大師.

Cha mẹ bạn bè vợ ông chồng nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi trẻ em (mỹ xưng dành cho người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em nhà lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, có cách gọi khác là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi người chủ sở hữu là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc hotline chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chư hầu cùng họ điện thoại tư vấn là:bá phụ伯父.

Người gồm học thức:sĩ phu士夫.

Người gồm học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người mở màn trong nhà:gia trưởng家長.

Người béo trẻ nhỏ dại trong nhà (từ gọi chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người biết ơn xưng với người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, nói một cách khác là nam tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, hay chỉ fan cùng loại họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả điện thoại tư vấn là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ nhỏ dại tuổi:diệu linh phụ nữ lang妙齡女郎.

Tiếng gọi cha của người đang chuyện trò với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi bé nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi bạn khác với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng điện thoại tư vấn người có tài năng về một bộ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc so với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng cụ gia tử đệ trong văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng đàn bà hoặc người đã tất cả chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và thiếu phụ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng từ xưng của vị quan lại với vua:hạ thần下臣.

Tiếng trường đoản cú xưng so với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinh trễ này).

Tiếng từ xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người ngơi nghỉ chức vị tốt tự xưng, sau này dùng làm cho tiếng trường đoản cú xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

Tôi (tiếng người thanh nữ tự xưng):tại hạ在下, tè nữ小女, bổn cô nương本姑娘.

Xem thêm: Mô Đun Bánh Răng Là Gì - Cấu Tạo Của Bánh Răng Có Gì Đặc Biệt

Tôi (tiếng từ bỏ xưng của người người vợ đã tất cả chồng):bổn phu nhân本夫人.