TỈ KHỐI HƠI SO VỚI KHÔNG KHÍ

     

Khi học tập về tính chất của một chất khí như thế nào đó, câu hỏi được đưa ra là làm nạm nào để biết được chất khí kia nặng hay nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi so với không khí


Vậy tỉ khối của chất khí là gì? phương pháp tỉ khối của chất khí như vậy nào? làm thế nào tính được tỉ khối của khí, các thành phần hỗn hợp khí so với Hidro (H2) giỏi so với Oxi (O2), Heli (He) với không khí, tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết này.


I. Tỉ khối của hóa học khí là gì?

 Khái niệm tỉ khối của chất khí: 

- Tỉ khối là định nghĩa chỉ sử dụng cho hóa học khí.

- Để biết khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với cân nặng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của chất khí:  

- vào đó: 

*
: tỉ khối của khí A so với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: trọng lượng mol của khí B

- Tỉ khối là công thức khẳng định phân tử khối của chất khí A so với hóa học khí B xem hóa học A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn chất B từng nào lần.

II. Khí A nặng nề hay khối lượng nhẹ hơn khí B?

• Để biết khí A nặng trĩu hay khối lượng nhẹ hơn khí B từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 - cách làm tính tỉ khối của khí A đối với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng nề hay nhẹ nhàng hơn A từng nào lần, ta so sánh khối lượng mol của khí B so với khí A:

 - phương pháp tính tỉ khối của khí B so với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay nhẹ hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

- Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng nề hay nhẹ hơn không khí?

• Thực tế, trong bầu không khí là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, mặc dù nhiên, để đơn giản ta xem đựng 80% khí nito cùng 20% khí oxi. Khối lượng mol của không khí (tức là 1 trong những mol ko khí) được tính bằng trọng lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để tìm hiểu khí A nặng trĩu hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ta so sánh trọng lượng mol của khí A với trọng lượng mol của không khí (=29g/mol)

 - Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro dịu hay khối lượng nhẹ hơn không khí từng nào lần?

- Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

*

⇒ Vậy khí hidro nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không gian nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Phương pháp tính tỉ khối của hóa học khí

1. Phương pháp tính tỉ khối so với Hidro (H2).

Xem thêm: Viết Một Bài Thuyết Minh Về Tác Phẩm Lão Hạc Của Nam Cao Và Tác Phẩm Lão Hạc

- Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối so với Heli (He).

- Tỉ khối của khí A đối với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối so với Oxi (O2).

- Tỉ khối của khí A đối với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với không khí.

- Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Cách tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

- Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài tập vận dụng cách tính tỉ khối của chất khí

* bài xích 1 trang 69 SGK hoá 8: Có hầu như khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy đến biết:

a) Những khí như thế nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí như thế nào nặng rộng hay khối lượng nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

* bài bác 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm cân nặng mol của các khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu mọi khí nào vào trong bình (từ phần lớn thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bằng cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Xem thêm: Forbidden Purple City Là Gì, The Forbidden City Nghĩa Là Gì

Giải thích vấn đề làm này?


Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và cách tính tỉ khối của hóa học khí, các thành phần hỗn hợp khí so với Oxi, Hidro ở trên góp ích cho các em. Phần lớn góp ý cùng thắc mắc những em vui mừng để lại bình nguyên tắc dưới nội dung bài viết để Hay học Hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.