Tỉ Số Của 2 Số A Và B Là 3/7

     

(Dạng 1). Tỉ số của hai số a và b bởi 3 : 5. Tìm nhị số kia biết tổng của chúng là -64.

Bạn đang xem: Tỉ số của 2 số a và b là 3/7

Bạn vẫn xem: Tỉ số của 2 số a với b là 3/7

Bài 16.5

(Dạng 1). Tỉ số của nhì số a cùng b bởi 120%. Tìm nhị số đó hiểu được a – b = – 3.

Bài 16.6

(Dạng 1). Một mảnh vườn có diện tích là 374 m2 được chia làm hai khoảnh ; tỉ số diện tích giữa khoảnh I và khoảnh II là : 37,5%. Tính diện tích của mỗi khoảnh.

Bài 16.7

(Dạng 1). Tìm hai số biết tỉ số của chúng bởi 3 : 7 với tích của chúng bằng 525.

Bài 16.8

(Dạng 1). Ta vẫn nghe nói “chậm như sên”, “chậm như rùa” nhưng thực tiễn sên chậm rì rì hơn rùa hay trái lại ? Để trả lời thắc mắc này, ta hãy tính tỉ số giữa gia tốc của rùa và gia tốc của sên biết rằng trong một giờ rùa trườn được 72m còn trong 1 giây sên trườn được l,5mm.

Bài 16.9

(Dạng 1). Bao gồm hai chuồng thỏ A va B. Tỉ số giữa số thỏ nghỉ ngơi chuồng A so với chuồng B là 5 : 4. Sau thời điểm thêm 2 bé vào chuồng B thì tỉ số thân số thỏ sinh hoạt chuồng A so với chuồng B la 10 : 9. Tính số thỏ ban đầu ở mỗi chuồng.

Bài 16.10

(Dạng 1). Tìm nhị số biết tỉ số của chúng và tổng của bọn chúng đều bởi 2/3.

Bài 16.11

(Dạng 1). Tỉ số của hai số bằng 3 : 5. Trường hợp thêm 15 vào số trước tiên thì tỉ số của chúng sẽ bằng 9 : 10. Tìm nhì số đó.

Bài 16.12

(Dạng 1). Tỉ số của nhì số bởi 3 : 8. Nếu sút số thứ hai đi 5 thì tỉ số của chúng sẽ bằng 3 : 9. Tìm nhị số đó.

Bài 16.13

(Dạng 1). Tỉ số của nhì số a và b là 3/7 , tỉ số của nhị số b và c là 35/36 . Tính tỉ số của hai số a và c.

Bài 16.14

(Dạng 1) Tỉ số của nhì số a và b là 4/5 , tỉ số của nhì số a và c là 65/52 . Tính tỉ số của nhì số b với c.

Bài 16.15*

(Dạng 1). Tra cứu số tự nhiên có nhì chữ số sao cho tỉ số thân số kia với tổng những chữ số của nó là mập nhất.

Bài 16.16

(Dạng 2). Tìm kiếm tỉ số tỷ lệ của nhị số :

a) 2.(3/4) với 5 ; b) 0,2 tạ với 24kg

Bài 16.17

(Dạng 2). Viết những số dưới đây dưới dạng phần trăm :

a) 17/20 b) 9/16 c) 2.(2/5) d) 8 e) 0,007

Bài 16.18

(Dạng 2). 75cm là bao nhiêu tỷ lệ của 4m ?

Bài 16.19

(Dạng 2). Tìm kiếm 12.(1/2) % của 480kg.

Bài 16.20*

(Dạng 2). Giá chỉ hàng thuở đầu tăng 20% và kế tiếp lại giảm 20%. Hỏi giá ban đầu và giá ở đầu cuối giá như thế nào rẻ hơn và rẻ rộng mấy phần trăm ?

Bài 16.21

(Dạng 3). Khoảng cách giữa hai thành phố trên phiên bản đồ là 15cm. Khoảng cách giữa hai tp ấy trên thực tiễn là 150km. Tính tỉ lệ thành phần xích của bản đồ.

ĐÁP SỐ:

Bài 16.1

a) a : b = 5:4; b) a : b = 1:3 ;

Bài 16.2

a) 63/109 b) 7 : 25 c) 40 : 3 d) 65 : 102

Bài 16.3

a) a : b = 39 : 28 b) a : b = 16 : 11

Bài 16.4

a = -24.

Bài 16.5

120% = 6/5 ; a = -18 , b = -15.

Bài 16.6

102 m2 và 272 m2

Bài 16.7

a/b = 3/7 yêu cầu a = 3k , b = 7k ( k ≠ 0).

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Xao Xuyến, Bồi Hồi Để Nói Vè Tình Cảm Của Em Với Làng Quê

Từ a.b = 525 suy ra 3k.7k = 525 =>

*

Với k = 5 thì a = 3.5 = 15 , b = 7.5 = 35.

Với k = – 5 thì a = 3.(- 5) = -15 , b = 7.(- 5) = – 35.

Bài 16.8

Trong 1 giây rùa bò được : 72000 : 3600 = đôi mươi (mm)

Tỉ số vận tốc của rùa và sên là : trăng tròn : 1,5 = 40 : 3.

Vậy, vận tốc của rùa cấp hơn 13 lần tốc độ của sên !

Bài 16.9

Lúc đầu , số thỏ sống chuồng B bởi 4/5 số thỏ ngơi nghỉ chuồng A, lúc sau bằng 9/10 số thỏ sống chuồng A. Số thỏ tăng thêm ở chuồng B bằng 9/10 – 4/5 = 1/10 số thỏ sống chuồng A tuyệt 2 con. Vậy số thỏ làm việc chuồng A là : đôi mươi : 4/5 = 16 (con).

Bài 16.10

Số nhỏ tuổi bằng 2/3 số lớn. Theo đề bài xích ta có 5/3 số lớn bởi 2/3.

Vậy số béo là : 2/3 : 5/3 = 2/5 , số bé dại là : 1/5 . 2/3 = 4/15.

Bài 16.11

a/b = 3/5 , (a+15)/b = 9/10.

Ta có:

a/b + 15/b = 9/10 => 15/b = 9/10 – a/b = 9/10 – 3/5 = 3/10.

Do kia b = (15.10)/3 = 50 , a = 50. 3/5 = 30.

Bài 16.12

Đs: a = -15 ; b = -40.

Bài 16.13

a/c = a/b . B/c = 3/7 . 35/36 = 5/12 . Vậy a/c = 5/12.

Bài 16.14

Đs : b/c = 25/16.

Bài 16.15

Ta biết rằng a ≥ b khi và chỉ còn khi a – b ≥ Xét hiệu


*

Tỉ số này đạt giá chỉ trị lớn nhất bằng 10 khi b = 0 cùng a ∈ 1,2,…,9. Vậy các số nên tìm là 10 , đôi mươi …., 90.

Bài 16.16

a) 55% ; b) 83-% .

Bài 16.17

a) 85% ; b) 56,25% ; c) 240% ; d) 800% ; e) 0,7%.

Bài 16.18

18,75%.

Xem thêm: Access Denied - Phân Tích Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc

Bài 16.19

Bài 16.20

Nếu đem giá thuở đầu là 100 thì sau thời điểm tăng 20% giá đang lầ 100.120% = 120. Sau đó, bớt 20% thì giá chỉ với là 120.80% = 96. So vói giá lúc đầu chỉ bằng 96% tức là rẻ hon 4%.