Tìm điều kiện xác định lớp 8

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

kiếm tìm điều kiện khẳng định của từng phương trình sau: x/x-1 = x+4/x+1; 3/x-2 = 2x-1/x-2 - x


271

Với giải thắc mắc 2 trang đôi mươi Toán lớp 8 chi tiết trong bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại giúp học tập sinh tiện lợi xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài bác tập Toán 8. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài bác tập Toán lớp 8 bài 3: bài bác 5: Phương trình cất ẩn làm việc mẫu

Câu hỏi 2 trang đôi mươi Toán 8 Tập 2:Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

a) xx−1  =  x+​  4x+ 1;

b)  3x−2  =  2x−1x−2  −x.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện xác định lớp 8

Lời giải

a) Phương trìnhxx−1  =  x+​  4x+ 1xác định:

x−1 ≠0x+​ 1≠0 ⇔x≠1x≠  −1

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ ±1.

b) Phương trình  3x−2  =  2x−1x−2  −x xác định khi:

x – 2 ≠ 0 lúc x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 2.

Câu hỏi 1 trang 19 Toán 8 Tập 2:Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không ? vày sao?...

Câu hỏi 3 trang 22 Toán 8 Tập 2:Giải những phương trình trong thắc mắc 2...

Bài 27 trang 22 Toán 8 Tập 2:Giải những phương trình:...

Xem thêm: Nghị Luận Về Bài Thơ Sang Thu Của Hữu Thỉnh (17 Mẫu), Nghị Luận Về Bài Sang Thu Ngắn Nhất

Bài 28 trang 22 Toán 8 Tập 2:Giải những phương trình:...

Bài 29 trang 22-23 Toán 8 Tập 2:Bạn đánh giải phương trình...

Bài 30 trang 23 Toán 8 Tập 2:Giải các phương trình:...

Bài 31 trang 23 Toán 8 Tập 2:Giải các phương trình:...

Bài 32 trang 23 Toán 8 Tập 2:Giải các phương trình:...

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có 2 Tiệm Cận Đứng, Bài Tập Tìm M Để Hàm Số Có Tiệm Cận Đứng

Bài 33 trang 23 Toán 8 Tập 2:Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có mức giá trị bằng 2:...