Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

     

Bài tập trắc nghiệm tìm tham số m để hàm số bao gồm tiệm cận rất hay

Với bài tập trắc nghiệm tìm kiếm tham số m nhằm hàm số bao gồm tiệm cận cực hay Toán lớp 12 tổng thích hợp 15 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài xích tập tra cứu tham số m để hàm số gồm tiệm cận từ kia đạt điểm trên cao trong bài thi môn Toán lớp 12.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

*

Câu 1: Biết trang bị thị hàm số

*
có tiệm cận đứng là x = 1 với tiệm cận ngang là y = 0. Tính a + 2b

A. 6

B. 7

C. 8

D. 10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Vì đồ dùng thị hàm số

*
nhận x = 1 làm cho tiệm cận đứng đề nghị x = một là nghiệm của chủng loại nhưng ko là nghiệm của tử hay

*

Vì thứ thị hàm số tất cả tiệm cận ngang y = 0 yêu cầu a - 2b = 0 ⇔ a = 2b = 4

Vậy a + 2b = 4 + 2.2 = 8.

Câu 2: Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m đựng đồ thị hàm số

*
nhận đường thẳng y = 8 có tác dụng tiệm cận ngang

A. M = 2

B. M = -2

C. M = ±2

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : C

Giải ưa thích :

Do

*
cần đồ thị hàm số luôn có tiệm cận ngang y = 2m2

Cho 2m2 = 8 ⇔ m = ±2.

Câu 3: biết rằng đồ thị hàm số

*
dìm hai trục tọa độ làm hai tuyến đường tiệm cận. Tính tổng S = m2 + n2 - 2

A. S = 2

B. S = 0

C. S = -1

D. S = 1

Lời giải:

Đáp án : B

Giải ưa thích :

Ta tất cả hàm số

*
là hàm phân thức phải nhận y = m - 2n - 3 là tiệm cận ngang và x = m + n là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vì vật thị hàm số nhấn x = 0; y = 0 làm tiệm cận đứng với tiệm cận ngang yêu cầu ta có:

*

Khi kia S = mét vuông + n2 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0.

Câu 4: (THPT Lý Thái Tổ - hà nội 2017 L4). kiếm tìm m chứa đồ thị hàm số

*
tất cả tiệm cận ngang là đường thẳng y = 1

A. M = 2

B. M = 5/2

C. M = 0

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : D

Giải say mê :

Ta tất cả hàm số

*
là hàm phân thức yêu cầu nhận y = (m + 1)/2 là tiệm cận ngang.

Cho (m + 1)/2 = 1 ⇒ m = 1.

Câu 5: (THPT Triệu sơn – Thanh Hóa 2017 L3). Biết trang bị thị hàm số

*
nhận trục hoành với trục tung có tác dụng hai tiệm cận thì quý hiếm của a + b là:

A. 2

B. 10

C. 15

D. -10

Lời giải:

Đáp án : C

Giải yêu thích :

Vì đồ vật thị hàm số

*
thừa nhận x = 0 có tác dụng tiệm cận đứng nên x = 0 là nghiệm của mẫu nhưng không là nghiệm của tử hay

*

Vì đồ dùng thị hàm số dấn y = 0 làm tiệm cận ngang buộc phải ta gồm 4a - b = 0 ⇒ a = b/4 = 3

Khi đó a + b = 15.

Câu 6: (Sở GD hải dương 2017).

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Của Mn, Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học Đầy Đủ

Biết đồ vật thị hàm số

*
nhận trục hoành với trục tung làm hai đường tiệm cận. Tính m + n

A. 2

B. 8

C. -6

D. 9

Lời giải:

Đáp án : D

Giải mê say :

Ta có:

*
= 2m - n, đồ dùng thị hàm số nhấn trục hoành có tác dụng tiệm cận khi và chỉ còn khi 2m - n = 0

Do vật dụng thị hàm số dấn trục tung x = 0 có tác dụng tiệm cận đề xuất x = 0 là nghiệm của x2 + mx + n - 6 = 0. Suy ra n - 6 = 0

Do đó m = 3, n = 6 ⇒ m + n = 9.

Câu 7: giá trị thực của thông số m chứa đồ thị hàm số

*
không có tiệm cận đứng là:

A. M = 0

B. M = 1; m = 2

C. M = 0; m = 1

D. M = 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say đắm :

Nghiệm của mẫu thức x = m. Để hàm số không có tiệm cận đứng thì:

*

Câu 8: quý hiếm thực của tham số m chứa đồ thị hàm số

*
có tía đường tiệm cận là:

A. M ∈ (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

B. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2)

C. M ∈ (-∞; -5/2) ∪ (-5/2; -2) ∪ (2; +∞)

D. M ∈ (2; +∞)

Lời giải:

Đáp án : C

Giải phù hợp :

Ta bao gồm

*
⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ gia dụng thị hàm số

Do đó yêu cầu bài toán phương trình x2 - 2mx + 4 = 0 có hai nghiệm biệt lập khác -1.

*

Câu 9: tất cả các cực hiếm thực của tham số a chứa đồ thị hàm số

*
bao gồm đúng một tiệm cận đứng.

A. A = ±√(3/2)

B. A = 0; a = 3

C. A = 1; a = 2

D. A = ±2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải say đắm :

Yêu cầu việc 3x2 - 2ax + a = 0 có nghiệm tuyệt nhất Δ" = a2 - 3a = 0

*

Câu 10: toàn bộ các cực hiếm thực của thông số a chứa đồ thị hàm số

*
gồm đúng một tiệm cận ngang với đúng một tiệm cận đứng.

A. M 4

C. M = 4; m = -12

D. M = 4

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Ta có

*
đề xuất y = 0 là tiệm cận ngang của vật thị hàm số

Yêu cầu việc phương trình x2 - 4x + m = 0 có nghiệm kép hoặc bao gồm hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm bởi -2

Nếu x2 - 4x + m = 0 tất cả nghiệm kép thì Δ" = 4 - m = 0 ⇔ m = 4

Nếu x2 - 4x + m = 0 gồm hai nghiệm phân biệt trong những số đó có một nghiệm bởi -2 thì

*

Vậy giá trị của thông số m yêu cầu tìm là m = 4; m = -12.

Câu 11: (THPT Sào nam giới – Quảng nam giới 2017). đến hàm số

*
. Quý hiếm của m chứa đồ thị hàm số tất cả đúng 3 tiệm cận là:

A. M = 0

B. M 0

D. M ∈ R

Lời giải:

Đáp án : C

Giải say mê :

Ta gồm

*
bắt buộc y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Để đồ vật thị hàm số có đúng 3 tiệm cận thì phương trình x2 - m = 0 ⇔ x2 = m bao gồm hai nghiệm rành mạch khác 0 ⇔ m >0.

Câu 12: giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số

*
tất cả tiệm cận đứng

A. Ko tồn trên m

B.

*

C. M ∈ R

D.

*

Lời giải:

Đáp án : D

Giải mê thích :

Nghiệm của chủng loại thức x = 2

Để đồ thị hàm số

*
gồm tiệm cận đứng thì x = 2 không hẳn là nghiệm của phương trình x2 - mx - 2m2 = 0

Khi kia ta bao gồm 22 - 2m - 2m2 ≠ 0 ⇔ 2m2 + 2m - 4 ≠ 0

*

Câu 13: xác minh giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

*
gồm đúng nhị tiệm cận đứng

A. M -3/2; m ≠ 1

C. M > -3/2

D. M 2 + 2(m - 1)x + mét vuông - 2 = 0 gồm hai nghiệm tách biệt khác 1.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bình Ngô Đại Cáo Đoạn 2, Dàn Ý Cảm Nhận Đoạn 2 Bình Ngô Đại Cáo Lớp 10

*

*

Xét

*

Để hàm số gồm hai tiệm cận ngang thì -1 - m ≠ 1 - m ⇔ -1 ≠ 1 (luôn đúng)

Câu 14: Đồ thị hàm số

*
có hai tuyến đường tiệm cận ngang khi

A. M ∈ R

B. M = 1

C. M = 0; m = 1

D. M = 0

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 15: Đồ thị hàm số

*
tất cả đường tiệm cận đứng khi

A. M ≠ 0 B. M ∈ R C. M ≠ -1 D. M ≠ 1

Lời giải:

Đáp án : C

Giải yêu thích :

Xét phương trình

*

Nếu phương trình không tồn tại nghiệm x = 1 thì đồ gia dụng thị hàm số có đường tiệm cận đứng x = 1

Nếu phương trình gồm nghiệm x = 1 thì m = -1

Khi kia xét số lượng giới hạn

*
đề xuất trong trường thích hợp này thứ thị hàm số không có tiệm cận đứng.