Tìm Tập Giá Trị Của Hàm Số

     

Phương pháp tra cứu tập quý hiếm của hàm số lớp 10 (kháiniệm)


Phương pháp tìm tập quý hiếm của hàm số lớp 10

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : search TXĐ : DBước 2 : phụ thuộc biểu thức y = f(x), đưa giá trị của hàm số y về dạng : a ≤ y ≤ bBước 3 : tóm lại tập quý giá của hàm số y = f(x) là : T = .

Bạn đang xem: Tìm tập giá trị của hàm số

Một số bài tập cơ bạn dạng :

Bài 1 : tra cứu tập cực hiếm của hàm số y = f(x) = 2x + 1

TXĐ : D = R.

Do –∞ ≤ x ≤ +∞ bắt buộc : –∞ ≤ 2x +1 ≤ +∞

Hay : –∞ ≤ y ≤ +∞

Vậy : tập quý giá của hàm số T = R.

Bài 2 : kiếm tìm tập cực hiếm của hàm số y = f(x) = x2 – 2x + 5

TXĐ : D = R.

Ta bao gồm : y = f(x) = x2 – 2x + 5 = (x – 1)2 + 4

Do : (x – 1)2 ≥ 0

⇔ (x – 1)2 + 4 ≥ 4

Hay : y ≥ 4

Vậy : tập cực hiếm của hàm số T = <4; +∞)

Bài 3 : tra cứu tập quý hiếm của hàm số

*

TXĐ : D = R–1.

Ta gồm :

*
với x ∈ D.

Xem thêm: Top 29 Bài Thuyết Trình Về Thời Trang Ấn Tượng Bằng Tiếng Anh

⇔ y(x+ 1) = 2x – 3

⇔ yx + y = 2x – 3

⇔ (y – 2)x = – 3 – y (*)

Khi y = 2 : 0.x = –5 vô nghiệm.Khi y ≠ 2 : phương trình (*) rất nhiều nghiệm.

Với x ≠ –1 : (y – 2)( –1) ≠ – 3 – y ⇔ 0.y ≠ 5 (đúng)

nên : y ≠ 2 : phương trình (*) tất cả nghiệm x ∈ D.

vậy : tập quý giá của hàm số T = R2.

CÁCH 2 :

Ta bao gồm : hàm số

*

Do :

*
≠ 0 cùng với x ∈ D.

nên :

*
≠ 2

vậy : tập cực hiếm của hàm số T = R2.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Chất Độc Màu Da Cam Tại Soanbai123, Nghị Luận Xã Hội Bàn Về Chất Độc Màu Da Cam

Bài 4 : tìm kiếm tập quý giá của hàm số

*

TXĐ : D = R1.

Ta có : hàm số

*
cùng với x ∈ D

⇔ y(x – 1) = x2 + x – 1

⇔ x2 + (1 – y)x – 1 + y = 0 (*) gồm nghiệm x ∈ D

Ta có :