Tính chất hóa học của benzen

     

Trung trọng điểm gia sư - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng xin reviews phần TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA BENZEN VÀ ANKYLBENZEN nhằm mục tiêu hổ trợ cho các bạn có thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của benzen


*

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

* thừa nhận xét:benzen kha khá dễ thâm nhập phản ứng thế, nặng nề tham gia phản nghịch ứng cùng và bền vững với các chất oxi hóa. Đó cũng là đặc thù hóa học đặc thù chung của những hiđrocacbon thơm nên gọi là tính thơm.

1. Phản ứng thếa. Nạm nguyên tử H của vòng benzen* phản bội ứng với halogen- đến benzen và brom vào ống nghiệm thô rồi lắc vơi hỗn hợp.- cho tiếp tục một ít bột fe vào ống thử trên, lắc nhẹ. Màu sắc của brom nhạt dần với thấy tất cả khí hiđro bromua thoát ra bởi vì đã xảy ra phản ứng thế:

*
- Nếu cho những ankylbenzen phản bội ứng với brom trong điều kiện có bột sắt đang thu được láo hợp thành phầm thế brom chủ yếu vào địa chỉ para với ortho so với team ankyl:
*
* phản nghịch ứng cùng với axit nitric- mang đến benzen vào ống nghiệm đựng sẵn láo hợpH2SO4" id="MathJax-Element-6-Frame" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">H2SO4đặc cùng HHNO3" role="presentation" style="font-family: "Segoe UI"; box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">NO3đặc. Khi ấy sẽ thấy bao gồm lớp hóa học lỏng nặng nề màu đá quý nhạt lắng xuống. Đó là nitrobenzen được sản xuất thành theo bội nghịch ứng:

*

- Toluen gia nhập phản ứng nitro hóa thuận tiện hơn benzen (chỉ cầnHNO3" id="MathJax-Element-44-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">HNO3đặc, ko cầnHNO3" id="MathJax-Element-45-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">HNO3bốc khói) tạo thành sản phẩm thế vào địa chỉ ortho và para:


*

*Quy khí cụ thế trong nhân benzen:

-Khi ngơi nghỉ vòng benzen đã tất cả sẵn đội ankyl (hay các nhóm−OH,−NH2,−OCH3,..." id="MathJax-Element-46-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−OH,−NH2,−OCH3,...), bội nghịch ứng rứa vào vòng sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị tríortho" id="MathJax-Element-47-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">orthovàpara" id="MathJax-Element-48-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">para.

- Ngược lại, nếu như ở vòng benzen đã bao gồm sẵn nhóm−NO2" id="MathJax-Element-49-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−NO2(hoặc các nhóm−COOH,−SO3H,..." id="MathJax-Element-50-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−COOH,−SO3H,...) làm phản ứng thế vào vòng sẽ khó hơn và ưu tiên xảy ra ở phần meta.

* lưu ý: áp dụng quy tắc vắt vào vòng benzen thường được chỉ dẫn dưới 2 dạng toán:

- So sánh tài năng tham gia làm phản ứng cụ vào vòng benzen của các hợp hóa học thơm.

- thực hiện thứ trường đoản cú hóa chất phù hợp để điều chếo - (p -)hoặcm-NO2-C6H4-Br…

*

b. Nỗ lực nguyên tử H của mạch nhánh- Do những đồng đẳng của benzen còn có nhánh ankyl bắt buộc trong đk thích hợp rất có thể thế H của nhánh ankyl.

Xem thêm: So Sánh Khiếu Nại Và Tố Cáo : 11 Điểm Khác Biệt Cơ Bản, Chi Tiết Tin

C6H5CH3+ Cl2→ C6H5CH2Cl + HCl (điều kiện tia nắng và tỉ lệ thành phần 1:1)

2. Phản nghịch ứng cộnga. Cùng hiđro

*
b. Cùng clo- Dẫn lượng nhỏ khí clo vào trong bình chứa một ít benzen, đậy kín lại rồi đưa bình ra bên ngoài ánh nắng. Trong bình xuất hiện thêm khói trắng cùng thành bình lộ diện một lớp bột color trắng. Đó là 1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan (hexacloran).
*
3. Phản nghịch ứng oxi hoáa. Làm phản ứng oxi hoá không hoàn toànThí nghiệm:Khi đun nóng mặt khác cả hai ống nghiệm trong nồi biện pháp thuỷ:- Benzen vân không làm mất màu dung dịch kali pemanganat.- Toluen làm mất đi màu hỗn hợp kali pemanganat, sản xuất kết tủa mangan đioxit.
*
b. Bội phản ứng oxi hoá trả toànCác hiđrocacbon thơm khi cháy toả các nhiệt:
*

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1." role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; font-weight: normal; line-height: normal; text-align: left; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">1.

Xem thêm: Tự Phụ Là Gì? Nguyên Nhân, Biểu Hiện Và Tác Hại Của Tự Phụ Siêu Hay

1. Điều chếBenzen, toluen, xilen,... Thường tách được bằng cách chưng cất dầu mỏ cùng nhựa than đá. Bọn chúng còn được điều chế từ ankan, hoặc xicloankan:


CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">H3−→−−−4H2xt,t0C6H6CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→C6H6+ 4H2(điều khiếu nại phản ứng:xt, t0)
CH35CH3→−4H2xt,t0C6H5CH3" id="MathJax-Element-65-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH35CH3→C6H5CH3+ 4H2(điều khiếu nại phản ứng:xt, t0)
C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">3C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" id="MathJax-Element-66-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6 +CH2=CH2→C6H5CH2CH3

2. Ứng dụng- Benzen là trong những nguyên liệu quan trọng đặc biệt nhất của công nghiệp hóa hữu cơ. Nó được dùng nhiều chất để tổng hợp các monome trong thêm vào polime làm chất dẻo, cao su, tơ tua (chẳng hạn polistiren, cao su thiên nhiên buna-stiren, tơ capron). Từ bỏ benzen fan ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol dùng làm tổng phù hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, dung dịch trừ dịch hại,...- Toluen được dùng làm sản xuất dung dịch nổ TNT (trinitrotoluen)- Benzen, toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi.

Trung vai trung phong luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC