Trẻ mấy tháng được uống nước

     
có tương đối nhiều yếu tố tác động đến yêu cầu nước trong thời gian ngày ở trẻ em như khí hậu nóng, mức độ hoạt động nhiều tuyệt ít, tình trạng căn bệnh lý tất cả sốt…

kimsa88
cf68