TRUNG HÒA 8 88 GAM MỘT AMIN

     

A. H­2­NCH­2­CH­2­CH­2­CH­2­NH­2­
Bạn đang xem: Trung hòa 8 88 gam một amin

*
Giải vị Vietjack

Đáp án D


Cho 7,08 gam amin 1-1 chức X làm phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), nhận được 11,46 gam muối. Số đồng phân kết cấu thỏa mãn với điều kiện của X là


Hỗn thích hợp X bao gồm metylamin, etylamin, propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam và tỉ lệ về số mol tương ứng là 1 : 2 : 1. Cho tất cả hổn hợp X trên công dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa từng nào gam muối hạt ?


Hỗn hòa hợp (X) bao gồm hai amin đối chọi chức. Mang đến 1,52 gam X tính năng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp HCl chiếm được 2,98 gam muối. Tổng thể mol nhị amin và nồng độ mol/l của dung dịch HCl là :


Cho 2,6 gam hỗn hợp 2 amin no, đối chọi chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng làm phản ứng hết với hỗn hợp HCl dư, nhận được 4,425 gam các thành phần hỗn hợp muối. Bí quyết của 2 amin vào là:


Cho 0,14 mol một amin 1-1 chức tác dụng với dung dịch đựng 0,1 mol H2SO4. Tiếp nối cô cạn hỗn hợp thu được 14,14 gam hỗn hợp 2 muối. Thành phần tỷ lệ về cân nặng mỗi muối hạt trong các thành phần hỗn hợp là :


Cho trăng tròn gam láo lếu hợp bao gồm hai amin no, 1-1 chức, mạch hở công dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, chiếm được dung dịch cất 31,68 gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của V là


Cho 17,7 gam một ankyl amin công dụng với dung dịch FeCl3dư, thu được 10,7 gam kết tủa.Công thức của ankyl amin là:
Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Thành Phố, #3 Bài Viết Tiếng Anh Về Cuộc Sống Ở Thành Phố

Cho 24,9 gam hỗn hợp X tất cả 2 amin no, 1-1 chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp công dụng với hỗn hợp FeCl3 dư, thu được 21,4 gam kết tủa. Bí quyết và phần trăm cân nặng của 2 amin là :


Hợp chất X chứa vòng benzen, tất cả công thức phân tử CxHyN. Khi mang đến X công dụng với dung dịch HCl thu được muối hạt Y. Phần trăm trọng lượng của nitơ vào X là 13,084%. Số đồng phân cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu các đk trên là


Cho m gam anilin tác dụng với 150 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được tất cả hổn hợp X gồm chứa 0,05 mol anilin. Các thành phần hỗn hợp X này công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m với V thứu tự là :


Cho 27,45 gam các thành phần hỗn hợp X có amin solo chức, no, mạch hở Y cùng anilin chức năng vừa đủ với dung dịch 350 ml hỗn hợp HCl 1M. Cũng lượng tất cả hổn hợp X như trên khi mang đến phản ứng với nước brom dư, thu được 66 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của Y là :


Cho 5,2 gam tất cả hổn hợp Y tất cả hai amin đơn chức, no, mạch hở chức năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, thu được 8,85 gam muối. Biết trong lếu hợp, số mol nhì amin bằng nhau. Cách làm phân tử của nhì amin là :


Cho 10 gam amin đối kháng chức X bậc 1 bội phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số công thức kết cấu có thể gồm của X là :


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí tổn dành cho những người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn phí tổn

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Lý Thuyết & Bài Tập Sự Nhiễm Từ Của Sắt Thép Nam Châm Điện, Sự Nhiễm Từ Của Sắt, Thép

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền