UDDI LÀ GÌ

     
UDDI – Universal mô tả tìm kiếm , Discovery and Intergration

Về cơ phiên bản Universal Description, Discovery, and Intergration (UDDI) là một trong những tập những quy tắc đk và tra cứu kiếm thông tin các Web Service. Nó đóng trách nhiệp vai trò như service broker chất nhận được người sử dụng thương mại dịch vụ tìm đúng nhà cung ứng dịch vụ đề nghị tìm.

UDDI cung ứng chức năng:

· triển khai tìm kiếm, xác định những doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hay thành phầm theo phần loại theo vùng địa lý.Bạn đã xem: Uddi là gì

· tin tức về một nhà cung cấp dịch vụ bao hàm địa chỉ, thông tin liên lạc và những định danh.

Bạn đang xem: Uddi là gì

· thông tin kỹ thuật (Technical information) về web service mà doanh nghiệp cung ứng (ví dụ như giải pháp sử dụng dịch vụ được cung cấp).

Để hoàn toàn có thể sử dụng những dịch vụ, trước hết client yêu cầu tìm dịch vụ, ghi nhấn thông tin về phong thái sử dụng dịch vụ thương mại và biết được đối tượng cung ứng dịch vụ. UDDI định nghĩa một số thành phần cho biết trước những thông tin này để chất nhận được các client truy hỏi tìm cùng nhận lại những tin tức yêu cầu sử dụng web services.

Muốn sử dụng đến những dịch vụ của UDDI, bạn dạng thân UDDI cung cấp một tập hàm API dưới dạng SOAP website Service. Tập API được chia thành hai phần: Inquiry API dùng truy vấn và Publisher’s API cần sử dụng đăng ký. Phần API dùng để truy vấn bao hàm hai phần con: một trong những phần dùng để tạo ra các chương trình được cho phép tìm kiếm và duyệt thông tin trên một UDDI registry, phần còn lại dùng để làm xử lý lỗi triệu gọi.

Thành phần xử lý đó là bộ đk UDDI, đó là 1 trong file XML dùng làm mô tả một thực thể sale (business entity) kèm theo những Web service đi cùng. Sử dụng những dịch vụ của UDDI, những doanh nghiệp đăng ký thông tin về hồ hết Web service mà người ta định cung cấp. Thông tin này đuợc thêm vào UDDI registry trải qua Web site hoặc sử dụng những công cố lập trình sử dụng những dịch vụ theo như đúng đặc tả UDDI programmer’s API.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Bend Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Bend

Lược trang bị XML UDDI định nghĩa bốn loại tin tức cơ bản để kết nối đến web service.


*

Hình 1: quy mô UDDI

Như hình trên, cấu tạo thông tin bao hàm :

Business entity: Một business entity chứa thông tin về công bao gồm tên công ty, một đoạn bộc lộ ngắn gọn cùng một vài tin tức liên lạc cơ phiên bản (địa chỉ, số năng lượng điện thoại, email, v.v….).

Mỗi công ty lớn được cung cấp một định danh duy nhất, ví dụ như số D-U-N-S.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Hàm Mod Chia Lấy Phần Nguyên Trong Excel, Lấy Phần Nguyên

Một cấu tạo binding template tế bào tả thông tin interface của website Service cùng các địa chỉ URL. Từng bindingTemplate được định danh duy nhất thông qua số phân phát sinh tự động hóa UUID giữ trong bindingKey.

tModels: mục đích của tModels là dùng để liên kết mang đến metadata bên phía ngoài UDDI. Thành phần đặc biệt nhất của tModels là một trong những URL trỏ đến một tài liệu tế bào tả tin tức metadata. Tư liệu này hoàn toàn có thể là tài liệu bất kỳ HTML, Word, … tùy ý mô tả một sệt tả kỹ thuật nào đó, ví như giao thức mạng, dạng thức điều đình hoặc chế độ tuần từ bỏ mà thường thì nhất là file mô tả tin tức service WSDL. Tất cả hai nằm trong tính cơ bản bên trong một tModel :tModelKey vào vai trò định danh tốt nhất giữa các tModel cùng với nhau cùng name dùng cung cấp một tên với đầy đủ ngữ nghĩa đến tModel.