Uri Là Gì

     

Tìm phát âm về URI - địa chỉ xác định tài nguyên trong những truy vấn HTTP, kết cấu của URL (Uniform Resource Locator), add URL tương đối và tuyệt đối
Bạn đang xem: Uri là gì

URI là gì?

URI (Uniform Resource Identifier) là 1 trong những chuỗi cam kết tự để định vị tài nguyên (tài nguyên đó ở đâu, là gì trên internet). Những tài nguyên bao gồm để là tư liệu (document - text, html ...), hình ảnh (image) ..., tài nguyên đó là mục tiêu của HTTP Request.

URI khẳng định tài nguyên bằng phương pháp định vị địa chỉ (locator - địa chỉ) hoặc bởi tên, hoặc cả hai. Từ đó URI phân ra làm cho hai một số loại là URL và URN. (Có thể nói URL là URI, URN cũng là URI)

URN - Uniform Resource Name

URN (Uniform Resource Name) - Định danh khoáng sản thống nhất, là 1 loại URI,xác định tài nguyên trải qua tên hợp lệ, duy nhất (các tài nguyên làm việc trường hợp này rất có thể là ngẫu nhiên thứ gì).Cấu trúc của URN thông thường sẽ có dạng: URN:NID:NSS ví như URN:ISBN:8934974170617 trong đó:
Xem thêm: Các Cách Sửa Lỗi Itunes Không Nhận Iphone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 5S

URN chuỗi cho thấy thêm đây là URL NSS chuỗi xác minh đối tượng cụ thể


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Lễ Vu Quy Là Gì Và Ý Nghĩa Thực Sự Ít Ai Biết Về Nó

*
lấy ví dụ như mã vén URN (URN ISBN)

URL - Uniform Resource Locator

URL (định vị khoáng sản thống nhất), nó là showroom xác định khoáng sản trên internet, nó là một loại URI được dùng trong các siêu văn phiên bản (Hypertext) và giao thức HTTP, nó được áp dụng bởi các browser (client) để đưa về haycập nhật khoáng sản trên web. URL là showroom xác định khoáng sản (trang HTML, file JS, tệp tin CSS, file hình ảnh ....) tốt nhất trên Web.

*
các thành phần URL (Wikipedia)

Ví dụ:

http:// site.yourdomain.com /path/to/page/ ?a=1&b=price #section

scheme lấy một ví dụ https://, http://, ftp:// ... Cho biết thêm giao thức sử dụng để yêu ước tài nguyên host hoặc tên miền (ví dụ phauthuatcatmimat.com) hoàn toàn có thể có port ví dụphauthuatcatmimat.com:80 ... Không yêu cầu chỉ ra nếu thực hiện cổng tiêu chuẩn (cổng 80 cùng với http với 443 với https) path (ví dụ /path/to/page/) đường truyền trên server mang đến tài nguyên, bây giờ không hẳn là một trong những đường dẫn thực mà có thể là một lô ghích ánh xạ vị web vps query là chuỗi truy hỏi vấn, nó chứa những tham số lấy một ví dụ ?a=1&b=price, bước đầu chuỗi query là vết ? từng tham số thường tất cả key=value, những tham số cách nhau bởi & fragment (ví dụ #section), trỏ đến một trong những phần củ thể trong tài nguyên, ví dụ một địa điểm nào đó trong văn phiên bản HTML.

URL được áp dụng để nhập vào thanh địa chỉ cửa hàng trình duyệt, để mang về tài nguyên. Nó sử dụng trong các thẻ để tạo nên các link (đường link). URL trình bày không hề thiếu ở trên là đường truyền tuyệt đối, có vừa đủ thành phần scheme, host

Địa chỉ URL tương đối

Ngoài showroom URL hay đối, còn hoàn toàn có thể sử dụng add URL tương đối - địa chỉ này không cần cóscheme, host, nó cho thấy thêm tài nguyên nằm thuộc trên một host của tài nguyên banđầu, nó thường bước đầu bằng /, ví dụ:

Địa chỉ giỏi đối ban đầu là: https://phauthuatcatmimat.com/abc/xyztrong nó có các add tương đối, thì các địa chỉ cửa hàng tương đối khẳng định như sau:

Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối tương ứng
/abc/x1 https://phauthuatcatmimat.com/abc/x1

Địa chỉ tương đối bước đầu với / thì nó cùng host, scheme cùng với URL ban đầu

/abc-1 https://phauthuatcatmimat.com/abc-1
xxx/zzz https://phauthuatcatmimat.com/abc/xyz/xxx/zzz

Địa chỉ không bắt đầu bởi / thì nó địa chỉ con bắt đầu bởi địa chỉ tuyệt đối ban đầu

../xxx https://phauthuatcatmimat.com/abc/xxx

Kí hiệu ../ đến biết địa chỉ bắt đầu trở về gốc 1 cung cấp so với ban đầu. Ban dầu là https://phauthuatcatmimat.com/abc/xxx về gốc một cung cấp là https://phauthuatcatmimat.com/abc, kế tiếp là đường truyền con xxx

kimsa88
cf68