Viết Chương Trình Đếm Số Chữ Số Của Một Số Nguyên N

     

Bài tập cơ phiên bản này ta có thể có hướng giải quyết và xử lý là áp dụng vòng lặp while trong ngôn từ lập trình C.

Bạn đang xem: Viết chương trình đếm số chữ số của một số nguyên n

Đầu vào sẽ là 1 biến nguyên dương N, yêu ước của bài toán là Đếm con số chữ số của N.

2. Lời giải

Để giải được bài tập đếm con số chữ số của số nguyên dương N trong C các bạn phải có kiến thức và kỹ năng về toán học tập cơ bản, có kỹ năng và kiến thức về lập trình sẵn C cơ bản.

Các bước tiến hành bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo vươn lên là int N, khai báo thay đổi int gan = N để gán giá trị của N, khai báo biến int dem = 0 để đến con số chữ số của N

Bước 2: Nhập vào N với đk N>=0, còn nếu như không yêu ước nhập lại.

Xem thêm: Góc Chia Sẻ: Ý Nghĩa Của Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây Là Gì

Bước 3: áp dụng if với diều khiếu nại N=0 thì gán cực hiếm của biến hóa dem=1.

Bước 4: Ta thực hiện vòng lặp while với đk là khi thay đổi gan còn khác 0 thì vòng lặp tiếp tục, trong vòng lặp ta cho biến đổi dem tăng thêm 1 mỗi khi lặp, còn biến gan phân tách 10 mỗi lúc lặp.

Bước 5: In đổi mới dem ra màn hình.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Hãy Nói Không Với Các Tệ Nạn Xã Hội Siêu Hay

Chương trình giải bài xích tập đếm số lượng chữ số của số nguyên dương N trong C như sau :

#include#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //khai bao bien gan int gan; //Khai bao bien dem = 0 int dem = 0; vì //Nhap vao du lieu cua N printf(" Nhap N: "); scanf("%d", &N); while(N = 0 !"));//Neu NVí dụ tôi nhập N=125

Kết quả:

Nhap N: 125

So chu so cua 125 la 3

3. Tổng kếtĐể thực hiện giải bài xích tập Đếm con số chữ số của số nguyên dương N vào C bạn đọc rất cần phải có kỹ năng cơ bạn dạng về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm rõ cách nhập xuất căn phiên bản và các cách áp dụng vòng lặp vào C và những phép toán học cơ bản.


Tham Gia team - Luyện bài Tập Lập Trình
Facebook TwitterLinkedin=0,%20nếu%20không%20yêu%20cầu%20nhập%20lại.Bước%203:%20Sử%20dụng%20if%20với%20diều%20kiện%20N=0%20thì%20gán%20giá%20trị%20của%20biến%20dem=1.Bước%204:%20Ta%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20while%20với%20điều%20kiện%20là%20khi%20biến%20gan còn%20khác%200%20thì%20vòng%20lặp%20tiếp%20tục,%20trong%20vòng%20lặp%20ta%20cho%20biến%20dem%20tăng%20lên%201%20mỗi khi%20lặp,%20còn%20biến%20gan%20chia%2010%20mỗi%20khi%20lặp.Bước%205:%20In%20biến%20dem%20ra%20màn%20hình.Chương%20trình%20giải%20bài%20tập%20đếm%20số%20lượng%20chữ%20số%20của%20số%20nguyên%20dương%20N%20trong%20C%20như%20sau%20:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#include#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20gan%20%20%20%20int%20gan;%20%20%20%20//Khai%20bao%20bien%20dem%20=%200%20%20%20%20%20int%20dem%20=%200;%20%20%20%20do%20%20%20%20%20%20%20%20//Nhap%20vao%20du%20lieu%20cua%20N%20%20%20%20%20%20%20%20printf(nNhap%20N:%20);%20%20%20%20%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20while(N%20=%200%20!))://Neu%20NPinterest