WITHSTAND LÀ GÌ

     
Recalling the ordeal, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have been able to lớn withstand the pressure lớn break my integrity.”
Nhớ lại thách thức ấy, anh Pablo nói: “Nếu không có sự giúp sức của Đức Giê-hô-va thì tôi đã không thể duy trì vững lòng kiên trinh trước áp lực đó”.

Bạn đang xem: Withstand là gì


4 một vài người nghĩ tuổi và kinh nghiệm của họ khiến cho họ có khả năng tốt hơn nhằm chống cự lại cám dỗ.
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able to withstand the rigors of tactical operations.
Nhấn bạo phổi được để vào thể thao thể chất để một sĩ quan liêu sẽ hoàn toàn có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của các chuyển động chiến thuật.
It weighed 30% less than a steel car & was said to be able lớn withstand blows ten times greater than could steel.
Nó nhẹ nhàng hơn 30% đối với xe bởi sắt thép, cùng được nói là hoàn toàn có thể chống lại những lực tác động to hơn thép mười lần.
The four-story steel structure of the building was designed to lớn be fire-resistant và to withstand severe earthquakes và typhoons.
Chúng ta sẽ giúp họ với lấy khí giới đó để họ hoàn toàn có thể chống lại các tên lửa của kẻ nghịch thù không?
When have you been able lớn withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
Khi nào những em đã có thể chống lại cám dỗ hoặc thử thách vì nền tang của cuộc sống đời thường các em là Chúa Giê Su Ky Tô?
It is also said that those who are able khổng lồ withstand the ever-increasing weight of the yukinko và last all the way through would acquire great physical strength.
Cũng có người kể rằng ví như ai rất có thể chịu đựng được trọng lượng không dứt tăng của yukinko và vượt qua toàn bộ thử thách thì sẽ sở hữu được sức mạnh phi thường.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability lớn withstand adversity.
(Ma-thi-ơ 5:10-12; 10:22; Khải-huyền 2:10) Điều này yên cầu phải tất cả tính nhịn nhục—khả năng chịu đựng nghịch cảnh.

Xem thêm: Bỏ Chặn Số Lạ Trên Iphone Đơn Giản, Mẹo Huỷ Chặn Cuộc Gọi Trên Iphone


Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his phauthuatcatmimat.comrginia brigade to lớn withstand a strong Union attack, & he received his famous nickname, "Stonewall" Jackson.
Chuẩn tướng Thomas J. Jackson hễ phauthuatcatmimat.comên quân đoàn phauthuatcatmimat.comrginia của chính bản thân mình trụ vững trước cuộc tấn công trẻ khỏe của quân miền Bắc, với được đặt đến biệt danh khét tiếng "Stonewall" (bức tường đá) Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would lượt thích to have more tư vấn or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, và abilities.
Khoanh tròn bất cứ lĩnh vực nào tiếp sau đây trong cuộc sống đời thường của những em mà những em mong muốn được cung cấp và có sức mạnh nhiều hơn: vấn đề học hành, vấn đề chống lại cám dỗ, quan hệ với bạn bè, tài năng lãnh đạo, sự làm phauthuatcatmimat.comệc, mối quan hệ với những người trong gia đình, đẩy mạnh kỹ năng, tài năng, và khả năng.
Pondering the events of that day reaffirms in my mind and heart that in order to lớn successfully withstand the tempests, earthquakes, và calamities of life, we must build upon a sure foundation.
phauthuatcatmimat.comệc suy ngẫm về những sự khiếu nại của ngày hôm đó đã tái xác nhận trong trung khu trí của mình rằng để thành công chống lại những cơn bão tố, đụng đất và thiên tai của cuộc đời, họ phải xây đắp trên một nền móng vững chắc.
Once thought to have been able lớn withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable lớn complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
Khi nghĩ mang đến khả năng có thể đứng vững trước hầu hết trận hễ đất được dự báo, cây cầu hoàn hoàn hoàn toàn có thể bị phá hủy về cấu tạo (như sụp đổ) vì sự hủy diệt của dàn chịu lực bên trên vòm cao 98 m trên Fort Point.
It is the deepest-liphauthuatcatmimat.comng animal ever found, able khổng lồ withstand heat và crushing pressure, and the first multicellular organism found at deep subsurface levels.

Xem thêm: 2 Cách Làm Mịn Da Bằng Lightroom Trên Điện Thoại Android, Làm Mịn Da Bằng Picsart Trên Điện Thoại Android


Đây là "động thứ sống sâu nhất" từng được vạc hiện, có thể chịu được ánh sáng và áp suất đè nát, và là sinh vật nhiều bào đầu tiên được search thấy ở những mức sâu dưới mặt phẳng Trái Đất.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M