A, 15/8

     
Chọn môn vớ cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng bình yên Tiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

x8+x4+1

=(x8+2x4+1)-x4

=(x4+1)2-(x2)2

=(x4+1-x2)(x4+1+x2)

=(x4+1-x2)(x4+2x2-x2+1)

=(x4+1-x2)<(x2+1)2-x2>

=(x4+1-x2)(x2-x+1)(x2+x+1)


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) x4+(dfrac14)y8

b)(dfrac14)x4+y8

c) 64x4+y4

d) x4+(dfrac164)y4


Lời giải:

a.

Bạn đang xem: A, 15/8

$=(x^2)^2+(frac12y^4)^2+2.x^2.frac12y^4-x^2y^4$

$=(x^2+frac12y^4)^2-(xy^2)^2$$=(x^2+frac12y^4-xy^2)(x^2+frac12y^4+xy^2)$b.

Xem thêm: Top 10 Bài Cảm Nghĩ Về Nụ Cười Của Mẹ (Lớp 7) Hay Nhất, Top 10 Bài Cảm Nghĩ Về Nụ Cười Của Mẹ

$=(frac12x^2)^2+(y^4)^2+2.frac12x^2.y^4-x^2y^4$$=(frac12x^2+y^4)^2-(xy^2)^2$$=(frac12x^2+y^4-xy^2)(frac12x^2+y^4+xy^2)$

c.

Xem thêm: Đề Văn 9: Phân Tích Khổ 2 Viếng Lăng Bác ” Của Viễn Phương, Phân Tích Khổ Thơ Hai Bài Viếng Lăng Bác Ngắn Gọn

$=(8x^2)^2+(y^2)^2+2.8x^2.y^2-16x^2y^2$

$=(8x^2+y^2)^2-(4xy)^2=(8x^2+y^2-4xy)(8x^2+y^2+4xy)$

d.

$=frac64x^4+y^464=frac164(8x^2+y^2-4xy)(8x^2+y^2+4xy)$


c:(64x^4+y^4)

(=64x^4+16x^2y^2+y^4-16x^2y^2)

(=left(8x^2+y^2 ight)^2-left(4xy ight)^2)

(=left(8x^2+y^2-4xy ight)left(8x^2+y^2+4xy ight))


Phân tích nhiều thứcx8+x4+ 1 thành nhân tử ta được

A.(x4–x2+1)(x2–x+1)(x2–x–1)

B.(x4–x2+1)(x2–x+1)

C.(x4-x2+1)(x2–x+1)(x2+x+1)

D.(x4+x2+1)(x2–x+1)(x2+x+1)


x8+x4+1=x8+2x4+1–x4=(x8+2x4+1)–x4=<(x4)2+2.x4.1+12>–x4=(x4+1)2–(x2)2=(x4+1–x2)(x4+1+x2)=(x4–x2+1)(x4+2x2–x2+1)=(x4–x2+1)<((x2)2+2.1.x2+1)–x2>=(x4–x2+1)<(x2+1)2–x2>=(x4–x2+1)(x2+1–x)(x2+1+x)=(x4–x2+1)(x2–x+1)(x2+x+1)

Đáp án đề xuất chọn là: C


Ta có:(x^4+4)

(=x^4+4x^2+4-4x^2)

(=left(x^2+2 ight)^2-left(2x ight)^2)

(=left(x^2-2x+2 ight)left(x^2+2x+2 ight))


(x^4+4)

(=x^4+4x^2+4-4x^2)

(=left(x^2+2 ight)^2-4x^2)

(=left(x^2+2x+2 ight)left(x^2-2x+2 ight))


(A=x^4+4)

(=)(x^4+4+4x^2-4x^2)

(=left(x^2+2 ight)^2-4x^2)

(A=)(left(x^2+2-2x ight)left(x^2+2+2x ight))


a:(x^4+4=left(x^2-2x+2 ight)left(x^2+2x+2 ight))

b:(x^8+x^7+1)

(=x^8+x^7+x^6-x^6-x^5-x^4+x^5+x^4+x^3-x^3-x^2-x+x^2+x+1)

(=left(x^2+x+1 ight)left(x^6-x^4+x^3-x+1 ight))

c:(x^8+x^4+1)

(=left(x^8+2x^4+1 ight)-x^4)

(=left(x^4-x^2+1 ight)cdotleft(x^4+x^2+1 ight))

(=left(x^4-x^2+1 ight)left(x^2+1-x ight)left(x^2+1+x ight))


a)(x^4+4\=left(x^2 ight)^2+4x^2+4-4x^2\=left-left(2x ight)^2\=left(x^2+2 ight)^2-left(2x ight)^2\=left(x^2+2+2x ight)left(x^2+2-2x ight))


bài 1 : phân tích đa thức thành nhân tử

a/ 2x2 (x – 1) + 4x (1 – x)b/ x4 – 27x c/ x2 – 4x + 3 d / x4 + x2 + 1


a/ 2x^2 (x – 1) + 4x (1 – x)

= 2x^2(x– 1)– 4x (x– 1)

= (x– 1)( 2x^2– 4x)

=2x(x– 1)(x– 2)


x⁴ + x²y² +y⁴

= (x²)² + x²y² + (y²)²

= (x²)² + x²y² + (y²)² + x²y² - x²y²

= (x²)² + 2 x²y² + (y²)² - x²y²

= (x² + y²)²- (xy)²

=(x² + y² + xy)(x² + y² - xy)


x4+ 4

= (x2)2+ 22

= x4+ 2.x2.2 + 4 – 4x2

(Thêm sút 2.x2.2 để có HĐT (1))

= (x2+ 2)2– (2x)2

(Xuất hiện HĐT (3))

= (x2+ 2 – 2x)(x2+ 2 + 2x)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên