X Là Hỗn Hợp Gồm H2 Và Hơi Của 2 Andehit

     

MX=4,7.4 = 18,8 =>mX=2MX=37,6(g)Ta có: mX=mY=37,6(g) =>nY=37,69,4.4=1(mol)

Số mol khí giảm chính là số mol H2 phản ứng=>nH2 phản ứng =1(mol)

=nH2 trong X ≥1(mol) =>nandehit trong X ≤1(mol) =>nancol≤1(mol)

Vì anđehit no, đơn chức, mạch hở => ancol no, đối kháng chức, mạch hở

⇒nH2 sinh ra từ phản ứng cộng Na =12nancol ⇒nH2 sinh ra từ phản ứng cộng Na  ≤0,5(mol)⇒V ≤11,2(l)

hình thành từ phản bội ứng cùng Na xuất hiện từ bội nghịch ứng cùng Na

Vậy giá chỉ trị lớn số 1 của V là 11,2 lít
Bạn đang xem: X là hỗn hợp gồm h2 và hơi của 2 andehit

Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 6,6 gam một anđehit X đối kháng chức, mạch hở làm phản ứng cùng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O ) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra mang đến phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo sống đktc). Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là:


Câu 2:


Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời hạn thu được lếu láo hợp sản phẩm X gồm HCHO, H2O cùng CH3OH dư. Cho cục bộ X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Năng suất của phản nghịch ứng lão hóa CH3OH là:


Câu 3:


Cho hỗn hợp khí X có HCHO cùng H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y có hai chất hữu cơ. Đốt cháy không còn Y thì nhận được 11,7 gam H2O với 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Xác suất theo thể tích của H2 trong X là


Câu 4:


Đun lạnh V lít khá anđehit X cùng với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ nhận được một tất cả hổn hợp khí Y hoàn toàn có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; đến Z công dụng với Na xuất hiện H2 bao gồm số mol ngay số mol Z đang phản ứng. Chất X là anđehit


Câu 5:


Cho 0,1 mol anđehit X bội phản ứng tối đa cùng với 0,3 mol H2, chiếm được 9 gam ancol Y. Còn mặt khác 2,1 gam X công dụng hết với lượng AgNO3 trong hỗn hợp NH3 dư, chiếm được m gam Ag. Quý giá của m là:


Câu 6:


Hiđro hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X có hai anđehit no, solo chức, mạch hở kế tỉếp nhau trong hàng đồng đẳng thu được (m + 0,1) gam tất cả hổn hợp hai ancol. Mặt khác khi cho m gam X thâm nhập phản ứng tráng bạc đãi thu được về tối đa 17,28 gam Ag. Cực hiếm của m là:


Câu 7:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp etanal và propanal bội phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 43,2 gam kết tủa cùng dung dịch đựng 17,5 gam muối amoni của nhì axit hữu cơ. Giá trị của m là:
Xem thêm: Essay On My Best Friend For All Class In 100 To 500 Words In English

Câu 8:


Hỗn hòa hợp X bao gồm 0,1 mol andehit metacrylic cùng 0,3 mol khí hidro. Nung nóng các thành phần hỗn hợp X một thời gian có mặt chất xúc tác Ni, thu được tất cả hổn hợp hơi Y gồm những ancol, các andehit với H2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp Y so với H2 là 95/6. Nếu như dẫn toàn cục hỗn đúng theo Y qua hỗn hợp nước Br2 thì làm mất đi màu vừa đủ a mol Br2 cực hiếm của a là:


Câu 9:


Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X, mạch cacbon ko phân nhánh (có thành phần yếu tắc C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch đựng 0,6 mol AgNO3 trong hỗn hợp NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là


Câu 10:


Dẫn lếu hợp bao gồm H2 với 3,92 lít (đktc) tương đối anđehit axetỉc qua ống đựng Ni nung nóng. Láo lếu hợp những chất sau phản ứng được thiết kế lạnh và cho chức năng hoàn toàn với mãng cầu thấy thoát ra 1,84 lít khí (27°C và 0,9868 atm). Công suất phản ứng khử anđehit là


Câu 11:


Hỗn phù hợp M bao gồm 4 chất hữu cơ A, B, C, D có khối lượng phân tử tăng dần. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp M chỉ thu được 2,7 gam H2O với 2,24 lít CO2 (đktc). Cũng 0,1 mol các thành phần hỗn hợp M thực hiện phản ứng tráng bạc bẽo thì nhận được 12,96 gam Ag. Xác suất số mol của D trong tất cả hổn hợp M là:


Câu 12:


Hỗn hòa hợp X có 2 chất hữu cơ đối kháng chức, đều sở hữu chứa C, H, O, đều sở hữu %mO = 53,33%. Cho m gam tất cả hổn hợp X tính năng với dung dịch AgNO3 vào NH3, làm cho nóng thu được về tối đa 12,96 gam Ag. Mặt khác m gam tất cả hổn hợp X tính năng vừa đầy đủ với 336 ml H2 ở đktc (Ni, t°). Tỉ lệ cân nặng của hai chất hữu cơ trong m gam các thành phần hỗn hợp X là


Câu 13:


Chia m gam tất cả hổn hợp X gồm A (CnH2n+1CHO) cùng B (CmH2m-1CHO; m > 1) với tỉ lệ mol tương xứng 2:1 thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thì chiếm được 32,4 gam Ag.

- Phần 2 cho tác dụng với H2 (Ni: xúc tác, nung nóng) nhận được 2 ancol no. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp ancol này thì thu được 0,35 mol CO2.

Khối lượng sản phẩm hữu cơ nhận được khi đến m gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với Br2 dư vào CC14 (các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn) là:


Câu 14:


Oxi hoá không trọn vẹn 5,12 gam 1 ancol(no, mạch hở, đối kháng chức) thu được 7,36 gam tất cả hổn hợp X gồm: ancol, axit, anđehit, nước .Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với AgNO3 vào NH3 chiếm được 23,76 g kết tủa. Phần 2 cho công dụng vừa đủ với na thu được m gam rắn. Giá trị m là:


Câu 15:


Hỗn phù hợp X tất cả anđehit Y với ankin Z (Z nhiều hơn nữa Y một nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X thì công dụng vừa đầy đủ với V lít hỗn hợp AgNO3 2M trong dung dịch NH3. Giá trị của V là:


Hỏi bài xích


Xem thêm: Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Lớp 5, Top 35 Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Quê Hương Em Lớp 5

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam